خانه و آشپزخانهکلیپ های جذاب و دیدنی

معرفی و خرید ۴۰ نمونه ترازوی آشپزخانه پرفروش

امروزه از وسایل مختلفی در آشپزخانه ها استفاده می شود که مقیاس آشپزخانه یکی از آنهاست. ترازوهای آشپزخانه ، صرف نظر از مارک ها و قیمت های مختلف ، به طور کلی به ۲ دسته ترازوی دستی و همچنین ترازوی دیجیتال تقسیم می شوند. اگر ما را در این مقاله دنبال کنید ، می توانید موارد مهمی را پیدا کنید که قطعاً می توانید خریداری کنید مقیاس آشپزخانه برای شما مناسب است ، آشنا شوید.

 

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121671315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل SF-400

ترازو آشپزخانه مدل SF-400
ترازو آشپزخانه مدل SF-400
۷۵,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1144390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400 ظرفیت 10 کیلوگرم

ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400 ظرفیت 10 کیلوگرم
ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400 ظرفیت 10 کیلوگرم
۸۹,۰۰۰
٪۹
۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112896963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400

ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400
ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400
۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112902607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل B-5

ترازو آشپزخانه مدل B-5
ترازو آشپزخانه مدل B-5
۱۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a2f811a70484419b174dca8a0f74e2782a2afb2_1609765188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازوی آشپزخانه ام آر اس مدل AEK4052

ترازوی آشپزخانه ام آر اس مدل AEK4052
ترازوی آشپزخانه ام آر اس مدل AEK4052
۵۹۰,۰۰۰
٪۱۹
۴۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119856729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل 2584

ترازو آشپزخانه مدل 2584
ترازو آشپزخانه مدل 2584
۱۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1816668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو جیبی مدل MH-500

ترازو جیبی مدل MH-500
ترازو جیبی مدل MH-500
۹۲,۲۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/688f92de7c0e7febd0fef2de1a19b464c145d011_1601733916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل sf-400

ترازو آشپزخانه مدل sf-400
ترازو آشپزخانه مدل sf-400
۷۷,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1737701.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4150

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4150
ترازو آشپزخانه کمری مدل 4150
۴۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1723715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4052

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4052
ترازو آشپزخانه کمری مدل 4052
۴۰۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112622673.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل sf400

ترازو آشپزخانه مدل sf400
ترازو آشپزخانه مدل sf400
۷۹,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114757466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل SF-400

ترازو آشپزخانه مدل SF-400
ترازو آشپزخانه مدل SF-400
۷۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2152666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل SF-400

ترازو آشپزخانه مدل SF-400
ترازو آشپزخانه مدل SF-400
۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a7319d9095d11e8bab22af0e1a0f3129aaf94dee_1607319753.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400

ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400
ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400
۷۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5408460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال کانستانت مدل 14192

ترازو دیجیتال کانستانت مدل 14192
ترازو دیجیتال کانستانت مدل 14192
۲۰۵,۰۰۰
٪۷
۱۹۰,۶۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119144399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه همارا مدل S001

ترازو آشپزخانه همارا مدل S001
ترازو آشپزخانه همارا مدل S001
۲۰۵,۱۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119407088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل DM.3

ترازو دیجیتال مدل DM.3
ترازو دیجیتال مدل DM.3
۲۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119363974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل v60

ترازو آشپزخانه مدل v60
ترازو آشپزخانه مدل v60
۳۲۰,۰۰۰
٪۱۶
۲۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3213277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه کمری بهاز کالا مدل S- 509

ترازو آشپزخانه کمری بهاز کالا مدل S- 509
ترازو آشپزخانه کمری بهاز کالا مدل S- 509
۱۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55b272916addfb1fb4c93b5848c8463d30253562_1607432341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه ارس مدل SF-400

ترازو آشپزخانه ارس مدل SF-400
ترازو آشپزخانه ارس مدل SF-400
۸۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112869224.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل SF-400

ترازو آشپزخانه مدل SF-400
ترازو آشپزخانه مدل SF-400
۷۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120412914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه دبلیو ام اف مدل waage

ترازو آشپزخانه دبلیو ام اف مدل waage
ترازو آشپزخانه دبلیو ام اف مدل waage
۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1974859.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو اشپزخانه مدل SF-400A

ترازو اشپزخانه مدل SF-400A
ترازو اشپزخانه مدل SF-400A
۱۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c42065898c51479e75e0bab8c0f1d247eea4d8db_1601419918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل SF-400 کد 1

ترازو آشپزخانه مدل SF-400 کد 1
ترازو آشپزخانه مدل SF-400 کد 1
۸۱,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1165731.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4350

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4350
ترازو آشپزخانه کمری مدل 4350
۴۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/806874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg

ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg
ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg
۶۵,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4392826.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال همیلتون مدل SH-226

ترازو دیجیتال همیلتون مدل SH-226
ترازو دیجیتال همیلتون مدل SH-226
۸۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ac3d8916f2b27a421527ecfcf4d0d213b775bd5_1597837088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپرخانه محک مدل ACS10KG-ML

ترازو آشپرخانه محک مدل ACS10KG-ML
ترازو آشپرخانه محک مدل ACS10KG-ML
۸۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2097261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازوی آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400

ترازوی آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400
ترازوی آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400
۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b8fe75fc2485df832532f28d310511762440e997_1596965500.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل KE-5

ترازو آشپزخانه مدل KE-5
ترازو آشپزخانه مدل KE-5
۱۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120735141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل TR-004

ترازو دیجیتال مدل TR-004
ترازو دیجیتال مدل TR-004
۶۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5408476.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال کانستانت مدل 33-14192

ترازو دیجیتال کانستانت مدل 33-14192
ترازو دیجیتال کانستانت مدل 33-14192
۲۰۶,۰۰۰
٪۷
۱۹۱,۵۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccc1004752191d53c1086096331bc273add815c5_1600759104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه محک مدل 201

ترازو آشپزخانه محک مدل 201
ترازو آشپزخانه محک مدل 201
۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5299957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل I-2000

ترازو دیجیتال مدل I-2000
ترازو دیجیتال مدل I-2000
۲۷۴,۰۰۰
٪۲۳
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e73aa2ad6dd1b59243a7f8438467dd73e4a53450_1601892223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه مدل 00-14

ترازو آشپزخانه مدل 00-14
ترازو آشپزخانه مدل 00-14
۷۶,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/95f3375091d6c09a71f0fc1cfb25a1369fc6f763_1597864635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه کمری مدل ACS10KG-CL

ترازو آشپزخانه کمری مدل ACS10KG-CL
ترازو آشپزخانه کمری مدل ACS10KG-CL
۹۹,۹۰۰ تومان

 

مقیاس های آشپزخانه مهم هستند ، زیرا گاهی اوقات مقدار کمی و بسیار کم مواد تشکیل دهنده ، غذای شما را کاملا خراب می کند. در این مقاله ما در مورد ۵ ترازوی آشپزخانه موجود در بازار ایران به شما گفته ایم تا بتوانید با دانش و اطلاعات دقیق خرید کنید.

حتی اگر شما از آن دسته افرادی هستید که معتقدند چشم هایشان از ترازو دقیق تر است و برای پخت و پز نیازی به شماره های روی ترازو ندارند ، این دستگاه همچنان برای شما مفید خواهد بود. با اندازه گیری غذا با مقیاس ، در مصرف غذا به میزان قابل توجهی صرفه جویی می شود. باور کنید رعایت چند گرم در استفاده از غذا می تواند نقش مهمی در صرفه جویی و منع نکردن غذا داشته باشد. همچنین ، اگر رژیم خاصی را دنبال کنید ، احتمالاً باید با خرید ترازوی آشپزخانه ، اندازه دقیق مواد غذایی خود را تعیین کنید. در ادامه ، تعدادی مقیاس آشپزخانه موجود در بازار ایران را معرفی و مقایسه کرده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا