حراج!

دانلود جزوه مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته- تالیف پرهیزگار و باقری pdf

تومان15,000

جزوه مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته- تالیف پرهیزگار و باقری

فهرست جزوه مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته:

فصل۱: مقدمه ای بر رفتار سازمانی

فصل:۲ نگرش و کاربرد آن در رفتار سازمانی

فصل۳: شخصیت، هیجانات و حالات روانی

فصل۴: ادراک، و تصمیم گیری در سازمان

فصل۵: انگیزش، مفاهیم و نظریه ها

فصل۶: کاربرد نظریه های انگیزش در سازمان

فصل۷: پویایی های گروه و تیم در سازمان

فصل۸: ارتباطات در سازمان

فصل۹: رهبری در سازمان

فصل۱۰: قدرست و سیاست در سازمان

فصل۱۱: فرهنگ سازمانی

فصل۱۲: مدیریت تغییر و استرس

دکمه بازگشت به بالا