آرایشی و بهداشتیآرایشی، بهداشتی و سلامت

معرفی و خرید ۵۰ مدل پودر لاک ناخن و محصولات مرتبط با زیبایی ناخن

بهترین های پودر لاک ناخن و محصولات زیبایی ناخن

چگونه یک رنگ لاک مناسب انتخاب کنیم؟

انتخاب رنگ لاک ناخن چیز بسیار جالبی است. با این حال ، رنگ و طرح لاک متنوع است و انتخاب آنها آسان نیست. خوشبختانه روش هایی وجود دارد که می توانیم کارها را برای خودمان کمی آسان کنیم.
عواملی مانند فصل ، رنگ پوست و شخصیت می تواند به ما کمک کند تا رنگ لاک ناخن مناسب را برای هر شرایطی انتخاب کنیم. انتخاب رنگ لاک ناخن به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله رنگ پوست ، آرایش ، … برای انتخاب بهترین رنگ لاک ناخن ، دنیای مد مرطوب را همراهی کنید.
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5d20b65458a32eb271d159fe575d21f6b9f82ddb_1615623990.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-25

اکلیل ناخن مدل PRO-25
اکلیل ناخن مدل PRO-25
۱۵,۰۰۰
٪۵۰
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4cb819c385c29acbc39a19c00ad5880f4720120_1619911509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر لاک ناخن مدل PRO-104

پودر لاک ناخن مدل PRO-104
پودر لاک ناخن مدل PRO-104
۷,۷۰۰
٪۱۶
۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a3a145fd6e5727ac933273777928076d1c415eee_1601301684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر پیگمنت ناخن مدل MuCLR-06 مجموعه 6 عددی

پودر پیگمنت ناخن مدل MuCLR-06 مجموعه 6 عددی
پودر پیگمنت ناخن مدل MuCLR-06 مجموعه 6 عددی
۲۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/32ac6a106647828f32b7a86a7aa9c607b64ba714_1618230461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-36

اکلیل ناخن مدل PRO-36
اکلیل ناخن مدل PRO-36
۱۵,۰۰۰
٪۵۰
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121968734.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر لاک ناخن اس.استار مدل 2632 بسته 5 عددی

پودر لاک ناخن اس.استار مدل 2632 بسته 5 عددی
پودر لاک ناخن اس.استار مدل 2632 بسته 5 عددی
۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8833e28e43c4999f1de2758543d420d22ba80f0f_1617441455.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل A51

اکلیل ناخن مدل A51
اکلیل ناخن مدل A51
۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b9eefb5ac8397aa87e544b407bbb882864a343a1_1621329386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-2022 مجموعه 3 عددی

اکلیل ناخن مدل PRO-2022 مجموعه 3 عددی
اکلیل ناخن مدل PRO-2022 مجموعه 3 عددی
۴۵,۰۰۰
٪۵۹
۱۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a1c20579c2682e0b8bef0dfd566b8e444b5b72b9_1619607880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر لاک ناخن مدل PRO-103

پودر لاک ناخن مدل PRO-103
پودر لاک ناخن مدل PRO-103
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d11683439262723f0c045eee09657b06d3e68794_1617617216.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-27

اکلیل ناخن مدل PRO-27
اکلیل ناخن مدل PRO-27
۱۵,۰۰۰
٪۵۰
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78912e7c5772008752a6b5a09dc4473dcd6ffeef_1619606275.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر لاک ناخن مدل PRO-102

پودر لاک ناخن مدل PRO-102
پودر لاک ناخن مدل PRO-102
۷,۵۰۰
٪۳۳
۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d391da6e0d37d5b622eeaae04708f1a093c9c7e_1622651554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر کروم ناخن نیل آرت مدل 11H-254 بسته 6 عددی

پودر کروم ناخن نیل آرت مدل 11H-254 بسته 6 عددی
پودر کروم ناخن نیل آرت مدل 11H-254 بسته 6 عددی
۱۸۰,۰۰۰
٪۴۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b0e68343ffa5c010b8a3fc4663926e7c5b66a62_1617642451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-28

اکلیل ناخن مدل PRO-28
اکلیل ناخن مدل PRO-28
۱۵,۰۰۰
٪۵۰
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/216e1d6459bd0d9214512d300bfe286745eeb9a9_1609939493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر لاک ناخن مدل PR7

پودر لاک ناخن مدل PR7
پودر لاک ناخن مدل PR7
۳۰,۰۰۰
٪۵۰
۱۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fe9555fcfda0db63bfa719005780ee5ed97797b3_1622207850.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر پیگمنت ناخن آمریکاپیگمنت مدل شبرنگ مجموعه 6 عددی

پودر پیگمنت ناخن آمریکاپیگمنت مدل شبرنگ مجموعه 6 عددی
پودر پیگمنت ناخن آمریکاپیگمنت مدل شبرنگ مجموعه 6 عددی
۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/17a73c38022b3552a09e0702a12d922daf2bc446_1603707688.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل 1201 بسته 12 عددی

اکلیل ناخن مدل 1201 بسته 12 عددی
اکلیل ناخن مدل 1201 بسته 12 عددی
۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/741a96893306c1864ebca70bb1cd75099537a18b_1618535726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-40

اکلیل ناخن مدل PRO-40
اکلیل ناخن مدل PRO-40
۱۵,۰۰۰
٪۵۰
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/35fbafea37d8b50550899792e577716ee23f224b_1617643160.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-29

اکلیل ناخن مدل PRO-29
اکلیل ناخن مدل PRO-29
۱۵,۰۰۰
٪۵۰
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78b3b9df03d0fb9b6eda9532b0fae00971541794_1619605619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر لاک ناخن مدل PRO-101

پودر لاک ناخن مدل PRO-101
پودر لاک ناخن مدل PRO-101
۸,۰۰۰
٪۱۹
۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ca2ddf99a2407f00926ba3254c6ef40d036e51d_1618384977.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-38

اکلیل ناخن مدل PRO-38
اکلیل ناخن مدل PRO-38
۱۵,۰۰۰
٪۵۰
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121412903.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر لاک ناخن مدل PN-01 مجموعه 6 عددی

پودر لاک ناخن مدل PN-01 مجموعه 6 عددی
پودر لاک ناخن مدل PN-01 مجموعه 6 عددی
۲۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cbd67ec1ab02c1cb75877fe1fff4b95ef2bbceac_1615622861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO1

اکلیل ناخن مدل PRO1
اکلیل ناخن مدل PRO1
۳۰,۰۰۰
٪۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/57144a64315b0e1f9b118a60122ae960e332af74_1612348660.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر لاک ناخن مدل AR-PC77

پودر لاک ناخن مدل AR-PC77
پودر لاک ناخن مدل AR-PC77
۲۰,۰۰۰
٪۱۰
۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a216863e5dd112e70b70def296fb1b705b9e4ba8_1618231591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-37

اکلیل ناخن مدل PRO-37
اکلیل ناخن مدل PRO-37
۱۵,۰۰۰
٪۵۰
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/499dde85bb7fe67d51ce05899cf55a80a837feeb_1615201317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر کروم ناخن برن پرتی مدل 05-30738

پودر کروم ناخن برن پرتی مدل 05-30738
پودر کروم ناخن برن پرتی مدل 05-30738
۵۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9a82fda5c07f8561e8511b60a5396fce07a43a3f_1617100332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر شاتر کروم ناخن برن پرتی مدل 01-40147

پودر شاتر کروم ناخن برن پرتی مدل 01-40147
پودر شاتر کروم ناخن برن پرتی مدل 01-40147
۱۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f65b45cce08900016f3141add8b0be3e27af6e18_1617106716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر کروم ناخن های لتو مدل 15-46283

پودر کروم ناخن های لتو مدل 15-46283
پودر کروم ناخن های لتو مدل 15-46283
۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2263e6bead37db2e7913c55fab65a0e5760f2100_1615742142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل 03

اکلیل ناخن مدل 03
اکلیل ناخن مدل 03
۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/50d19f5044e2eee50febaeaf3c65c57365e94f57_1619911936.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر لاک ناخن مدل PRO-105

پودر لاک ناخن مدل PRO-105
پودر لاک ناخن مدل PRO-105
۷,۰۰۰
٪۷
۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a00a54a43cd65302230e8595b79eadda8d5eb656_1617646271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-30

اکلیل ناخن مدل PRO-30
اکلیل ناخن مدل PRO-30
۱۵,۰۰۰
٪۵۰
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b212a6aa327343bd54482110955e2a1f0296c72c_1618922963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل r3

اکلیل ناخن مدل r3
اکلیل ناخن مدل r3
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e3ea8b665951fbfde82c3c23f5d4be944596c862_1617101438.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر شاتر کروم ناخن های لتو مدل 07-45259

پودر شاتر کروم ناخن های لتو مدل 07-45259
پودر شاتر کروم ناخن های لتو مدل 07-45259
۶۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20746fcd7a5620b18868399a0be16983c2e888f1_1617170574.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر کروم ناخن های لتو مدل 06-46956

پودر کروم ناخن های لتو مدل 06-46956
پودر کروم ناخن های لتو مدل 06-46956
۵۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1cd256bc32fc9a3b619b26cb1b546ea46ea881d8_1615742095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل 02

اکلیل ناخن مدل 02
اکلیل ناخن مدل 02
۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/490edcd198ec77395b5e7e5ca901c042d781f604_1618047655.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-33

اکلیل ناخن مدل PRO-33
اکلیل ناخن مدل PRO-33
۱۵,۰۰۰
٪۵۰
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d4fe79d51a79ebc50c55fb721218032d9b08164_1618133545.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکلیل ناخن مدل PRO-34

اکلیل ناخن مدل PRO-34
اکلیل ناخن مدل PRO-34
۱۵,۰۰۰
٪۵۰
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d5bb1a142732a9bf10dd43eca154e1982cab415b_1617170493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر کروم ناخن های لتو مدل 02-46956

پودر کروم ناخن های لتو مدل 02-46956
پودر کروم ناخن های لتو مدل 02-46956
۵۱,۰۰۰ تومان

[digistyle91617848778]

4.4 (42 نظر)
79000

برای مشاهده محصولات مرتبط با زیبایی ناخن  کلیک کنید

برای مشاهده محصولات مرتبط با زیبایی ناخن  کلیک کنید

برای مشاهده محصولات مرتبط با زیبایی ناخن  کلیک کنید

برای مشاهده محصولات مرتبط با زیبایی ناخن  کلیک کنید

 

لاک ناخن جذابیت پنهان دست ها را بیان می کند و زنان می دانند که چگونه می توانند از تکنیک های لاک ناخن که علاوه بر آرایش صورت ، زیبایی دست ها را افزایش می دهند ، تسلط داشته باشند. لاک ناخن یک کار ظریف است که نیاز به دقت و حوصله دارد. اما اگر خوب کار کنید ، دفعه دیگر به لاک ناخن می روید. بین موارد ، روش انتخاب براقیت مناسب برای موارد مختلف متفاوت است. خرید لاک ناخن از انواع لاک ناخن ، لاک ناخن ساده ، لاک ناخن مات و …

شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد ، اما باید این را جدی بگیرید و لاک ناخن مناسب را انتخاب کنید. متناسب با ناخن های من است. در ادامه ، لاک های مختلفی را که می توان در بازار یافت ، بررسی خواهیم کرد و به شما اطلاع خواهیم داد که کدام لاک برای ست شما مناسب است.

بهترین ها و زیباترین را به شما معرفی کردیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا