سایر رشته های هنر
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش کاردستی اوریگامی گربهخرید فیلم آموزش اوریگامی گربه. چگونه یک اوریگامی گربه درست کنید. گربه درست شده را در ویدیوی زیر ببینید   ...جزئیات بیشتر / دانلود
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش ساخت کاردستی کیف دستی پشمی،کیف پول با کمترین امکاناتخرید فیلم آموزش ساخت کیف دستی پشمی،کیف پول با کمترین امکانات. کیف ساخته شده را در ویدیوی زیر ببینید    ...جزئیات بیشتر / دانلود
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش ساخت تانک اسباب بازی با باتری نوشابه و دیگر امکانات سادهخرید فیلم آموزش ساخت تانک اسباب بازی. بعد از خرید و دانلود این فیلم آموزش تانک اسباب بازی در اختیار شما قرار می گیرد. تانک ساخته شده ...
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش اوریگامی پروانهاوریگامی پروانه در این فیلم آموزشی به شما یاد می دهیم که چگونه یک اوریگامی به صورت پروانه درست کنید   ...جزئیات بیشتر / دانلود
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش ساخت جادستمالی و جاشکلاتی به شکل طاووسساخت جادستمالی و جاشکلاتی آموزش ساخت جادستمالی و جاشکلاتی به شکل طاووس. وسیله ساخته شده را در ویدیوی زیر ببینید   ...جزئیات بیشتر / دانلود
فاقد تصویر شاخص
خرید آموزش ساخت سبد گل با روزنامه و امکانات ساده دیگرخرید آموزش ساخت سبد گل با روزنامه و امکانات ساده دیگر. چطوری با روزنامه و امکانات ساده دیگر یک سبد گل بسیار زیبا بسازیم. سبد ساخته شده را می توانید ...
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش ساخت اوریگامی قوخرید فیلم آموزش ساخت اوریگامی قو. چگونه یک قو اوریگامی درست کنید. قو ساخته شده را در کلیپ زیر ببینید       ...جزئیات بیشتر / دانلود
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش تبدیل کاغذ ساده به خرگوشخرید فیلم آموزش تبدیل کاغذ ساده به خرگوش. چگونه یک کاغذ ساده را به خرگوش تبدیل کنید. اسباب بازی برای تقویت هوش کودک. اسباب بازی ساخته شده را در کلیپ زیر ببینید   ...
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش ساخت کاردستی خرگوش با حولهساخت کاردستی خرگوش خرید فیلم آموزش ساخت خرگوش با حوله. در این آموزش یاد می گیرید که چگونه با یک جوله خرگوشی زیبا و جذاب بسازید.خرگوش ساخته شده را در کلیپ زیر ببینید ...
فاقد تصویر شاخص
خرید آموزش ساخت سبد طلایی با روزنامهساخت سبد طلایی خرید آموزش ساخت سبد طلایی با روزنامه. در این آموزش یاد می گیرید که چگونه یک سبد طلایی با روزنامه درست کنید. سبد ساخته شده را در کلیپ زیر ببینید   ...
فاقد تصویر شاخص
خرید آموزش ساخت توپ زیبای رنگارنگ برای کاردستیساخت توپ زیبای رنگارنگ خرید آموزش ساخت توپ زیبا برای کاردستی.چگونه یک توپ زیبا برای کاردستی بسازید و از آن لذت ببرید. کاردستی ساخته شده را در ویدیوی زیر ببینید       ...
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش ساخت ستاره اوریگامیساخت ستاره اوریگامی در این آموزش به شما یاد می دهیم که چگونه یک ستاره زیبا اوریگامی بسازید.کاردستی ساخته شده را در ویدیوی زیر ببینید      ...جزئیات بیشتر / دانلود
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش ساخت اوریگامی توپ جادوییخرید آموزش ساخت اویگامی توپ جادویی. اگر می خواهید توپ جادویی و زیبا را بسازید این فیلم را از دست ندهید. کاردستی ساخته شده را در ویدیوی زیر ببینید          ...جزئیات ...
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش ساخت دستگاه پوست کنچطوری یک دستگاه پوست کن میوه اعم از سیب زمینی و سیب و کیوی و...بسازیم و از آن لذت ببریم. در کلیپ زیر می توانید این دستگاه را ببینید و در صورت تمایل آموزش ...
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش ساخت دستگاه مخلوط کن که با usb کار می کندساخت دستگاه مخلوط کن خرید فیلم آموزش ساخت دستگاه هم زن که با usb کار می کند. در ویدیوی زیر می توانید این دستگاه را ببینید.     ...
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش کاردستی سنجاب اوریگامیکاردستی سنجاب اوریگامی خرید فیلم آموزش کاردستی سنجاب اوریگامی. سنجاب ساخته شده را در ویدیوی زیر ببینید     ...جزئیات بیشتر / دانلود
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش اوریگامی قورباغه خزندهاوریگامی قورباغه خرید فیلم آموزش اوریگامی قورباغه خزنده. چگونه یک قورباغه کاردستی اوریگامی درست کنید. قورباغه ساخته شده را در کلیپ زیر ببینید     ...جزئیات بیشتر / دانلود
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش اوریگامی قلباوریگامی قلب خرید فیلم آموزش اوریگامی قلب. چطوری یک اوریگامی قلب بسازید. می توانید قلب ساخته شده را در ویدیوی زیر ببینید   ...جزئیات بیشتر / دانلود
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش ساخت اسباب بازی بسکتبال با مقواساخت اسباب بازی بسکتبال خرید فیلم آموزش ساخت اسباب بازی بسکتبال با مقوا. اگر می خواهید یک اسباب بازی پرتاب توپ بسکتبال بسازید، این آموزش کامل را خرید کنید. اسباب بازی ساخته ...
فاقد تصویر شاخص
خرید فیلم آموزش ساخت صندوقچه امن با کارتونساخت صندوقچه امن خرید فیلم آموزش ساخت یک صندوقچه امن با کارتون.چگونه یک صندوقچه امن بسازیم که با رمز باز و بسته شود. صندقچه ساخته شده را در کلیپ زیر ببینید     ...
1 2 3 14
توسط
تومان