کلیپ درمان پرخاشگری کودک

پرخاشگری کودک

چرا کودکم پرخاشگر و تند خو شده است؟ چه عاملی پرخاشگری و تندی را در فرزندم به وجود می آورد؟ آیا پرخاشگری و تندی در فرزندم قابل درمان است؟ آیا پرخاشگری و تندی فرزندم قابل پیشگیری است؟

*

*

کسی می گفت جرات کوچکترین سوالی از کودکم ندارم، چرا که وقتی از او سوال می کنم با تندی و پرخاشگری به من پاسخ می دهد، من هم از ترس این برخورد از سوال کردن منصرف می شوم.

اما آن چه در این نوشتار می خوانیم به علت های پرخاشگری و راه کارهای مفید برای درمان این اختلال می پردازیم. نوشتار به صورت خلاصه، مختصر و مفید است تا حوصله خواننده از خواندن سر نرود.

اصولا پرخاشگری و لج بازی کودکان ممکن است چند علّت داشته باشد؛ از جمله:

۱- تغذیّه

معمولاً بچّه هایی که تغذیه خوبی ندارند، آستانه ی تحمّلشان پایین است و زودتر پرخاش می کنند. در خود ما بزرگ ترها نیز همین طور است؛ مثلاً کسی که گرسنه است، زودتر عصبانی می شود و تندی می کند نسبت به کسی که غذا خورده و استراحت کرده است. والدین باید توجّه کنند که مهم ترین وعده برای کودکان زیر هفت سال صبحانه است و بهترین زمان برای صبحانه خوردن، ساعت هشت صبح است.

۲-زمان خوابیدن و بیدار شدن.

*

*

 نکته بعد ساعت خواب بچّه است که باید اصلاح شود. بچّه در زمان کودکی به نه یا ده ساعت خواب نیاز دارد؛ لذا پدر و مادر باید طوری برنامه ریزی کنند که فرزندشان در زمان مناسب بخوابد و بیدار شود؛ اگر فرزند خواب نامناسبی داشته باشد، سریع عصبانی می شود.
زمان مناسب خواب و بیداری باعث رشد هوشی کودک می شود؛ چراکه کارشناسان می گویند: بهترین زمان یادگیری فرزندان صبح است.
بهترین زمان خواب برای کودک بین ساعت نه و نیم تا ده شب است و بهترین زمان برای بیدار شدن او بین ساعت هفت تا هفت و نیم صبح است.

۳-. خوردن صبحانه ی کامل و به موقع

صبحانه ی کودکان زیر هفت سال باید قبل از ساعت هشت صبح باشد؛ امّا خیلی از مواقع صبحانه متّصل به ناهار می شود؛ به طوری که آدم نمی داند او ناهار می خورد یا صبحانه. همچنین صبحانه کودک باید کامل باشد؛ به طوری که تمام ویتامین ها جذب بدنش شود. بچّه هایی که همه چیز نمی‌خورند، سریع تر عصبانی می شوند.

*

*

۴ -عدم امر و نهی کردن به کودک

سوّمین نکته ای که بچّه ها را پرخاشگر و لج باز می کند، امر و نهی کردن زیاد است. والدین باید نوع کلام خود را با کودکان زیر هفت سال تغییر دهند؛ چراکه آنها در دوران امیری به سر می برند و امیر یک ویژگی دارد و آن این است که هیچ کس به او، امر و نهی نمی کند.
البته منظور ما این نیست که پدر و مادر فرزند را آزاد بگذارند تا هر کاری که خواست انجام دهد، بلکه آنها می توانند به جای امر و نهی از روش ترغیب کردن استفاده کنند.

۵ -هم بازی

کودکان بعد از دوسالگی نیاز به هم بازی دارند. یکی از دلایلی که بچّه ها وابسته، لجباز و پرخاشگر می شوند، بی کاری است. والدین باید برای بچّه ها، کار ایجاد کنند و کار اصلی بچّه ها در این سن بازی است. بیشتر بچّه ها  وقتی در کنار هم قرار می گیرند، آرام تر هستند.
بچّه ها از سنّ دوسالگی به بعد نیاز به همبازی دارند و اگر این نیاز فراهم نشود؛ آنها لجباز و پرخاشگر می شوند.

ه. اسباب بازی مناسب
اسباب بازی مناسب باید دارای چند ویژگی باشد:۱ متناسب با سنّ کودک باشد. ۲ سریع خراب نشود.۳ اسباب بازی برای بچّه لذّت آور باشد.

۶- پرهیز از پرخاشگری والدین

ممکن است نوع برخورد والدین با یکدیگر باعث پرخاشگری فرزند شده باشد؛ چراکه برخی از پرخاشگری های کودک تقلیدی است. بنابراین والدین باید از مشاجره و پرخاشگری در حضور فرزندان بپرهیزند. پدر و مادری که در حضور فرزند پرخاشگری می کنند، نباید توقع عدم پرخاشگری داشته باشند.

 

 

توسط
تومان