44% تخفیف!

دانلود کتاب نارنجی اوشو pdf

قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان39,000 است.

دسته:

توضیحات

دانلود کتاب نارنجی اوشو

فصل ۱ – عالی ترین لذت در زندگی ……………………………………..
فصل ۲ – طلوع ………………………………………………………….
فصل ۳ – صبح ………………………………………………………….
فصل ۴ – بعد از ظھر ……………………………………………………
فصل ۵ – عصر …………………………………………………………
فصل ۶ – شب …………………………………………………………..
فصل ۷ – تنھا راه ………………………………………………………

====

مرحله ی اول: ۱۰ دقیقه
از بینی نامنظم تنفس کنید، همیشه بر بازدم تمرکز کنید. بدن خودش حواسش به دم هست. تا جایی
که می توانید سریع و شدید نفس بکشید – و بعد کمی شدیدتر، تا زمانی که به راستی تبدیل به
تنفس شوید. از حرکات طبیعی بدن استفاده کنید تا ا نرژی تان بالا برود. احساس کنید که بالا می
رود، اما در مرحله ی اول اجازه ندهید جاری شود.
مرحله ی دوم: ده دقیقه
منفجر شوید! اجازه دهید هر چیزی که لازم است بیرون انداخته شود. کاملاً دیوانه شوید، داد بزنید،
بپرید، بلرزید، بخوانید، بخندید، برقصید، خودتان را این ور آن ور بزنید. یکپارچه باشید.
مرحله ی سوم: ۱۰ دقیقه
را فریاد بزنید. « هو، هو، هو » با دستان بالا رفته بپرید و در هنگام پایین آمدن تا جای ممکن عمیق
هر زمان که بر پاهای خود فرود می آیید، اجازه دهید صدا عمیقاً بر مرکز جنسی ضربه بزند. هرچه
دارید رو کنید، خودتان را کاملاً خسته کنید.
مرحله ی چهارم: ۱۰ دقیقه
ایست! در هر حالتی که هستید منجمد شوید. بدن را به هیچ شکل ممکن اداره نکنید. سرفه و یا هر
حرکتی جریان انرژی تان را زایل می کند و از بین می برد و تلاش از دست خواهد رفت. نسبت به
هر اتفاقی که بر شما می افتد شاهد بمانید.
مرحله ی پنجم : ۱۰ دقیقه
جشن بگیرید و همراه با موسیقی و رقص شادی کنید، سپاسگذاری تان را به کل ابراز کنید. کل روز
شادی تان را حفظ کنی

مکان مدیتیشن امکان سر و صدا به شما نمی دهد، می توانید با روش ساکت انجامش دهید: به
جای فریاد زدن و سر و صدا راه انداختن، اجازه دهید پا کسازی از طریق حرکات بدنی اتفاق بیفتد.
را در سکوت در درونتان بکوبید و در مرحله ی پنجم می « هو » در مرحله ی سوم می توانید صدای
توانید با رقص سپاسگذاری تان را ابراز کنید.
کسی گفته مدیتیشنی که اینجا انجام می دهیم دیوانگی محض است. همین طور است. و به دلیلی این
گونه است. این دیوانگی با روش است؛ انتخابی آگاهانه است.


به یاد بسپار، تو نمی توانی به اختیار خودت دیوانه شوی. دیوان گی تو را تسخیر می کند. فقط بعد از
تسخیر شدن دیوانه می شوی. اگر به اختیار خود دیوانه شوی، چیز کاملاً متفاوتی است. تو اساساً
تحت کنترلی، و کسی که بتواند حتا دیوانگی اش را کنترل کند هرگز دیوانه نمی شود.