کلیپ ها

معرفی و خرید ۳۴ مدل تابلو فرش بسیار زیبا

خرید تابلو فرش های زیبا و فوق العاده در انواع مدل ها

خرید تابلو فرش.این روزها خرید فرش به عنوان اکسسوری بسیار زیبا و لوکس رونق زیادی یافته است. به حدی که اگر کسی بخواهد دکوراسیونی لوکس و منحصر به فرد برای دکوراسیون داخلی خود ایجاد کند ، قطعاً این کالای اصلی را در گوشه ای از دکوراسیون خود دعوت می کند. اما مسئله این است که دامنه کیفیت و قیمت این عناصر کوکتی بسیار گسترده است و این گسترش گسترده اغلب باعث می شود که خریداران در مورد تعادل مناسب بین کیفیت و قیمت دچار سردرگمی شوند.

خرید تابلو فرش با داناکده همراه باشید تا با چند راه حل کارآمد و متفاوت در زمینه خرید فرش و چگونگی تشخیص کیفیت ، اصالت و مهمتر از آن مناسب بودن نقش یک فرش با دکوراسیون داخلی آشنا شوید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4820890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 286

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 286
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 286
۲۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111603256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۰۱۳

تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۰۱۳
تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۰۱۳
۵۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7fc7940331c8a4c1179869e9fd54f3d188c66275_1601363462.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد 286

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد 286
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد 286
۲۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119824594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح سبد گل کد HT003

تابلو فرش ماشینی طرح سبد گل کد HT003
تابلو فرش ماشینی طرح سبد گل کد HT003
۲۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bd7031c739236ad9cbb76d5c6961be4f03cb9ec9_1597966605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح سبد گل کد ۷۱۷۹

تابلو فرش ماشینی طرح سبد گل کد ۷۱۷۹
تابلو فرش ماشینی طرح سبد گل کد ۷۱۷۹
۸۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119845246.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد HT001

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد HT001
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد HT001
۲۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4796622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 275

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 275
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 275
۳۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74bfd89315ec470b6d7ef104b57cedbe43b21bf0_1600738310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۲۱۷

تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۲۱۷
تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۲۱۷
۴۰۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111603317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح پل کد ۷۰۱۴

تابلو فرش ماشینی طرح پل کد ۷۰۱۴
تابلو فرش ماشینی طرح پل کد ۷۰۱۴
۴۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119715204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح کوچه باغ کد 1930CB

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح کوچه باغ کد 1930CB
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح کوچه باغ کد 1930CB
۵۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/38ce275e28d47ed95dcaa71efc91f198513a94d6_1597164470.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح سبد گل کد ۷۱۶۸

تابلو فرش ماشینی طرح سبد گل کد ۷۱۶۸
تابلو فرش ماشینی طرح سبد گل کد ۷۱۶۸
۵۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3270587.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2155KC

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2155KC
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2155KC
۳۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114421267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی چارسوق فرشان طرح منظره کد 51010

تابلو فرش ماشینی چارسوق فرشان طرح منظره کد 51010
تابلو فرش ماشینی چارسوق فرشان طرح منظره کد 51010
۶۶۵,۰۰۰
٪۲۷
۴۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119507914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2510KP

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2510KP
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2510KP
۲۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d80f475ee3d45e795b5d621dcc4515ca5cf7e49_1601315932.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد HT025

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد HT025
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد HT025
۳۹۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114350425.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح پس از باران کد ۷۰۶۰

تابلو فرش ماشینی طرح پس از باران کد ۷۰۶۰
تابلو فرش ماشینی طرح پس از باران کد ۷۰۶۰
۶۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3413027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح مینیاتور کد 1437KC

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح مینیاتور کد 1437KC
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح مینیاتور کد 1437KC
۳۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c6d8278a378e2d0c3a105d108e0dedf6d09f390a_1602178161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد و آیت الکرسی کد HT049

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد و آیت الکرسی کد HT049
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد و آیت الکرسی کد HT049
۳۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3270247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2086KC

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2086KC
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2086KC
۳۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3376172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 452KC

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 452KC
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 452KC
۲۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111681625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح آیه الکرسی کد 2035KC

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح آیه الکرسی کد 2035KC
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح آیه الکرسی کد 2035KC
۲۸۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110174012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح کوچه باغ کد 1928A

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح کوچه باغ کد 1928A
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح کوچه باغ کد 1928A
۵۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114150842.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح بدرقه کد ۷۰۵۸

تابلو فرش ماشینی طرح بدرقه کد ۷۰۵۸
تابلو فرش ماشینی طرح بدرقه کد ۷۰۵۸
۵۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114969223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۰۸۵

تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۰۸۵
تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۰۸۵
۸۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120978506.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد HT008

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد HT008
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد HT008
۳۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119478088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح مینیاتور کد 1465KP

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح مینیاتور کد 1465KP
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح مینیاتور کد 1465KP
۲۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111755426.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح شطرنج باز کد 749KC

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح شطرنج باز کد 749KC
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح شطرنج باز کد 749KC
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120313574.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد ۷۱۳۰

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد ۷۱۳۰
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد ۷۱۳۰
۵۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119608620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح تالار آیینه کد 734A

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح تالار آیینه کد 734A
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح تالار آیینه کد 734A
۵۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119585006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح فرشته کد 6054C

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح فرشته کد 6054C
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح فرشته کد 6054C
۵۰۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119566249.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2238KP

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2238KP
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2238KP
۲۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114969138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح هیزم شکن کد ۷۰۸۴

تابلو فرش ماشینی طرح هیزم شکن کد ۷۰۸۴
تابلو فرش ماشینی طرح هیزم شکن کد ۷۰۸۴
۸۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111756293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح مینیاتور کد 1446KC

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح مینیاتور کد 1446KC
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح مینیاتور کد 1446KC
۳۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1547480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح گل های رز کد 117

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح گل های رز کد 117
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح گل های رز کد 117
۴۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119738817.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2381CB

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2381CB
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2381CB
۵۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ddb95a12e58083583921c9719d3d4cdc18522d2_1597596595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابلو فرش ماشینی طرح پس از باران کد ۷۱۷۵

تابلو فرش ماشینی طرح پس از باران کد ۷۱۷۵
تابلو فرش ماشینی طرح پس از باران کد ۷۱۷۵
۸۹۰,۰۰۰ تومان
15٪
580000 495000
4.9 (11 نظر)
38000 37000
20٪
4.7 (3 نظر)
250000 199000
15٪
5 (2 نظر)
350000 299000
25٪
5 (2 نظر)
140000 105000


راه حل های حرفه ای برای تعیین کیفیت فرش ها


همانطور که می دانید فرش ها به دو صورت ماشینی و دست ساز تولید و ارائه می شوند. البته در مقاله ای جداگانه به طور مفصل درباره نحوه تشخیص فرش دستباف و ماشینی صحبت کرده ایم و در این پست قصد داریم فقط به روش شناخت کیفیت و اصالت فرش بپردازیم.

برای دیدن مدل های دیگر تابلو فرش کلیک کنید

برای دیدن مدل های دیگر تابلو فرش کلیک کنید

برای دیدن مدل های دیگر تابلو فرش کلیک کنید

نقاشی های دست ساز معمولاً بسیار گرانتر از نقاشی های ساخت ماشین هستند ، اما قیمت های گران قیمت همیشه دلیل بر کیفیت بالاتر نبوده است. در فرش ها ، مانند فرش ها ، نوع و کیفیت مواد اولیه تأثیر مستقیم و زیادی بر کیفیت نهایی محصول دارد.

یکی از مواردی که معمولاً در فرش با آن روبرو می شویم استفاده از نخ ابریشم است ، زیرا ابریشم ظاهر ظریف ، دقیق ، زیبا و البته لوکس تری برای فرش ها ایجاد می کند و در عین حال قیمت فرش را نیز افزایش می دهد. همچنین افزایش می یابد.

یکی از عوامل بعدی موثر در کیفیت فرش ، نوع بافت آن است. کاملاً واضح است که در این پارامتر ، بافت دستگاه منظم تر می شود ، مگر اینکه قالیباف بسیار حرفه ای و دقیق باشد ، به طوری که نتیجه کج نشود. یک روش ساده برای کج بودن یا حتی کج بودن فرش این است که لبه ها را به هم نزدیک کنید ، اما این تنها در صورتی امکان پذیر است که فرش شما قاب نباشد.

تابلو فرش
تابلو فرش تبریز
تابلو فرش دارکوب
تابلو فرش وان یکاد
تابلو فرش شاعر جوان
تابلو فرش گل
تابلو فرش دستباف قیمت
تابلو فرش شام آخر
تابلو فرش مینیاتوری
تابلو فرش چهره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا