آرایش و زیباییکلیپ ها

چگونه صورت خود را به طور طبیعی چاق کنید؟ چاقی صورت+فیلم

رازهای چاق شدن صورت

چاقی صورت

قبل از خواندن متن زیر پیشنهاد می شود کلیپ زیر را ببینید که به شما معجونی شگفت انگیز برای چاقی صورت به شما معرفی می کند.

راههای چاق شدن صورت را بشناسید و بدون اینکه خود را دچار عوارض استفاده از روش های تزریقی و دارویی پرخطر کنید به زیبایی و چاقی طبیعی صورت برسید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110071221.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل HYDRA PLUS حجم 250 میلی لیتر

کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل HYDRA PLUS حجم 250 میلی لیتر
کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل HYDRA PLUS حجم 250 میلی لیتر
۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118944071.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده سوپکس مدل 253 حجم 250 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده سوپکس مدل 253 حجم 250 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده سوپکس مدل 253 حجم 250 میلی لیتر
۱۳,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112332741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان سوپکس مدل BLUEBERRY حجم 250 میلی لیتر

کرم آبرسان سوپکس مدل BLUEBERRY حجم 250 میلی لیتر
کرم آبرسان سوپکس مدل BLUEBERRY حجم 250 میلی لیتر
۱۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c7d1634956f6fc3b9c159c95115d6d744d662b15_1608362600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ژل آبرسان کامان مدل آلوئه ورا حجم 400 میلی لیتر

ژل آبرسان کامان مدل آلوئه ورا حجم 400 میلی لیتر
ژل آبرسان کامان مدل آلوئه ورا حجم 400 میلی لیتر
۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120498299.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل av3500 حجم 90میلی لیتر

کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل av3500 حجم 90میلی لیتر
کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل av3500 حجم 90میلی لیتر
۱۰,۶۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3181727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده دست و صورت لافارر مدل آب رسان حجم 75 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده دست و صورت لافارر مدل آب رسان حجم 75 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده دست و صورت لافارر مدل آب رسان حجم 75 میلی لیتر
۶۹,۸۵۰
٪۳۶
۴۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/921cb0097aefdf65ae5dc76c1c555edc4457609e_1594616697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده کامان مدل Oil pluse حجم 400 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده کامان مدل Oil pluse حجم 400 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده کامان مدل Oil pluse حجم 400 میلی لیتر
۶۵,۷۰۰
٪۷
۶۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/396490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم نرم کننده اوسرین و اوره 10درصد ثمین مناسب پوست خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر

کرم نرم کننده اوسرین و اوره 10درصد ثمین مناسب پوست خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر
کرم نرم کننده اوسرین و اوره 10درصد ثمین مناسب پوست خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر
۴۳,۴۰۰
٪۱۱
۳۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b91f05677aeb49d5b599594c9c1204323ff6b434_1594802648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان کامان سری واتربمب مدل COLLAGEN حجم 200 میلی لیتر

کرم آبرسان کامان سری واتربمب مدل COLLAGEN حجم 200 میلی لیتر
کرم آبرسان کامان سری واتربمب مدل COLLAGEN حجم 200 میلی لیتر
۵۹,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/947468.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده نئودرم مدل Optimal Hydrosense حجم 50 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده نئودرم مدل Optimal Hydrosense حجم 50 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده نئودرم مدل Optimal Hydrosense حجم 50 میلی لیتر
۲۴,۳۰۰
٪۱۴
۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112095051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم دست و صورت بیول مدل Rose Hip حجم 250 میلی لیتر

کرم دست و صورت بیول مدل Rose Hip حجم 250 میلی لیتر
کرم دست و صورت بیول مدل Rose Hip حجم 250 میلی لیتر
۲۱,۲۰۰
٪۳۳
۱۴,۲۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120124900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان سوپکس مدل هلو و آلوئه ورا حجم 250 میلی لیتر مجموعه 2 عددی

کرم آبرسان سوپکس مدل هلو و آلوئه ورا حجم 250 میلی لیتر مجموعه 2 عددی
کرم آبرسان سوپکس مدل هلو و آلوئه ورا حجم 250 میلی لیتر مجموعه 2 عددی
۲۸,۴۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f5c3c5ff84e42f80f4060f95a1ffdad38378a4c_1614687047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده کامان مدل normal حجم 250 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده کامان مدل normal حجم 250 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده کامان مدل normal حجم 250 میلی لیتر
۳۹,۷۰۰
٪۲۸
۲۸,۵۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b9b9a380c2394c4dcc4b53718431318de764d00_1607785009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان سوپکس مدل Aloevera حجم 130 میلی لیتر

کرم آبرسان سوپکس مدل Aloevera حجم 130 میلی لیتر
کرم آبرسان سوپکس مدل Aloevera حجم 130 میلی لیتر
۱۱,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120498098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل aloevera حجم 90 میلی لیتر

کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل aloevera حجم 90 میلی لیتر
کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل aloevera حجم 90 میلی لیتر
۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/909158ec9aac55c3c8166d049ebe6f9b0a29d91b_1594616537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده کامان مدل Normal حجم 400 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده کامان مدل Normal حجم 400 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده کامان مدل Normal حجم 400 میلی لیتر
۶۵,۷۰۰
٪۲۸
۴۷,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3165519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده صورت و دست لافارر مدل Dry Skin حجم 75 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده صورت و دست لافارر مدل Dry Skin حجم 75 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده صورت و دست لافارر مدل Dry Skin حجم 75 میلی لیتر
۶۹,۸۵۰
٪۳۷
۴۴,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1da634ed60bc16d39f76fa98833346bd397e614e_1608045054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وازلین کامان مدل 01 حجم 300 میلی لیتر

وازلین کامان مدل 01 حجم 300 میلی لیتر
وازلین کامان مدل 01 حجم 300 میلی لیتر
۵۷,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110627886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده پوستهای چرب درمالیفت مدل Hydralift AC Cream حجم 50 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده پوستهای چرب درمالیفت مدل Hydralift AC Cream حجم 50 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده پوستهای چرب درمالیفت مدل Hydralift AC Cream حجم 50 میلی لیتر
۵۲,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94888355fc3f0228da2dbb8dcb76014b4693348d_1594616833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده کامان مدل oil free حجم 400 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده کامان مدل oil free حجم 400 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده کامان مدل oil free حجم 400 میلی لیتر
۶۵,۷۰۰
٪۹
۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118934474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم دست و صورت شون با عصاره آووکادو حجم 150 میلی لیتر

کرم دست و صورت شون با عصاره آووکادو حجم 150 میلی لیتر
کرم دست و صورت شون با عصاره آووکادو حجم 150 میلی لیتر
۳۱,۶۰۰
٪۱۵
۲۶,۸۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b290fdc298587b7bc661fc8d5577d2c439702ac_1594617787.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان کامان سری واتربمب مدل COLLAGEN حجم 500 میلی لیتر

کرم آبرسان کامان سری واتربمب مدل COLLAGEN حجم 500 میلی لیتر
کرم آبرسان کامان سری واتربمب مدل COLLAGEN حجم 500 میلی لیتر
۹۷,۸۰۰
٪۳۵
۶۳,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/80bc74f2111cf817aa5d94768c74aeb1086b6335_1594802594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده کامان مدل Argan حجم 250 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده کامان مدل Argan حجم 250 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده کامان مدل Argan حجم 250 میلی لیتر
۳۹,۷۰۰
٪۲۸
۲۸,۵۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3192199.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده دست و صورت لافارر مدل Sensitive حجم 75 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده دست و صورت لافارر مدل Sensitive حجم 75 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده دست و صورت لافارر مدل Sensitive حجم 75 میلی لیتر
۶۹,۸۵۰
٪۴۴
۳۹,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb842900c333eb4e9f30b944fd212e345ccdce50_1594802898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان کامان سری واتربمب مدل VITAMIN C حجم 200 میلی لیتر

کرم آبرسان کامان سری واتربمب مدل VITAMIN C حجم 200 میلی لیتر
کرم آبرسان کامان سری واتربمب مدل VITAMIN C حجم 200 میلی لیتر
۵۹,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120498232.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل blueberry2 حجم 90 میلی لیتر

کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل blueberry2 حجم 90 میلی لیتر
کرم آبرسان و مرطوب کننده سوپکس مدل blueberry2 حجم 90 میلی لیتر
۱۰,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5d2ec40355766a827fe3e928723f73d1a27dd54b_1606309451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان و مرطوب کننده بی کی مدل PUMP X وزن 500 گرم

کرم آبرسان و مرطوب کننده بی کی مدل PUMP X وزن 500 گرم
کرم آبرسان و مرطوب کننده بی کی مدل PUMP X وزن 500 گرم
۵۹,۹۰۰
٪۶۳
۲۲,۲۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3154627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده لافارر مدل Regulating حجم 75 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده لافارر مدل Regulating حجم 75 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده لافارر مدل Regulating حجم 75 میلی لیتر
۱۵۹,۸۰۰
٪۳۸
۹۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121078252.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آب رسان ژوت مدل هیدرا اکتیو حجم 120 میلی لیتر

کرم آب رسان ژوت مدل هیدرا اکتیو حجم 120 میلی لیتر
کرم آب رسان ژوت مدل هیدرا اکتیو حجم 120 میلی لیتر
۵۵,۰۰۰
٪۹
۴۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/983387.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم دست نئودرم مدل Honey Shea حجم 150 میلی لیتر

کرم دست نئودرم مدل Honey Shea حجم 150 میلی لیتر
کرم دست نئودرم مدل Honey Shea حجم 150 میلی لیتر
۳۴,۰۰۰
٪۱۵
۲۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118953462.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده لافارر مدل Regulating حجم 75 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده لافارر مدل Regulating حجم 75 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده لافارر مدل Regulating حجم 75 میلی لیتر
۹۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7286900e2ed061f07677d4ac6e73f3d65d19864_1608097592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده کامان مدل M400 حجم 400 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده کامان مدل M400 حجم 400 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده کامان مدل M400 حجم 400 میلی لیتر
۶۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/251733.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم نرم کننده اوسرین و اوره 5درصد ثمین مناسب پوست خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر

کرم نرم کننده اوسرین و اوره 5درصد ثمین مناسب پوست خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر
کرم نرم کننده اوسرین و اوره 5درصد ثمین مناسب پوست خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر
۳۲,۳۰۰
٪۵
۳۰,۷۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/619424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم نرم کننده دست و صورت آلوئه ورا کاسه ای مای حجم 200 میلی لیتر

کرم نرم کننده دست و صورت آلوئه ورا کاسه ای مای حجم 200 میلی لیتر
کرم نرم کننده دست و صورت آلوئه ورا کاسه ای مای حجم 200 میلی لیتر
۳۶,۲۰۰
٪۱۵
۳۰,۷۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1797330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده گلیسولید حجم 250 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده گلیسولید حجم 250 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده گلیسولید حجم 250 میلی لیتر
۸۹,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e2fa3bb325994826776508e87b914894b96e939b_1597471429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم مرطوب کننده نئودرم مدل Optimal Hydrosense حجم 150 میلی لیتر

کرم مرطوب کننده نئودرم مدل Optimal Hydrosense حجم 150 میلی لیتر
کرم مرطوب کننده نئودرم مدل Optimal Hydrosense حجم 150 میلی لیتر
۲۵,۵۰۰ تومان

لاغر شدن صورت از آن دست مشکلاتی است که کمتر کسی هست که آن را تجربه نکرده باشد. بسیاری از ما با کوچک ترین تغییر دربرنامه و رژیم غذایی مان با لاغری صورت رو به رو می شویم. کافی است تمرینات سنگین ورزشی را از سر بگیریم تا در کوتاه ترین زمان ممکن جذابیت و زیبایی صورت مان را از دست بدهیم. لاغر شدن صورت یکی از شایع ترین مشکلاتی است که غالب مردان و زنان در سراسر جهان با آن روبه رو هستند و برای درمان آن تلاش می کنند.اگرچه امروزه در طب مدرن شیوه هایی همچون تزریق ژل و بوتاکس برای پرتر به نظر رسیدن صورت و زیبایی آن وجود دارد اما ما به شما پیشنهاد می کنیم پیش از آنکه این شیوه ها را تجربه کنید به توصیه درمانگران طب سنتی و نسخه های گیاهی و طبیعی آنها عمل کنید تا بدون عارضه و نگرانی به نتیجه برسید.

 معجون شگفت آور خیار و گلابی

خیار به دلیل بافتی که دارد در گروه میوه های پرآب تلقی می شود که خواص بسیاری برای تلطیف پوست و آبرسانی به سلول های سطحی پوست دارد. استفاده موضعی و خوراکی از این میوه می تواند به بهبود آبرسانی سلول های پوستی کمک کند به ویژه اگر از ماسک تهیه شده از این میوه به صورت موضعی در ناحیه صورت استفاده کنید. به این ترتیب می توانید در عرض ۲ هفته با آبرسانی به سلول های پوست و افزایش آب میان بافتی به پرتر به نظر رسیدن صورت تان کمک کنید. برای استفاده از خاصیت آبرسانی خیاربهتر است این میوه را به صورت رنده شده و به مدت ۲۰ دقیقه روی پوست خود بگذارید. علاوه بر این می توانید از گلاب مرغوب نیز برای این کار استفاده کنید. تنها کافی است که گلاب را روی پوست صورت کمپرس کنید. این کار را ۲۰ دقیقه و هفته ای سه بار انجام دهید.

 نوشیدن آبتاثیر شگفت انگیز نوشیدن آب بر چاقی صورت

نوشیدن آب و چاقی صورت

یکی از نکاتی که شاید بسیاری از ما ساده از کنار آن می گذریم نوشیدن آب در طول روز است. برخی از ما به خیال آنکه روزانه ۳ تا ۴ فنجان چای می نوشیم تصور می کنیم که آب مورد نیاز بدن مان را نیز دریافت کرده​ایم درحالی که هیچ یک از مایعات و نوشیدنی ها نمی تواند جای آب را بگیرد و اثر معجزه گری که آب روی پوست و چاقی صورت دارد را جبران کند. نوشیدن آب به ویژه در شرایطی که مشغول تمرینات ورزشی و بدنسازی هستید بیشتر معنا پیدا می کند چون معمولا مردان و زنانی که تمرینات ورزشی پیوسته و منظمی دارند با لاغری صورت مواجه می شوند و بعد از مدتی احساس می کنند که زیبایی اولیه صورت شان از بین رفته است. در حالی که نوشیدن مقدار مناسب آب می تواند آب میان بافتی سلول های صورت را تامین و به این ترتیب به چاق تر شدن صورت و پرحجم شدن عضلات آن کمک کند.

برای چاق شدن صورت چه بخوریم

با خوردن میوه ها و سبزیجات هم می توانید به بدن تان آب برسانید چون این مواد غذایی سرشار از آن هستند. علاوه بر این، میوه ها و سبزیجات سرشار از فیبر بوده که باعث می شود شما احساس سیری کنید و کمتر سراغ تنقلات و مواد غذایی خشک مانند انواع فست فودها بروید. هویج از جمله سبزیجات کم کالری و آبرسان است که می توانید در طول روز آن را در میان وعده های غذایی تان مصرف کنید. هر گاه احساس کردید نیاز به مصرف میان وعده، تنقلات یا خوراکی دارید، هویج بخورید. این روند را تا یک هفته ادامه دهید تا بتوانید از این روش برای آبرسانی بهتر به سلول های پوستی صورت تان بهره بگیرید.

 آجیل ها

آجیل های موثر در چاقی صورت

خوردنی ها و آجیل های چاق کننده صورت

یکی دیگر از روش های بی عارضه و طبیعی برای پر کردن صورت و چاق کردن آن در مدت زمانی کمتر از یک ماه گنجاندن حب ۴ مغز به برنامه و رژیم غذایی است. برای تهیه این حب نیاز به مغز پسته، بادام، فندق و خرما دارید. برای تهیه حب کافی است ۴ عدد از هر یک از این مغز ها را با ۲ عدد خرما ترکیب کنید و آنها را به صورت خمیری نرم درآورید، می توانید به جای استفاده از خرما از شیره خرمانیز برای خمیر کردن این مغزها استفاده کنید و از این خمیر حب های کوچک و گرد تهیه کنید و در طول روز۵ تا ۱۰ عدد از این حب ها را بخورید. مصرف مغزهای روغنی یکی از بهترین روش ها برای پرتر به نظر رسیدن عضلات صورت است.

از چینی ها کمک بگیرید

اگر می خواهید از روشی جز اصلاح رژیم غذایی و خیلی سریع برای پر شدن صورت تان استفاده کنید، پیشنهاد می کنیم با یک متخصص طب سوزنی مشورت کنید. درمانگران طب سوزنی برای بهتر شدن جریان گردش خون صورت و تولید کلاژن بیشتر از سوزن های ظریف طب سوزنی استفاده می کنند. آنها با افزایش خونرسانی در ناحیه صورت علاوه بر غذارسانی و آبرسانی به افزایش و تولید کلاژن پوست کمک می کنند و به این ترتیب می توان به تقویت عضلات صورت و خوش فرم شدن این عضلات کمک کرد. با این روش با کمک طب سوزنی می توانید در مدتی کوتاه و کمتر از یک ماه به پر شدن صورت و چاق تر به نظر رسیدن آن کمک کنید. برای این منظور بهتر است با یک متخصص طب سوزنی مشورت کنید.

حرکات ورزشی برای چاق شدن صورت

اگر تمایلی به استفاده از تکنیک های تغذیه برای پر شدن و چاق به نظر رسیدن صورت ندارید، بهترین روش برای شما استفاده از تکنیک های ورزشی سودمند برای چاق شدن صورت است. برای این کار هر روز کمتر از ۲۰ دقیقه را به این کار اختصاص دهید و در ۲ نوبت این تکنیک را اجرا کنید. روی صندلی بنشینید و روی عضلات صورت تمرکز کنید. سپس لب ها را تا جایی که می توانید جمع کنید و آن را به مدت ۵ ثانیه در همین حالت نگه دارید سپس بدون آنکه لب های تان از هم باز شود و دندان های تان دیده شود لبخند بزنید و سعی کنید خط لبخند را بلند و بلندتر کنید. لب ها را به مدت ۵ ثانیه در این وضع نگه دارید و این تمرین را ۱۵ بار تکرار کنید. بعد از اجرای پانزدهمین حرکت خواهید دید که عضلات صورت تان احساس خستگی می کنند. این به شرطی است که حرکات را به درستی و با تمرکز انجام داده باشید. خستگی عضلات صورت بهترین نشانه برای بهبود خونرسانی و جریان گردش خون به سلول های صورت است. اجرای این تکنیک هر روز به مدت ۲۰ دقیقه به شما کمک می کند تا عضلات ورزیده و پرتری داشته باشید.

هر شب این سالاد را بخورید

گنجاندن سالاد کاهو و جوانه گندم در وعده های غذایی به ویژه وعده شام تاثیر زیادی بر افزایش نشاط و شادابی صورت و پر شدن و چاق به نظر رسیدن آن دارد. جوانه گندم به دلیل داشتن ویتامین E و گروه ویتامین های B می تواند تاثیر زیادی در آبرسانی و افزایش آب میان بافتی صورت داشته باشد. علاوه بر تهیه سالاد جوانه گندم می توانید پودر تهیه شده از جوانه گندم را با ماست ترکیب کنید و بعد از خوردن یک وعده غذایی ۲ قاشق از آن را بخورید. توجه داشته باشید که مصرف بیشتر پودر جوانه گندم و ماست بعد از غذا می تواند به چاقی دیگر نقاط بدن کمک کند بنابراین اگر می خواهید تنها صورت تان چاق شود به خوردن حداکثر ۲ قاشق جوانه گندم و ماست بعد از یک وعده غذایی اکتفا کنید.

 ماسک صورت

ماسک مفید برای چاقی صورت

ماسک چاق کننده صورت

ماسک گل رس یکی از قدیمی ترین ماسک های طبیعی است که مردم سرزمین های مختلف در هند، مصر و چین از آن برای افزایش زیبایی و جوانسازی پوست شان استفاده می کردند. در متون طب سنتی ایران نیز نسخه های مختلفی برای گل رس وجود دارد که از آن برای حفظ شادابی و نشاط پوست و مو استفاده می کنند؛ نسخه هایی که بسیاری از آنها جنبه درمانی نیز دارد. ماسک گل رس از ترکیب خاک الک شده و نرم شده و گلاب خالص و طبیعی به دست می آید. ماسک کردن این ترکیب  روی پوست حتی در مواردی که پوست فرد حساس و نازک است موجب تقویت عضلات و از بین رفتن افتادگی ها و شل شدگی های پوست و ماهیچه های صورت می شود و به این ترتیب به پرتر به نظر رسیدن صورت کمک می کند. برای تهیه این ماسک کافی است یک قاشق غذاخوری گل رس نرم شده را با یک قاشق مربا خوری گلاب ترکیب کنید و آن را به صورت خمیر درآورید. برای آنکه گل کاملا به صورت خمیری نرم درآید می تواند ذره ذره میزان گلاب را افزایش دهید تا بتوانید از این ترکیب به عنوان ماسک استفاده کنید. سپس کل صورت را با آن خوب پوشش دهید و اجازه دهید این ماسک به مدت ۱۵ دقیقه روی پوست تان باقی بماند. بعد از اتمام کار نیز حتما پوست تان را با آب خنک بشویید و هرگز در طول روز از آب گرم برای شستن پوست صورت استفاده نکنید.

منبع: namnak.com

دکمه بازگشت به بالا