کلیپ هامحصولات پرفروشمحصولات موبایل و تبلت

معرفی و خرید ۴۲ اسپیکر بلوتوثی پرفروش

خرید انواع مدل های اسپیکر بلوتوثی

بدون شک بهترین روش برای تست بلندگو قبل از خرید دستگاه شنیدن صدای آن است. اما این همیشه امکان پذیر نیست. مخصوصاً در این مرحله که بسیاری از خریدها بصورت آنلاین انجام می شود. حتی اگر قصد خرید حضوری بلندگو را دارید ، ممکن است بررسی صدای بلندگو امکان پذیر نباشد. بسیاری از مجریان نسخه آزمایشی ندارند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1352724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل Tg-113

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل Tg-113
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل Tg-113
۹۳,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1924415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل طرح Stone چراغ دار

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل طرح Stone چراغ دار
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل طرح Stone چراغ دار
۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111089738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
۱۳۳,۰۰۰
٪۲۹
۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112726199.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل tg-162

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل tg-162
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل tg-162
۱۲۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5249330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل G2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل G2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل G2
۶۵,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115744271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-112

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-112
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-112
۱۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110763711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
۸۷,۳۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112373812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-157

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-157
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-157
۳۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1932723.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گولون مدل RX-8866BT

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گولون مدل RX-8866BT
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گولون مدل RX-8866BT
۲۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c840803e74951ca377e43d3682813c4ee9c631f1_1613917280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2307

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2307
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2307
۲۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/47b8957ff79b5023c6c42f6b02fdfca00a4eba92_1614511108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کینگ استار مدل KBS139

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کینگ استار مدل KBS139
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کینگ استار مدل KBS139
۳۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111744161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل Mini Compact 2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل Mini Compact 2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل Mini Compact 2
۲۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3864853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG117

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG117
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG117
۲۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114107369.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تیبلپرو مدل MG2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تیبلپرو مدل MG2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تیبلپرو مدل MG2
۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2707112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Go 2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Go 2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Go 2
۶۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112132204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 5

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 5
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 5
۱,۹۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2984521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل WS-887

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل WS-887
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل WS-887
۷۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119811808.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-173

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-173
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-173
۱۸۴,۰۰۰
٪۱۳
۱۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/307505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر مینی اسپیکر مدل D-02A

اسپیکر مینی اسپیکر مدل D-02A
اسپیکر مینی اسپیکر مدل D-02A
۸۷,۰۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115161513.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-113

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-113
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-113
۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b494eb023f52af1fec260a261ce773304923e0c0_1617801898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کیمیسو مدل KMS-1186

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کیمیسو مدل KMS-1186
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کیمیسو مدل KMS-1186
۳۰۰,۰۰۰
٪۳۴
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114033427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-111

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-111
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-111
۹۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113704956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SRS-XB12

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SRS-XB12
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SRS-XB12
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03547caedb44518e7d4447c3c3f96208425d77e1_1615123167.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS2317

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS2317
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS2317
۳۱۱,۶۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63c5b25da5cbdd7eb1d98e536e3db2111ed68d84_1607250557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی شیائومی مدل Compact 2

اسپیکر بلوتوثی شیائومی مدل Compact 2
اسپیکر بلوتوثی شیائومی مدل Compact 2
۲۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112983145.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
۱۳۰,۰۰۰
٪۲۷
۹۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5e9a7813e9830839009042db0d79f979f206d0e_1599893017.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر دسکتاپ کیسونلی مدل L-1010

اسپیکر دسکتاپ کیسونلی مدل L-1010
اسپیکر دسکتاپ کیسونلی مدل L-1010
۲۴۶,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120007330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل نیوریکسینگ مدل NR - 2029

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل نیوریکسینگ مدل NR - 2029
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل نیوریکسینگ مدل NR - 2029
۳۱۰,۰۰۰
٪۸
۲۸۵,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34e9b1bc72396a54dfaf683ff8d1f6582125b29b_1599036972.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل XMYX04WM

