کلیپ ها

خرید و مشاهده ۸۰ مدل زیبا و پرفروش گل و گلدان

مدل های زیبای گل و گلدان با بهترین قیمت

گلدان ها در انواع ، اندازه ها ، رنگ ها ، اشکال و مواد مختلف وجود دارند که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در انتخاب گلدان مناسب ، شرایط آب و هوایی محیط ، سهولت نگهداری و قیمت از فاکتورهای مهمی هستند که باید همیشه به آنها توجه کنید.
ما در گلستان انواع گلدان ها را به طور کامل بررسی و معرفی کرده ایم تا انتخاب گلدان مناسب را برای شما آسان کند.


همانطور که در مقاله در مورد زمان و روش مناسب برای جایگزینی خاک گلدان گفتیم ، هنگامی که علائمی از تخمگذاری مجدد مشاهده می کنید ، باید این گلدان جدید را بخرید ، انتخاب های زیادی وجود دارد اما بهترین انتخاب کدام است.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c6f6046e7887e3ab207d62e69fa5aa5f22e0ce7a_1608035845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل Mtf5

استند گلدان مدل Mtf5
استند گلدان مدل Mtf5
۳۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f5ce80e09678165bd4e63fdfb0bbe765603d40be_1608921985.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل H1511

استند گلدان مدل H1511
استند گلدان مدل H1511
۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/746ff5dbc6f918e6f666617711ae3f690d796064_1608647067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل AZ3 مجموعه ۳ عددی

استند گلدان مدل AZ3 مجموعه ۳ عددی
استند گلدان مدل AZ3 مجموعه ۳ عددی
۱۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e5764d0e1fb1d32e80976c0019772537f27beddb_1604563869.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل Mt012

استند گلدان مدل Mt012
استند گلدان مدل Mt012
۲۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4821863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گلدان شیشه ای مدل 1G1-4

گلدان شیشه ای مدل 1G1-4
گلدان شیشه ای مدل 1G1-4
۱۱,۱۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f90df3ffefa1269c5b0417d4b50454bc89346c3f_1613249051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل 209

استند گلدان مدل 209
استند گلدان مدل 209
۳۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b27e97f42047ba3684ee2ac8587e841cf628cf28_1610220102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گلدان دکوری گوشکوب مدل کد R033

گلدان دکوری گوشکوب مدل کد R033
گلدان دکوری گوشکوب مدل کد R033
۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/805b0630cc1eef0b02c6410a30ba75bdc3125684_1610007086.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل ترنج شش عددی مونتاژی

استند گلدان مدل ترنج شش عددی مونتاژی
استند گلدان مدل ترنج شش عددی مونتاژی
۴۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122d778a85f2def3c060f9783bd4924b6fccdf8a_1597576434.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل بادیز کد 04

استند گلدان مدل بادیز کد 04
استند گلدان مدل بادیز کد 04
۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3557375cafb9879068980b5b5249de76e0e76706_1607789172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل H201 مجموعه 3 عددی

استند گلدان مدل H201 مجموعه 3 عددی
استند گلدان مدل H201 مجموعه 3 عددی
۹۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/49b930f6e0bef97368c5c3a83c31335d2ce903d9_1597323578.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل 22 RWI

استند گلدان مدل 22 RWI
استند گلدان مدل 22 RWI
۴۱۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e63fc74af46f61e06ddfcb82e820a235c92c56b_1611771300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گلدان به همراه گل مصنوعی مدل k16

گلدان به همراه گل مصنوعی مدل k16
گلدان به همراه گل مصنوعی مدل k16
۱۷,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4c43bfa049e8fee93e00f6de8836b77521eab57d_1603309540.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مهرو کد 19368

استند گلدان مهرو کد 19368
استند گلدان مهرو کد 19368
۳,۵۰۰,۰۰۰
٪۲
۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۳.۵
٪۲
۳.۴۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/666f39104d0c1a3e0bbf81baa597d32a9ba0cfd2_1612973048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل ST-NZ123 مجموعه 3 عددی

استند گلدان مدل ST-NZ123 مجموعه 3 عددی
استند گلدان مدل ST-NZ123 مجموعه 3 عددی
۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c7af931a4f0b8b5ffbadca960b88aab1f0fc57fe_1621861970.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گل مصنوعی مدل برگ ریسه n1

گل مصنوعی مدل برگ ریسه n1
گل مصنوعی مدل برگ ریسه n1
۹۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e1d34ebb100f6d45298f29f1d86c41d48dfae479_1611690167.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل 202

