برق-الکترونیک-مخابرات
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد نقش کلیدی روابط عمومی ها در کشورهای پیشرفته در مقایسه با نقش تقلیدی آن در کشورهایمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد نقش کلیدی روابط عمومی ها در کشورهای پیشرفته در مقایسه با نقش تقلیدی آن در کشورهای درحال توسعهقالب بندی: ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد نظریه های سازمان و مدیریت(سیر رهیافتهای علمی به مدیریت)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد نظریه های سازمان و مدیریت(سیر رهیافتهای علمی به مدیریت)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۸محتویاترهیافتهای عمده در سیر تکوین نظریه های سازمان و مدیریتسه شاخه اصلی در مجموعه ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد نظام بهسازی و آراستگی در کار و محیط کارمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد نظام بهسازی و آراستگی در کار و محیط کار قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۸محتویاتتاریخچه ۵Sهدف اصلی ۵sاهدف تفصیلی ۵s. 5S جایگاه .گام دوم : Seiton ( ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایانمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید ۸۶ محتویاتvتعریف کارگرnتعریف کارفرماnتعریف کارگاهnتعریف‌ قرارداد کارnشرایط انعقاد ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کارمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کارقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۷محتویاتاهداف یادگیری(Life Work)زندگی شغلیبرای این که شغل مناسبی را برای ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد الگوهای اتمی ( واقعیت ا تم )مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد الگوهای اتمی ( واقعیت ا تم )قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۷محتویاتالگوهای اتمی ( واقعیت ا تم )مدل اتمی تامسون (‌مدل اتمی با تقارن کروی بار )مدل اتمی راترفوردمشاهدات ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد اقدامات انجام شده و پیشنهادات در مورد کوروناویروس جدید (MERS) در حج ۱۳۹۴مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد اقدامات انجام شده و پیشنهادات در مورد کوروناویروس جدید (MERS) در حج ۱۳۹۴ قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۷محتویاتکوروناویروس MERS چیست؟پیامدهای فردی، اجتماعی، ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد استانداردها و الگوهای مصرفمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد استانداردها و الگوهای مصرفقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:۱۲۲ محتویاتاصلاح الگوی مصرفاهمیت و ضرورت توجه به استانداردها و الگوهای مصرفدیدگاههای متفاوت درباره مصرفمقایسه سرانه های مصرفی کشورهامصرف گراییاشکال مختلف بروز مصرف گرایی در ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد آتش و آتش سوزیمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد آتش و آتش سوزیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۷محتویاتتعریف آتشمثلث وچهار وجهی حریقدرجه حرارت خود بخود سوزیعلل وشرایط بروز حریقعوامل موثر برگسترش وشدت حریقفازهای حریقانتقال حرارتلوزی خطردرجه بندی مواد از نظر اشتعال ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد برنامه های مصوب ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی مصرفمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد برنامه های مصوب ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی مصرفقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۳محتویاتبرنامه ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی مصرف سال ۱۳۸۸استقرار۱- مدل تعالی ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد بررسی مکانیسم های اثرگذاری مواد نفتی بر اکوسیستم های دریایی وارائه راهکارهای زیست ممشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد بررسی مکانیسم های اثرگذاری مواد نفتی بر اکوسیستم های دریایی وارائه راهکارهای زیست محیطی در جهت تقلیل اثرات آنهاقالب بندی: پاورپوینتتعداد ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد الگوهای اتمی ( واقعیت ا تم )مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد الگوهای اتمی ( واقعیت ا تم )قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۷ محتویاتالگوهای اتمی ( واقعیت ا تم )مدل اتمی تامسون (‌مدل اتمی با تقارن کروی بار )مدل اتمی ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد بنچ مارکینگ(Benchmarking)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد بنچ مارکینگ(Benchmarking)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۴۲محتویاتمقدمهBenchmarking چیست؟مفهوم بنچ مارکینگ (Benchmarking)تعاریف Benchmarkingانواع الگوبرداریالگوبرداری فرآیندیمقایسه انواع الگوبرداریمدل الگوبرداری APQCطرحریزی تعیین نیات استراتژیک:جمع آوری اطلاعاتاهداف بازدیدتحلیل داده ها برای یافتن شکافهای عملکردی:پیاده سازی طرحو . . ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت ریاضی سوم راهنماییمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی سوم راهنماییقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۱ محتویاتتناسب مستقیمتناسب معکوسحل مسئله
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد تحریم نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصادمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد تحریم نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصادقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:۱۸محتویاتتحریم اقتصادی تعریف تحریمانواع تحریم اقتصادیتحریم غیراقتصادیتأثیر و کارایی تحریم‌هادلایل نا کارآمدی تحریم‌هاتاریخچه تحریم اقتصادی دنیاپیشینه تحریم ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد مسجد شیخ لطف الهمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد مسجد شیخ لطف اله قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۴محتویاتقسمتی از پاورپوینت معروف به: مسجد صدر، مسجد فتح اللهموقعیت: ضلع شرقی میدان امامسال تاسیس: ۱۱ هجری قمری (دوره شاه عباس اول)معمار: استاد ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد بیولوژی ،اکولوژی کژدم ها وپیشگیری از گزش آنهامشخصات فایلعنوان: بیولوژی ،اکولوژی کژدم ها وپیشگیری از گزش آنها قالب بندی: پاورپوینتقسمتی از پاورپوینت انگلیسی استتعداد اسلاید: ۶۳ محتویاتبیولوژی ،اکولوژی کژدم ها وپیشگیری از گزش آنها DistributionSize of scorpionsدوره زندگیوضعیت ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد جایگاه توسعه اقتصادی در اســلاممشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد جایگاه توسعه اقتصادی در اســلامقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۳محتویات تعریف توسعه، ۲٫ هدف توسعه، ۳٫ نظامهای توسعه و راهبردهای آن. پایه‏های توسعه اقتصادی در اسلام.قسمتی از پاورپوینتبخش اول: تعریف توسعهالف. ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(۲۰۰۵)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(۲۰۰۵)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:۱۹محتویاتتعریف و مفهوم تروریسم هسته ایتعاریف حقوق دانانتعاریف اسناد بین المللیویژگی های تروریسم هسته ایکنوانسیون بین المللی ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد تنیس روی میزمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد تنیس روی میزقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۱محتویاتفهرست مطالبمقدمهموقعیت بدنی ورزشکارانواع ضرباتانواع پیچمنطقه های بازیچگونگی بازیراکت گیریترتیب بازیسرویس درستگیمامتیازتجهیزات موردنیازمجموعه تورتوپراکتتنیس روی میز درایرانتعریف اصطلاحات تنیس روی میزتشکر و پایانیقسمتی از پاورپوینتمقدمه: تنیس ...
1 2 3
توسط
تومان