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل XMYX04WM
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل XMYX04WM
۵۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114005943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل زیلوت مدل S32

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل زیلوت مدل S32
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل زیلوت مدل S32
۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ef0b2abb2b94dd39002bdd515f1ec0892c3d79bc_1614017009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل A11 2021

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل A11 2021
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل A11 2021
۳۸۲,۰۰۰
٪۵۸
۱۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5251324.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر دسکتاپ کیسونلی مدل A-707

اسپیکر دسکتاپ کیسونلی مدل A-707
اسپیکر دسکتاپ کیسونلی مدل A-707
۱۵۱,۷۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3552758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر و رقص نور MAGIC BALL LiGHT مدل LED

اسپیکر و رقص نور MAGIC BALL LiGHT مدل LED
اسپیکر و رقص نور MAGIC BALL LiGHT مدل LED
۲۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114959733.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر دسکتاپ کیسونلی مدل AC-9002BT

اسپیکر دسکتاپ کیسونلی مدل AC-9002BT
اسپیکر دسکتاپ کیسونلی مدل AC-9002BT
۳۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111604539.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2359

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2359
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2359
۳۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119372703.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل tg-149

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل tg-149
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل tg-149
۳۰۵,۶۰۰ تومان
4.9 (14 نظر)
113000
4.5 (6 نظر)
145000 139000
31٪
5 (5 نظر)
159000 110000
5 (3 نظر)
600000 549000
37٪
3.4 (5 نظر)
190000 120000
5 (1 نظر)
310000

جهت مشاهده مدل های دیگر اسپیکر بلوتوثی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر اسپیکر بلوتوثی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر اسپیکر بلوتوثی کلیک کنید

این بدان معناست که شما نمی توانید بلندگوها را از بسته جدا کرده و تا زمان خرید کامل آنها را امتحان کنید. این یک راه حل است که باید به مشخصات بلندگوها توجه کند. اگر می دانید هنگام خرید اسپیکر بلوتوث چه نکاتی را باید در خاطر داشته باشید ، احتمالاً پشیمان نخواهید شد. با مطالعه این راهنمای خرید بلندگوی بلوتوث ، که در آن مشخصات یک بلندگوی بلوتوث خوب را مرور می کنیم ، می توانید انتخاب بسیار خوبی داشته باشید.

مشخصات یک بلندگوی بلوتوث خوب چیست؟


اگر به دنبال بهترین بلندگوهای بلوتوث هستید ، برای طیف گسترده ای از بلندگوهای بازار خود آماده باشید. برای سرعت بخشیدن به انتخاب های خود و خریدهایی که پشیمان نخواهید شد ، لیست ویژگی های یک بلندگوی بلوتوث خوب را بخوانید و نیازهای خود را اولویت بندی کنید.

به طور کلی ، اگر به بلندگوی بزرگی نیاز ندارید و به یک کیف بزرگ احتیاج دارید ، روی فاکتور اندازه کوچک تمرکز کنید. اگر به بلندگویی نیاز دارید که نویز پس زمینه را کاهش داده و در تمام طول روز موسیقی پخش می کند ، بر روی باتری تمرکز کنید. اگر به چیزی نیاز دارید که بتواند در طبیعت همراه خوب و زنده ماندن از طوفان باشد ، بر مقاومت در برابر آب و مقاومت در برابر ضربه آن تمرکز کنید.

تنوع بلندگوهای بلوتوث به حدی زیاد است که در نهایت بلندگوی بلوتوثی پیدا خواهید کرد که می تواند نیازهای شما را برآورده کند. قبل از انتخاب بلندگوی بلوتوث ، به ویژگی های مورد نظر خود توجه کرده و آنها را کاوش کنید. سپس می توانید با مراجعه به صفحه خرید اسپیکر بلوتوث و خرید بهترین اسپیکر بلوتوث متناسب با بودجه خود ، طیف گسترده ای از محصولات را مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا