خانه و آشپزخانهمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۴۸ مدل تشک پرفروش

خرید تشک پرفروش در انواع مدل ها

چرا باید تشک خود را عوض کنید و تشکی نو بخرید؟

خرید تشک پرفروش .البته قبل از خرید تشک جدید ، باید پاسخ اساسی این سوال را پیدا کنیم. در حقیقت ، ما معمولاً تشک های جدیدی خریداری می کنیم که از بیماری های مختلفی مانند درد مفصل یا بدشکلی ستون فقرات رنج می بریم.

در حالی که خرید تشک جدید و استاندارد در این مرحله ضروری است ، اما ممکن است به حل دائمی مشکلات شما کمک نکند. بنابراین بد نیست بدانید که چرا باید تشک خود را عوض کنید؟

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114594231.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک طبی رویال مدل M07 یک نفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر

تشک طبی رویال مدل M07 یک نفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر
تشک طبی رویال مدل M07 یک نفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر
۱,۱۷۹,۹۴۰
٪۲
۱,۱۵۶,۳۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/41d97353712d23ffc611d2ed407c62e94f22127c_1610169935.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال مدل 5 یک نفره سایز 90×200 سانتیمتر

تشک رویال مدل 5 یک نفره سایز 90×200 سانتیمتر
تشک رویال مدل 5 یک نفره سایز 90×200 سانتیمتر
۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1456180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک یک نفره رویا مدل بونل 5 سایز 90 × 200 سانتی متر

تشک یک نفره رویا مدل بونل 5 سایز 90 × 200 سانتی متر
تشک یک نفره رویا مدل بونل 5 سایز 90 × 200 سانتی متر
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1380959.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک یک نفره رویا مدل بونل 4 سایز 90 × 200 سانتی متر

تشک یک نفره رویا مدل بونل 4 سایز 90 × 200 سانتی متر
تشک یک نفره رویا مدل بونل 4 سایز 90 × 200 سانتی متر
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba47c993f9b86dd8458714cf9602f44b729d1c0b_1607550799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL یکنفره سایز 200×90 سانتی متر

محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL یکنفره سایز 200×90 سانتی متر
محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL یکنفره سایز 200×90 سانتی متر
۱۹۰,۰۰۰
٪۲۵
۱۴۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121220709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک مدل DENIZ دو نفره سایز 200×160 سانتی متر

محافظ تشک مدل DENIZ دو نفره سایز 200×160 سانتی متر
محافظ تشک مدل DENIZ دو نفره سایز 200×160 سانتی متر
۳۸۵,۰۰۰
٪۳
۳۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119822945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال مدل B3-09 یکنفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر

تشک رویال مدل B3-09 یکنفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر
تشک رویال مدل B3-09 یکنفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر
۷۸۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e46822047e7723386fb8998bb3f36916ef108000_1603002675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال اصل مدل E003 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌متر

تشک رویال اصل مدل E003 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌متر
تشک رویال اصل مدل E003 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌متر
۱,۴۷۰,۰۰۰
٪۷
۱,۳۶۷,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3522350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک مهمان طرح رویال مدل کلاسیک سایز 190 × 90

تشک مهمان طرح رویال مدل کلاسیک سایز 190 × 90
تشک مهمان طرح رویال مدل کلاسیک سایز 190 × 90
۱۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5527265.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک یک نفره رویال مدل ZAB سایز 90*200 سانتی متر

محافظ تشک یک نفره رویال مدل ZAB سایز 90*200 سانتی متر
محافظ تشک یک نفره رویال مدل ZAB سایز 90*200 سانتی متر
۲۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba47c993f9b86dd8458714cf9602f44b729d1c0b_1607551577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL دونفره سایز 200×160 سانتی متر

محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL دونفره سایز 200×160 سانتی متر
محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL دونفره سایز 200×160 سانتی متر
۳۲۰,۰۰۰
٪۲۵
۲۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121437857.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک رویال مدل ZAB دو نفره سایز 180x200 سانتی متر

محافظ تشک رویال مدل ZAB دو نفره سایز 180x200 سانتی متر
محافظ تشک رویال مدل ZAB دو نفره سایز 180x200 سانتی متر
۳۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114692901.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال مدل آسوده M03 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌ متر

تشک رویال مدل آسوده M03 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌ متر
تشک رویال مدل آسوده M03 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌ متر
۳,۰۰۰,۰۰۰
٪۵۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114594068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال مدل آسمان M05 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌ متر

تشک رویال مدل آسمان M05 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌ متر
تشک رویال مدل آسمان M05 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌ متر
۲,۷۵۰,۰۰۰
٪۳۶
۱,۷۶۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119823694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال مدل B3-08 یکنفره سایز 180×80 سانتی‌ متر

تشک رویال مدل B3-08 یکنفره سایز 180×80 سانتی‌ متر
تشک رویال مدل B3-08 یکنفره سایز 180×80 سانتی‌ متر
۷۸۰,۰۰۰
٪۵
۷۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2649735.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک یک نفره ژینورا مدل رویال

تشک یک نفره ژینورا مدل رویال
تشک یک نفره ژینورا مدل رویال
۱۸۹,۰۰۰
٪۱۰
۱۶۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a823d2d211ad683928d3705ac85705fbcf2f3f4c_1605124975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک یوموش تکس مدل Perfect دونفره سایز 200×160 سانتی متر

محافظ تشک یوموش تکس مدل Perfect دونفره سایز 200×160 سانتی متر
محافظ تشک یوموش تکس مدل Perfect دونفره سایز 200×160 سانتی متر
۵۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121437992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک دو نفره رویال مدل NOZAB سایز 180x200 سانتی متر

محافظ تشک دو نفره رویال مدل NOZAB سایز 180x200 سانتی متر
محافظ تشک دو نفره رویال مدل NOZAB سایز 180x200 سانتی متر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53b06d82a5e1cafb96e2b4b23e88eb049570c3db.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک دو نفره رویا مدل بونل 4 سایز 160 × 200 سانتی متر

تشک دو نفره رویا مدل بونل 4 سایز 160 × 200 سانتی متر
تشک دو نفره رویا مدل بونل 4 سایز 160 × 200 سانتی متر
۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112842448.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک مهمان شایسته مدل صنم یک نفره سایز 90X190 سانتی متر

تشک مهمان شایسته مدل صنم یک نفره سایز 90X190 سانتی متر
تشک مهمان شایسته مدل صنم یک نفره سایز 90X190 سانتی متر
۲۲۰,۰۰۰
٪۱۶
۱۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1380068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک یک نفره رویا مدل بونل 5 سایز 120 × 200 سانتی متر

تشک یک نفره رویا مدل بونل 5 سایز 120 × 200 سانتی متر
تشک یک نفره رویا مدل بونل 5 سایز 120 × 200 سانتی متر
۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/addc4b78fe8826a7bfcbf1c03b4138a45809d18c_1610166950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال مدل M4 دونفره سایز 200×160 سانتی متر

تشک رویال مدل M4 دونفره سایز 200×160 سانتی متر
تشک رویال مدل M4 دونفره سایز 200×160 سانتی متر
۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba47c993f9b86dd8458714cf9602f44b729d1c0b_1607551132.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL یکنفره سایز 180×80 سانتی متر

محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL یکنفره سایز 180×80 سانتی متر
محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL یکنفره سایز 180×80 سانتی متر
۱۶۰,۰۰۰
٪۲۵
۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5526591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک دو نفره رویال مدل ZAB سایز 160*200 سانتی متر

محافظ تشک دو نفره رویال مدل ZAB سایز 160*200 سانتی متر
محافظ تشک دو نفره رویال مدل ZAB سایز 160*200 سانتی متر
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d36866805efb2630fb52d61dff8f711723b08af3_1613881326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال مدل ارتوپدیک 2021 دو نفره سایز 160×200 سانتی متر

تشک رویال مدل ارتوپدیک 2021 دو نفره سایز 160×200 سانتی متر
تشک رویال مدل ارتوپدیک 2021 دو نفره سایز 160×200 سانتی متر
۱,۹۴۰,۰۰۰
٪۲
۱,۹۰۱,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114594190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک طبی رویال مدل آیسان M07P یک نفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر

تشک طبی رویال مدل آیسان M07P یک نفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر
تشک طبی رویال مدل آیسان M07P یک نفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر
۴,۶۶۵,۰۰۰
٪۴۷
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119028414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال کد 202 دونفره سایز 160x200 سانتی متر

تشک رویال کد 202 دونفره سایز 160x200 سانتی متر
تشک رویال کد 202 دونفره سایز 160x200 سانتی متر
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6afc636023dc60ce4bbe2b1b27c5d54f7a1ca180_1603003028.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال اصل مدل C003 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌متر

تشک رویال اصل مدل C003 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌متر
تشک رویال اصل مدل C003 دو نفره سایز 200 × 160 سانتی‌متر
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba47c993f9b86dd8458714cf9602f44b729d1c0b_1607550364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL یکنفره سایز 200×120 سانتی متر

محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL یکنفره سایز 200×120 سانتی متر
محافظ تشک یوموش تکس مدل ROYAL یکنفره سایز 200×120 سانتی متر
۲۲۰,۰۰۰
٪۲۵
۱۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb7bf62dfe5c10dafc0c0a30317dfcb09fb630d3_1609908360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال مدل سوپر آرامش یک نفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر

تشک رویال مدل سوپر آرامش یک نفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر
تشک رویال مدل سوپر آرامش یک نفره سایز 200 × 90 سانتی‌ متر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f0429766b9d7674d80c98fb24872989a7bcc20ce_1610532004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک آنیسا مدل رویال یکنفره سایز 200×90 سانتی متر

تشک آنیسا مدل رویال یکنفره سایز 200×90 سانتی متر
تشک آنیسا مدل رویال یکنفره سایز 200×90 سانتی متر
۱,۵۰۰,۰۰۰
٪۴۰
۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112165074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک یوموش تکس مدل A -20 یک نفره سایز 200×90 سانتی متر

محافظ تشک یوموش تکس مدل A -20 یک نفره سایز 200×90 سانتی متر
محافظ تشک یوموش تکس مدل A -20 یک نفره سایز 200×90 سانتی متر
۲۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118987284.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال کد202 یکنفره سایز 90x200 سانتی متر

تشک رویال کد202 یکنفره سایز 90x200 سانتی متر
تشک رویال کد202 یکنفره سایز 90x200 سانتی متر
۸۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112842426.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک مهمان شایسته مدل قمر یک نفره سایز 90×190 سانتی متر

تشک مهمان شایسته مدل قمر یک نفره سایز 90×190 سانتی متر
تشک مهمان شایسته مدل قمر یک نفره سایز 90×190 سانتی متر
۲۲۰,۰۰۰
٪۱۶
۱۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb7bf62dfe5c10dafc0c0a30317dfcb09fb630d3_1609908411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تشک رویال مدل آرامش یک نفره سایز 200×120 سانتی‌ متر

تشک رویال مدل آرامش یک نفره سایز 200×120 سانتی‌ متر
تشک رویال مدل آرامش یک نفره سایز 200×120 سانتی‌ متر
۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/327ea755f9d0d086df4e716c94e7990de42e3e68_1619073024.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محافظ تشک مدل POMA22 دو نفره سایز 200x157 سانتی متر

محافظ تشک مدل POMA22 دو نفره سایز 200x157 سانتی متر
محافظ تشک مدل POMA22 دو نفره سایز 200x157 سانتی متر
۱۹۰,۰۰۰
٪۵۷
۸۱,۷۰۰ تومان

خرید تشک پرفروش تغییر فرم بدن اولین دلیل برای خرید تشک جدید است. در حقیقت ، از آنجا که تشک خریداری کرده اید ، بدن شما ممکن است تغییرات زیادی مانند چاقی ، کاهش وزن یا افزایش قد را تجربه کند. این در حالی است که بسته به شرایط جسمی مختلف تشک را در روز اول خریداری می کنید. با این وجود حتی اگر بعد از چند سال تشکی با کیفیت خریداری کرده باشید ، باز هم باید تشک خود را عوض کنید.

400000 370000
4.8 (56 نظر)
250000
47٪
5 (6 نظر)
1800000 950000
13٪
5 (5 نظر)
190000 165000
3.5 (2 نظر)
140000 139000
45٪
5 (2 نظر)
1700000 930000

جهت مشاهده مدل های دیگر تشک کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر تشک کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر تشک کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر تشک کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر تشک کلیک کنید

 

تغییر شیوه زندگی همچنین ممکن است شما را مجبور به خرید تشک جدید کند. به عنوان مثال ، تشکی که امروز می خوابید ممکن است از قبل متعلق به همسرتان یا یکی دیگر از اعضای خانواده شما باشد. در نتیجه ، این تشک قادر به پشتیبانی کامل از بدن و نیازهای شما نیست. همچنین ، اگر تشک مشترک دارید ، انتخاب تشکی مناسب هر دوی شما مهم است.

نرمی یا سفتی تشک

برای بسیاری از افرادی که تشک می خرند ، این سوال پیش می آید که تشک نرم استاندارد تر است یا تشک سخت؟ نرمی یا سفتی بیش از حد تشک سلامتی و راحتی شما را هنگام خواب تضمین نمی کند.

در واقع آنچه از نرمی و سفتی تشک شما مهمتر است ، پشتیبانی کامل بدن از خواب است. به زبان ساده ، بدن ما هنگام خواب دارای نقاط فشار است که از طریق آن به تشک فشار وارد می کند. مهمترین نقاط فشار لگن ، سر و شانه ها است. نرمی یا سفتی تشک باید به گونه ای باشد که این نقاط فشار در موقعیت صحیح قرار بگیرند و از حد عالی بالاتر و پایین نباشند.

علاوه بر این ، قسمت های بالای بدن مانند پشت و فرو رفتن و ران ها به طور طبیعی قسمتهایی منحنی هستند که هنگام خوابیدن روی تشک سخت غیرطبیعی می شوند. بنابراین ساختار تشک باید به گونه ای باشد که از نقاط تحمل به قسمت های دیگر نیرو منتقل نکند و منحنی های کمر و پاهای کاربر را تخلیه نکند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا