معرفی و خرید ۳۶ مدل لاستیک پرفروش

خرید لاستیک ارزان

لاستیک آخرین عضو چرخان گیربکس است که نقشی اساسی در کنترل خود دارد. بنابراین ، انتخاب و نگهداری لاستیک ها از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

هایپرتایر: خرید آنلاین لاستیک دولتی و خارجی با قیمت …
لاستیک | خرید و قیمت روز بهترین لاستیک های ایرانی و خارجی
فروشگاه اینترنتی لاستیک | خرید لاستیک | قیمت لاستیک
۴۵۰ مدل برتر لاستیک ایرانی و خارجی – قیمت به روز خرید

قیمت لاستیک دولتی
قیمت لاستیک پراید دیجی کالا
هایپر تایر
قیمت لاستیک بارز
خرید لاستیک بدون واسطه
ارزانترین فروشگاه لاستیک
مرکز فروش لاستیک خودرو در تهران
قیمت لاستیک پژو

همچنین تعداد زیاد لاستیک خودرو به ما کمک می کند تا هنگام خرید لاستیک انتخاب بهتری داشته باشیم. نکات طلایی هنگام خرید لاستیک اتومبیل را در این بخش از نکات و نکات مهم در مورد ماشین خیس بخوانید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1bca2f503b099eb1d8533a5fb2aa42726b5b1d68_1628528998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز سری Brilliant مدل P660 سایز 165/65R13

لاستیک خودرو بارز سری Brilliant مدل P660 سایز 165/65R13
لاستیک خودرو بارز سری Brilliant مدل P660 سایز 165/65R13
۴۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2ebfb810a3966d617fc61aacf7a4c6f420f0e797_1628528238.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز سری Aleria مدل P601 سایز 185/60R15

لاستیک خودرو بارز سری Aleria مدل P601 سایز 185/60R15
لاستیک خودرو بارز سری Aleria مدل P601 سایز 185/60R15
۵۰۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5cc9e6c3b48d7451e2619beb8e1b9f230a8b0825_1628523088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز سری Aleria مدل P601 سایز 175/60R13

لاستیک خودرو بارز سری Aleria مدل P601 سایز 175/60R13
لاستیک خودرو بارز سری Aleria مدل P601 سایز 175/60R13
۶۰۴,۵۹۰
٪۲
۵۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d2fb1216708bbdab1c366056db8fbffe6070322_1636371763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R15 - دو حلقه

لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R15 - دو حلقه
لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R15 - دو حلقه
۱,۱۹۴,۰۰۰ تومان
۱۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/575a0c86942559209b25dfd2ffeaca954143184d_1628584113.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/60R15

لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/60R15
لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/60R15
۸۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/21c7976bca0f00f5a836f392a9083ad39f995cdd_1628581076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز سری Premium Drive مدل P648 سایز 195/65R15

لاستیک خودرو بارز سری Premium Drive مدل P648 سایز 195/65R15
لاستیک خودرو بارز سری Premium Drive مدل P648 سایز 195/65R15
۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73da8a3415239649df1be86c1689fd1ccda34bfb_1628339432.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل P602 Aleria سایز 185/60R14 - دو حلقه

لاستیک خودرو بارز مدل P602 Aleria سایز 185/60R14 - دو حلقه
لاستیک خودرو بارز مدل P602 Aleria سایز 185/60R14 - دو حلقه
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddb79583ec545a390e07a75524d872d549fd3f9c_1628585163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/55R16

لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/55R16
لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/55R16
۹۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fe33eb0c73c8332de526ff30b601c22138e88c4e_1628529799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز سری Brilliant مدل P660 سایز 175/60R13

لاستیک خودرو بارز سری Brilliant مدل P660 سایز 175/60R13
لاستیک خودرو بارز سری Brilliant مدل P660 سایز 175/60R13
۶۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111446665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو ایران تایر مدل ROXANA سایز 185/65/14 - دو حلقه

لاستیک خودرو ایران تایر مدل ROXANA سایز 185/65/14 - دو حلقه
لاستیک خودرو ایران تایر مدل ROXANA سایز 185/65/14 - دو حلقه
۱,۱۶۸,۸۱۸
٪۴
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱۶۸۸۱۷۸
٪۴
۱۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/99961116573418ddddadf0c8deda41910fd15758_1625334430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو ایران تایر مدل RONIKA سایز 205/60/15 - دو حلقه

لاستیک خودرو ایران تایر مدل RONIKA سایز 205/60/15 - دو حلقه
لاستیک خودرو ایران تایر مدل RONIKA سایز 205/60/15 - دو حلقه
۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان
۴۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2962698.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تایر خودرو گلدستون مدل GS-2020 سایز 185/60/14 دوحلقه

تایر خودرو گلدستون مدل GS-2020 سایز 185/60/14 دوحلقه
تایر خودرو گلدستون مدل GS-2020 سایز 185/60/14 دوحلقه
۹۲۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d2fb1216708bbdab1c366056db8fbffe6070322_1636369582.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R14 - دو حلقه

لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R14 - دو حلقه
لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R14 - دو حلقه
۱,۳۷۹,۰۰۰
٪۲
۱,۳۵۱,۴۲۰ تومان
۱۳۷۹۰۰۰۰
٪۲
۳۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cc52b5b2c2fc8b7b173c555246df24f0aa6f45dd_1628580945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز سری Premium Drive مدل P648 سایز 185/65R15

لاستیک خودرو بارز سری Premium Drive مدل P648 سایز 185/65R15
لاستیک خودرو بارز سری Premium Drive مدل P648 سایز 185/65R15
۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/28bea69668f436111cdd32410125a12032d72a72_1638176057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل S677 سایز 225/65R17 - دو حلقه

لاستیک خودرو بارز مدل S677 سایز 225/65R17 - دو حلقه
لاستیک خودرو بارز مدل S677 سایز 225/65R17 - دو حلقه
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/17fe1b382d9bf4ea825381930f05e0002e125ea2_1639393952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل P640 Elpida سایز 185/65R14 - دو حلقه

لاستیک خودرو بارز مدل P640 Elpida سایز 185/65R14 - دو حلقه
لاستیک خودرو بارز مدل P640 Elpida سایز 185/65R14 - دو حلقه
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111464978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو ایران تایر مدل ADRIANA سایز 165/65R13 - دو حلقه

لاستیک خودرو ایران تایر مدل ADRIANA سایز 165/65R13 - دو حلقه
لاستیک خودرو ایران تایر مدل ADRIANA سایز 165/65R13 - دو حلقه
۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114611436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 165/65R13 - دو حلقه

لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 165/65R13 - دو حلقه
لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 165/65R13 - دو حلقه
۹۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114240908.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل P640 سایز 185/65R15

لاستیک خودرو بارز مدل P640 سایز 185/65R15
لاستیک خودرو بارز مدل P640 سایز 185/65R15
۶۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5685b82e737a0a22f3f002f1034ec3a56ce0a585_1628583780.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/60R14

لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/60R14
لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/60R14
۷۹۱,۵۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce0928fba85dc4bbe6aaebb2d13352dd120686bc_1631028493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R15 - چهار حلقه

لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R15 - چهار حلقه
لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R15 - چهار حلقه
۲,۳۱۸,۵۰۰ تومان
۳۲.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1bd16ce527198826dc22097e78adbde9351c63dd_1636546200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو ایران تایر مدل KARENA سایز 185/65R14 - دو حلقه

لاستیک خودرو ایران تایر مدل KARENA سایز 185/65R14 - دو حلقه
لاستیک خودرو ایران تایر مدل KARENA سایز 185/65R14 - دو حلقه
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a94993fbdb8dbc216338bcc0d747e2a8aadbe47_1629819398.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک بارز مدل P660 سایز 165/65R13 - چهار حلقه

لاستیک بارز مدل P660 سایز 165/65R13 - چهار حلقه
لاستیک بارز مدل P660 سایز 165/65R13 - چهار حلقه
۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۹۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53e17adb9b62c92210c96e5e5644216a9f78be55_1636542369.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو گلدستون مدل GS2000 سایز 185/65R14 - دو حلقه

لاستیک خودرو گلدستون مدل GS2000 سایز 185/65R14 - دو حلقه
لاستیک خودرو گلدستون مدل GS2000 سایز 185/65R14 - دو حلقه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f15a53444faf5bac49094c5596ba70c290b9fcc_1639377790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو تراینگل مدل TE301 سایز 165/65R13 - دو حلقه

لاستیک خودرو تراینگل مدل TE301 سایز 165/65R13 - دو حلقه
لاستیک خودرو تراینگل مدل TE301 سایز 165/65R13 - دو حلقه
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c343c7d52a0f36172e9a0b8b0d699df5bbaa27ef_1636965805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو دانلوپ مدل SP SPORT LM704 سایز 205/55R16 - دو حلقه

لاستیک خودرو دانلوپ مدل SP SPORT LM704 سایز 205/55R16 - دو حلقه
لاستیک خودرو دانلوپ مدل SP SPORT LM704 سایز 205/55R16 - دو حلقه
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/359edb03266d57ee6289c4198526b5b19918ac06_1638177487.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل S630 سایز 215/65R16 - دو حلقه

لاستیک خودرو بارز مدل S630 سایز 215/65R16 - دو حلقه
لاستیک خودرو بارز مدل S630 سایز 215/65R16 - دو حلقه
۲,۳۵۹,۰۰۰ تومان
۳۶.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5416897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو ایران تایر مدل KARENA سایز 185/65/14 دو حلقه - مناسب برای انواع رینگ 14

لاستیک خودرو ایران تایر مدل KARENA سایز 185/65/14 دو حلقه - مناسب برای انواع رینگ 14
لاستیک خودرو ایران تایر مدل KARENA سایز 185/65/14 دو حلقه - مناسب برای انواع رینگ 14
۱,۱۸۹,۵۰۰ تومان
۱۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2951327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودروگلدستون سایز 165/65/13 مدل GS-2030 دوحلقه

لاستیک خودروگلدستون سایز 165/65/13 مدل GS-2030 دوحلقه
لاستیک خودروگلدستون سایز 165/65/13 مدل GS-2030 دوحلقه
۸۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a94993fbdb8dbc216338bcc0d747e2a8aadbe47_1629823473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک بارز مدل P660 سایز 175/70R13 - چهارحلقه

لاستیک بارز مدل P660 سایز 175/70R13 - چهارحلقه
لاستیک بارز مدل P660 سایز 175/70R13 - چهارحلقه
۲,۴۷۰,۵۱۰ تومان
۴۷.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f2eb8038fe3d806a7c50632db48aa75c4d978d1_1604310331.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو کومهوتایر مدل HS11 سایز 185/65R15 - دو حلقه

لاستیک خودرو کومهوتایر مدل HS11 سایز 185/65R15 - دو حلقه
لاستیک خودرو کومهوتایر مدل HS11 سایز 185/65R15 - دو حلقه
۲,۸۷۸,۰۰۰ تومان
۸۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3931248.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو ایران تایر مدل ROXANA سایز 185/65/14 - دو حلقه

لاستیک خودرو ایران تایر مدل ROXANA سایز 185/65/14 - دو حلقه
لاستیک خودرو ایران تایر مدل ROXANA سایز 185/65/14 - دو حلقه
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ffa0f85e3736a620535467406dee59fadcbe349_1636379791.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل P624 سایز 205/60R14 - دو حلقه

لاستیک خودرو بارز مدل P624 سایز 205/60R14 - دو حلقه
لاستیک خودرو بارز مدل P624 سایز 205/60R14 - دو حلقه
۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان
۶۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a94993fbdb8dbc216338bcc0d747e2a8aadbe47_1631037546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل P660 سایز 185/65R14 - چهار حلقه

لاستیک خودرو بارز مدل P660 سایز 185/65R14 - چهار حلقه
لاستیک خودرو بارز مدل P660 سایز 185/65R14 - چهار حلقه
۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان
۵۷.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/186f5ed7a9d031cc5599279d451f04c1a886b7bd_1628584342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/50R16

لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/50R16
لاستیک خودرو بارز سری Premium Grip مدل P624 سایز 205/50R16
۸۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ffa0f85e3736a620535467406dee59fadcbe349_1636379604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک خودرو بارز مدل P624 سایز 205/60R15 - دو حلقه

لاستیک خودرو بارز مدل P624 سایز 205/60R15 - دو حلقه
لاستیک خودرو بارز مدل P624 سایز 205/60R15 - دو حلقه
۱,۶۷۳,۰۰۰ تومان
۶۷.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو نکسن مدل Nblue Eco سایز 195/60R15 - دو حلقه

۲,۹۷۵,۵۰۰ تومان
۹۸.۲میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل RIDERUNNER S673 سایز 235/65R17 - دو حلقه

۲,۲۱۰,۰۰۰
٪۲
۲,۱۶۵,۸۰۰ تومان
۲۲۱۰۰۰۰۰
٪۲
۱۷.۲میلیونتومان

لاستیک خودرو دانلوپ مدل lm705 سایز 205/60R14- یک حلقه

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو کومهو تایر مدل sense سایز 165/65R13

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو یزد تایر مدل VENUS سایز 175/70R13 - دو حلقه

۱,۳۵۷,۰۰۰ تومان
۳۶.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل P601 سایز 175/60R13 - دو حلقه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو ایران تایر مدل KARENA سایز 185/65R15 - دو حلقه

۱,۰۳۰,۰۰۰
٪۲
۱,۰۰۹,۴۰۰ تومان
۱۰۳۰۰۰۰۰
٪۲
۰۱.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو دانلوپ مدل LM601 سایز 175/60R13 - دو حلقه

۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۲۸.۲میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل P3000 سایز 165/70R13 دو حلقه

۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو دانلوپ مدل lm705 سایز 185/65R14 2- یک حلقه

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل P601 سایز 185/60R15 - دو حلقه

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۰۹.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو نکسن مدل NFERA AU7 سایز 255/35/19 - 2 حلقه

۷,۵۴۰,۰۰۰
٪۵
۷,۱۶۳,۰۰۰ تومان
۷۵۴۰۰۰۰۰
٪۵
۱۶.۷میلیونتومان

لاستیک خودرو نکسن مدل NBLUE ECO سایز 185/65R14 - دو حلقه

۲,۸۲۷,۰۰۰ تومان
۸۳.۲میلیونتومان

لاستیک خودرو جی پلنت مدل CP672 سایز 205/60/15 - 2 حلقه

۳,۶۵۵,۰۰۰ تومان
۶۶.۳میلیونتومان

لاستیک خودرو نکسن مدل rodian ct8 سایز 205/75R14 - دو حلقه

۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۴۷.۳میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل P640 Elpida سایز 185/65R15 - دو حلقه

۱,۱۸۸,۵۰۰ تومان
۱۹.۱میلیونتومان

اگر قصد خرید لاستیک اتومبیل را دارید ، حتما این نکات را بدانید

  1. سرعت مجاز
    حداکثر سرعتی که لاستیک می تواند به مدت ۱۰ دقیقه تحمل کند ، سرعت مجاز نامیده می شود که با یکی از حروف لاتین A تا Z نشان داده می شود. بر روی دیواره لاستیک ماشین پراید ، علامت H برای سرعت نوشته شده است ، که نشان می دهد که وقتی تایر فشار هوا و بار مناسب داشته باشد ، می تواند سرعت ۳۲۰ کیلومتر در ساعت را تحمل کند.

لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R15 - دو حلقه

۱,۱۹۴,۰۰۰ تومان
۱۹.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل P602 Aleria سایز 185/60R14 - دو حلقه

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو ایران تایر مدل ROXANA سایز 185/65/14 - دو حلقه

۱,۱۶۸,۸۱۸
٪۴
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱۶۸۸۱۷۸
٪۴
۱۳.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R14 - دو حلقه

۱,۳۷۹,۰۰۰
٪۲
۱,۳۵۱,۴۲۰ تومان
۱۳۷۹۰۰۰۰
٪۲
۳۵.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل S677 سایز 225/65R17 - دو حلقه

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل P640 Elpida سایز 185/65R14 - دو حلقه

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل P648 سایز 185/65R15 - چهار حلقه

۲,۳۱۸,۵۰۰ تومان
۳۲.۲میلیونتومان

لاستیک بارز مدل P660 سایز 165/65R13 - چهار حلقه

۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۹۱.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو تراینگل مدل TE301 سایز 165/65R13 - دو حلقه

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل S630 سایز 215/65R16 - دو حلقه

۲,۳۵۹,۰۰۰ تومان
۳۶.۲میلیونتومان

لاستیک بارز مدل P660 سایز 175/70R13 - چهارحلقه

۲,۴۷۰,۵۱۰ تومان
۴۷.۲میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل P624 سایز 205/60R14 - دو حلقه

۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان
۶۸.۱میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل P660 سایز 185/65R14 - چهار حلقه

۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان
۵۷.۲میلیونتومان

لاستیک خودرو بارز مدل P624 سایز 205/60R15 - دو حلقه

۱,۶۷۳,۰۰۰ تومان
۶۷.۱میلیونتومان

جهت مشاهده نمونه های دیگر لاستیک خودرو و وسایل مورد نیاز لاستیک کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه های دیگر لاستیک خودرو وسایل مورد نیاز لاستیک کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه های دیگر لاستیک خودرو وسایل مورد نیاز لاستیک کلیک کنید

اگر حداکثر سرعت روی تایر اعمال شود ، اما تنظیم فشار باد نداشته باشد یا بار اضافی به آن وارد شود ، آسیب می بیند یا می ترکد.

لاستیک یکی از اصلی ترین قطعات خودرو است که روی رینگ سوار می شود و مجموعه لاستیک را تشکیل می دهد.

علاوه بر این ، تایر اتومبیل آخرین عضو سیستم انتقال قدرت خودرو است که نقش مهمی در کنترل خودرو دارد.

بنابراین ، انتخاب و نگهداری لاستیک یکی از عوامل مهم برای بهترین عملکرد این عضو سیستم است.

خرید لاستیک خودرو
خرید لاستیک خودرو دولتی
خرید لاستیک خودرو سواری
خرید لاستیک خودرو از دیجی کالا
خرید لاستیک خودرو بارز
خرید لاستیک خودرو یزد تایر
خرید لاستیک خودرو ۲۰۶
خرید لاستیک خودرو کویر تایر
خرید لاستیک خودرو با سند
خرید لاستیک خودرو از بانه

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *