گزارش تخصصی
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی با موضوع : جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوینفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۶ صفحهبخشی از متن فایل :فهرست مطالبمقدمه ۴بیان مساله وتوصیف وضعیت موجود: ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی با موضوع:کاهش اضطراب یکی از دانش اموزان در درس فیزیک با راهکارهای مناسبفهرست مطالبچکیده: ۴کلید واژه : ۴مقدمه(بیان مساله وسابقه موضوع ) ۵توصیف وضیعت و بیان مساله: ۶اهداف گزارش : ۶هدف اختصاصی : ۶اهداف جزئی : ۶ارزیابی از ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی با موضوع: ترغیب کردن دانش آموزان به استفاده صحیح از اینترنت با راهکارهای مناسبفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۴۵ صفحهفهرست مطالبمقدمه(بیان و طرح موضوع ) .................................................................................................۳بیان مسئله: ۴اهداف گزارش تخصصی ......................................................................................................۵ هدف کلی: ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی با موضوع: افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی با جذاب سازی کلاس و ارائه راهکارهایفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۸ صفحهفهرست مطالبچکیده: ۴واژه های کلیدی : ۵مقدمه : ۵بیان مساله : ۷اهداف تحقیق: ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی آموزگار پنجم :پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی با راهکارهای مناسبفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۸ صفحهفهرستفهرست ۱مقدمه : ۳ارزیابی از وضع موجود ۴اهداف گزارش : ۵هدف اختصاصی : ۵اهداف جزئی : ۵مقایسه ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی:جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم با روش های خلاقانهفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۷ صفحهفهرست مطالبچکیده ۴مقدمه ( طرح موضوع و بیان مساله ) ۵بیان مسئله ۶ارزیابی ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی:کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های منفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۷ صفحهفهرست مطالبچکیده : ۴مقدمه: (بیان مساله و سایقه موضوع ) ۵ارزیابی ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی:علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۳۱ صفحهفهرستچکیده : ۴مقدمه (طرح مساله و بیان موضوع ) ۵٫بیان مسئله................................................................................................. ۶توصیف وضعیت ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم :چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهافرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۱۵ صفحهفهرست مطالبمقدمه: (طرح موضوع و بیان مساله ) ۳اهداف گزارش : ۴هدف تخصصی ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی:برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۶ صفحهفهرست مطالبچکیده : ۴مقدمه ( بیان مساله و طرح ) ۵بیان مسئله: ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی با موضوع: تقویت تربیت دینی دانش آموزان با روش های مناسبفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۸ صفحهفهرست مطالبمقدمه ۴بیان مساله ۶اهداف گزارش تخصصی : ۷هدف کلی : ۷اهداف جزئی ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی با موضوع: علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۶ صفحهفهرست مطالب مقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع ) ۴اهداف گزارش تخصصی ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعاتفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۵۳ صفحهفهرست مطالبچکیده ۴مقدمه ۵موانع ومشکلات تدریس شیمی ۱۱اهداف گزارش تخصصی : ۱۲هدف ...
فاقد تصویر شاخص
گزاش تخصصی درس انشا ء (نگارش ) : برطرف کردن مشکلات دانش اموزان در درس انشاء با روش های مناسبفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۸ صفحه فهرست مطالب چکیده......................................................................................................................................................................۵ .مقدمه:(بیان مساله وسابقه موضوع)…………………………………………………………………………………………………۶ بیان مسئله...............................................................................................................................۸ ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی دبیر زیست شناسی : افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات زیست شناسی با روش های خلاقفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۶ صفحهفهرست مطالبمقدمه و ارزیابی از وضع موجود ...........................................................................۳اهداف گزارش : ..............................................................................................۴هدف ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان : لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانهفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۹ صفحهفهرست مطالبچکیده ۴مقدمه: ۵بیان مسئله: ۷اهداف گزارش تخصصی : ۸هدف اصلی ...
فاقد تصویر شاخص
گزراش تخصصی دبیر جغرافیا :جذاب کردن ساعت درس جغرافیا برای دانش آموزان با روش های جدید تدریسفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۶ صفحهفهرست مطالبمقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع ) ۴ارزیابی از وضعیت موجود ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی مشاور مدرسه :پر رنگ تر و پر بار تر کردن نقش مدرسه در بالا بردن سطح سلامت روانی در دانفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۹ صفحهفهرست مطالبچکیده ۴مقدمه (طرح موضوع وبیان مساله ) ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی دبیر ، معلم هنر : علاقمند کردن دانش آموزان به درس هنر با روش های خلاقانهفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۳۲ صفحهفهرست مطالبچکیده ۵مقدمه (طرح وبیان مساله ) ۶بیان مسأله ۷توصیف وضعیت موجود ...
فاقد تصویر شاخص
گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی :نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با رفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۲۵ صفحهفهرستمقدمه (طرح مساله وبیان موضوع ) .. ۴بیان مسأله ۵دانش آموازنی سرزده از جمله: ...
1 2 3 8
توسط
تومان