استند گلدان مدل 202
استند گلدان مدل 202
۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1915890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گلدان به همراه گل مصنوعی بخشی مدل SH313

گلدان به همراه گل مصنوعی بخشی مدل SH313
گلدان به همراه گل مصنوعی بخشی مدل SH313
۵۹,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f730953b3840a2a816595bacaf62f978c46c1660_1605210472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گلدان دکوری مدل PE-NZ076 مجموعه 3 عددی

گلدان دکوری مدل PE-NZ076 مجموعه 3 عددی
گلدان دکوری مدل PE-NZ076 مجموعه 3 عددی
۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb404493249bc91bd0561c1d377f2d888317ae65_1612205614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان نیازشاپ مدل NP922 به همراه گل مصنوعی

استند گلدان نیازشاپ مدل NP922 به همراه گل مصنوعی
استند گلدان نیازشاپ مدل NP922 به همراه گل مصنوعی
۱۳۹,۰۰۰
٪۳۹
۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c2562a70d97875dd457a88541386a96c64a47ba_1611553226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل دم طاووسی

استند گلدان مدل دم طاووسی
استند گلدان مدل دم طاووسی
۴۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5331c4f025152a5f6ff35db28941fa3d2910ecae_1599466041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گلدان مدل N20 کد NG10

گلدان مدل N20 کد NG10
گلدان مدل N20 کد NG10
۷,۳۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab535526297ee9a3229ca129b79a6dba7ed51621_1601750118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل W1513

استند گلدان مدل W1513
استند گلدان مدل W1513
۱۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c8dce28b47d2bb26ec5b11b873eaa91c24cb11d_1607432285.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گلدان دکوری مدل vas20

گلدان دکوری مدل vas20
گلدان دکوری مدل vas20
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114639888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل YZ2

استند گلدان مدل YZ2
استند گلدان مدل YZ2
۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c92ce9c7bd38ffbb7760ad5e43a2e61c2dfcc59c_1608835251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گل مصنوعی مدل رز

گل مصنوعی مدل رز
گل مصنوعی مدل رز
۶۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1778836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گلبرگ گل مصنوعی شیک و تک مدل DSH 104

گلبرگ گل مصنوعی شیک و تک مدل DSH 104
گلبرگ گل مصنوعی شیک و تک مدل DSH 104
۱۰,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6bf9190a0385e39aac30a38444bfa80bf324e15f_1612453883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گل مصنوعی مدل غنچه رز کد 132 بسته 10 عددی

گل مصنوعی مدل غنچه رز کد 132 بسته 10 عددی
گل مصنوعی مدل غنچه رز کد 132 بسته 10 عددی
۱۱,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/436ba50db8faeb7c869be95d8b7ae26ac2e8a19a_1609695626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل G4231

استند گلدان مدل G4231
استند گلدان مدل G4231
۱۱۵,۰۰۰
٪۵
۱۰۹,۲۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/230cc28a092f4077df66926f68507c939fbafa22_1608924949.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل T232

استند گلدان مدل T232
استند گلدان مدل T232
۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119890561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل ماه

استند گلدان مدل ماه
استند گلدان مدل ماه
۱۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5ef0dac0492e5f35dbbc3108581577001e2a9d3_1599306535.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان کد RWI 25 مجموعه 3 عددی

استند گلدان کد RWI 25 مجموعه 3 عددی
استند گلدان کد RWI 25 مجموعه 3 عددی
۲۵۰,۲۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e02cd8094bc4383bcdaeb12b558114b35048829_1620613394.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل B12

استند گلدان مدل B12
استند گلدان مدل B12
۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ac7648a109fc248aff23c610680ef2771a082e3e_1603735604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل AS70

استند گلدان مدل AS70
استند گلدان مدل AS70
۲۳,۲۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8ffa46940adb439f4956411f01ce146c4b09853_1611771964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گلدان مدل 208

استند گلدان مدل 208
استند گلدان مدل 208
۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121035855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند گل مدل fl13

استند گل مدل fl13
استند گل مدل fl13
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4494703.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گلدان به همراه گل مصنوعی بخشی مدل BN79

گلدان به همراه گل مصنوعی بخشی مدل BN79
گلدان به همراه گل مصنوعی بخشی مدل BN79
۴۵,۹۰۰ تومان

گلدان مدل ویال 1G1-2

۶,۰۰۰ تومان

استند گلدان مدل fl9

۲۲۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان مدل S1522

۱۸۴,۰۰۰ تومان

استند گلدان مدل i8

۴۰۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان مدل H101

۳۷,۰۰۰ تومان

پایه گلدان مدل02

۷۹,۰۰۰ تومان

استند گلدان مدل mini2

۸۵,۰۰۰
٪۲۵
۶۴,۰۰۰ تومان

استند گلدان کد RWI 29

۴۶۰,۰۰۰ تومان

استند گل ایکیا مدل SATSUMAS

۲,۶۳۹,۵۷۰ تومان
۲.۶۳۹۵۷ میلیون تومان

استند گلدان مدل قلب

۲۹۹,۰۰۰ تومان

گلدان دکوری مدل سنگی

۴۸۳,۰۰۰ تومان

گل مصنوعی مدل bot5

۶۵,۰۰۰ تومان

گلدان دکوری شیشه ای هومز مدل82071

۱۰۵,۰۰۰
٪۲۵
۷۹,۰۰۰ تومان

استند گلدان کد 7

۷۵,۰۰۰ تومان

استند گلدان مدل W1513

۱۰۹,۰۰۰ تومان

گلهای آپارتمانی یک عنصر تزئینی با نشاط برای فضاهای داخلی است و به این فضاها رنگ و روح می بخشد. گیاهان مبلمان می توانند خانه شما را گرم کنند ، تفاوت بین فضاهای مختلف را نرم کنند و به عنوان نقطه کانونی یک اتاق عمل کنند. کاشت گیاهان در گلدان های مناسب باعث سلامتی می شود و باعث برجسته شدن دکوراسیون شما می شود.

گل مصنوعی مدل رز

۶۱,۰۰۰ تومان

گل مصنوعی مدل bot5

۶۵,۰۰۰ تومان

جعبه گل مصنوعی مدل عشق

۵۴,۰۰۰
٪۴۵
۲۹,۸۰۰ تومان

یک گلدان در اندازه مناسب انتخاب کنید
خاک یک گلدان بسیار بزرگ به آرامی خشک می شود و گیاه را مستعد پوسیدگی ریشه می کند. وقتی گیاه بسیار بزرگتر از گلدان خود باشد ، گلدان می تواند کج شود و سقوط کند. در یک گلدان بسیار کوچک ، خاک خیلی سریع خشک می شود بنابراین شما باید گیاه را به طور منظم آبیاری کنید. درخت شما ممکن است فقط ریشه بزند و رشد آن متوقف شود.

گلدان به همراه گل مصنوعی کد 123

۷۲,۰۰۰
٪۱۰
۶۴,۸۰۰ تومان

گل مصنوعی مدل برگ کد 230

۱۲۰,۰۰۰
٪۷
۱۱۲,۰۰۰ تومان

گل مصنوعی مدل DL101

۳۵۰,۰۰۰ تومان

گل مصنوعی مدل DL102

۳۵۰,۰۰۰ تومان

گل مصنوعی مدل DL104

۳۵۰,۰۰۰ تومان

گل مصنوعی مدل DL100

۳۵۰,۰۰۰ تومان

در حالت ایده آل ، شما باید گیاه را در گلدان به بزرگی خود درخت قرار دهید. وقتی گلدان فعلی کوچک است و می خواهید گلدان دیگری بکارید ، یک گلدان با قطر ۵-۱۰ سانتی متر بزرگتر از گلدان فعلی انتخاب کنید. گلدان بزرگتری برای رشد سریع گیاه انتخاب کنید. برای گیاهان کم رشد ، گلدانهای بزرگتر ۵-۲ سانتی متری مناسب خواهد بود.

در مورد مواد گلدان تصمیم بگیرید
متداول ترین مواد گلدان ها پلاستیک ، سرامیک یا خاک رس است. گلدان های پلاستیکی رنگارنگ ، سبک و ارزان هستند. آنها می توانند رطوبت را نگه دارند بنابراین گیاهان به آبیاری کمتری احتیاج دارند. هنگامی که وزن گلدان مهم است ، به عنوان مثال یک گلدان پلاستیکی را در گلدان آویز یا گلدان قرار داده شده بر روی دیوار نصب کنید. گلدان های سفالی سنگین تر ، طرح های زیبایی هستند ، بنابراین اغلب گران ترند. این گلدان ها متخلخل هستند بنابراین گیاهان به آب بیشتری احتیاج دارند. گلدان های سفالی گزینه خوبی برای گیاهانی است که خاک خشک یا متخلخل را ترجیح می دهند ، از جمله کاکتوس ها ، کاکتوس ها ، ارکیده ها و آناناس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا