معرفی و خرید ۳۶ مدل شکلات خوری پرفروش

شکلات خوری پرفروش

شکلات خوری یکی از ظروف پذیرایی است که وجود حداقل یک نمونه از آن در هر خانه ای اجتناب ناپذیر است. این غذا علاوه بر کارکرد معمول خود ، در کنار سایر ظروف تأثیر مهم و چشمگیری در زیبایی و جذابیت دکوراسیون منزل و آشپزخانه دارد.

کسانی که به داشتن دکوراسیونی شیک و زیبا اهمیت می دهند ، در انتخاب و چیدمان ظروف پذیرایی و تزئینی از کوچک تا بزرگ بسیار دقت می کنند. غذاهای شیرینی و شکلات بیشترین کاربرد را در بین سایر ظروف پذیرایی دارند زیرا شیرینی و شکلات همیشه با شیرینی و شیرینی همراه است و برای همه خوشایند است.

ظروف غذاخوری شکلاتی از نظر مواد و طرح متفاوت هستند و قدرت ترغیب شما به خرید را دارند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb5c42b1e2596b4d3600bdf8e6739ac09f9fbc47_1601200981.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری طرح اشک کد 1400

شکلات خوری طرح اشک کد 1400
شکلات خوری طرح اشک کد 1400
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5541538.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل SHR 2019

شکلات خوری مدل SHR 2019
شکلات خوری مدل SHR 2019
۲۷,۳۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1c75d4910983c1ebb315e3612254ce5cd385326_1595419853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل tower

شکلات خوری مدل tower
شکلات خوری مدل tower
۶۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2dfc621b9b4741b9561c5d429c6b0b64236a18c1_1605531367.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل جاویدان

شکلات خوری مدل جاویدان
شکلات خوری مدل جاویدان
۷۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113499202.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل باراکا کد RSHP_1305

شکلات خوری مدل باراکا کد RSHP_1305
شکلات خوری مدل باراکا کد RSHP_1305
۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/19aa34b65e128316c61b813b3b3bcb4929ab15e9_1606069452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل NGL484

شکلات خوری مدل NGL484
شکلات خوری مدل NGL484
۱۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d705995c7dc3fe8e467fb513cd10af4400c4d24_1618261676.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری طرح کاپ کیک کد 02

شکلات خوری طرح کاپ کیک کد 02
شکلات خوری طرح کاپ کیک کد 02
۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114563391.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری کد 001

شکلات خوری کد 001
شکلات خوری کد 001
۲۶,۷۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca21e64b19046c44a1d878edc8359af79a63ff74_1608843449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری کد Sh-234 مجموعه 3 عددی

شکلات خوری کد Sh-234 مجموعه 3 عددی
شکلات خوری کد Sh-234 مجموعه 3 عددی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dedcc0fd19506ada2013c7a9a7208b9e1bd22ba4_1629793541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری ساکورا سری Aramis مدل 241203W

شکلات خوری ساکورا سری Aramis مدل 241203W
شکلات خوری ساکورا سری Aramis مدل 241203W
۱۱۰,۴۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/151d459bf16b0db1b42107e07e08e01c24316566_1630412299.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل شیشه‌ای کد s7

شکلات خوری مدل شیشه‌ای کد s7
شکلات خوری مدل شیشه‌ای کد s7
۴۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7da8d31692daad6ec792cb5f1d215a75a64a446e_1631340757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل سه طبقه

شکلات خوری مدل سه طبقه
شکلات خوری مدل سه طبقه
۷۰,۰۰۰
٪۱۰
۶۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f5acc721443673dc7cc2eb75571b4eb4aea98df2_1618689472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری پاشاباغچه مدل Sh

شکلات خوری پاشاباغچه مدل Sh
شکلات خوری پاشاباغچه مدل Sh
۸۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114339690.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری ساکورا سری می جی مدل 741205W

شکلات خوری ساکورا سری می جی مدل 741205W
شکلات خوری ساکورا سری می جی مدل 741205W
۱۴۰,۰۰۰
٪۵۰
۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112852100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل رویال کد JD-1350

شکلات خوری مدل رویال کد JD-1350
شکلات خوری مدل رویال کد JD-1350
۴۹,۹۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114339625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری ساکورا سری کنزو مدل 341203W

شکلات خوری ساکورا سری کنزو مدل 341203W
شکلات خوری ساکورا سری کنزو مدل 341203W
۱۱۰,۰۰۰
٪۵۰
۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119827301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل DG_1

شکلات خوری مدل DG_1
شکلات خوری مدل DG_1
۲۶,۰۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114772263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری گلاسکو مدل نوبلیس کد 0306

شکلات خوری گلاسکو مدل نوبلیس کد 0306
شکلات خوری گلاسکو مدل نوبلیس کد 0306
۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113830502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل SHRP_1339

شکلات خوری مدل SHRP_1339
شکلات خوری مدل SHRP_1339
۲۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1473645.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری سلینا مدل 3848

شکلات خوری سلینا مدل 3848
شکلات خوری سلینا مدل 3848
۱۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/93f774d1cfab8a060ada065ed63ea85b8f6aa9d2_1622489221.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل NGL580

شکلات خوری مدل NGL580
شکلات خوری مدل NGL580
۱۲۳,۹۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1c75d4910983c1ebb315e3612254ce5cd385326_1596014398.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل tower

شکلات خوری مدل tower
شکلات خوری مدل tower
۶۲,۰۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114563469.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری کد 002

شکلات خوری کد 002
شکلات خوری کد 002
۳۶,۸۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a8f8be8928453fbf2e3c26853a48c5f3d1a99b3_1613467935.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل مایا

شکلات خوری مدل مایا
شکلات خوری مدل مایا
۱۱۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f2ba7a37f7eec51bb717694d1b898b48b4e5a264_1607012991.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل NGL513

شکلات خوری مدل NGL513
شکلات خوری مدل NGL513
۱۱۲,۰۰۰
٪۱۰
۱۰۰,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114339576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری ساکورا سری می جی مدل 741202W

شکلات خوری ساکورا سری می جی مدل 741202W
شکلات خوری ساکورا سری می جی مدل 741202W
۱۱۰,۰۰۰
٪۵۰
۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a4f77e2f4882f56d09aebe6efdb8629955bd332_1622895074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری ساچی مدل دیاموند

شکلات خوری ساچی مدل دیاموند
شکلات خوری ساچی مدل دیاموند
۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2255812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری کشکول بلور کاوه مدل Sun Star

شکلات خوری کشکول بلور کاوه مدل Sun Star
شکلات خوری کشکول بلور کاوه مدل Sun Star
۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dc17052bad0caa3121604c27c3fae4c069e8b25f_1618923053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه گلدان و شکلات خوری مسی مدل پرداز کد st18

ست 3 تکه گلدان و شکلات خوری مسی مدل پرداز کد st18
ست 3 تکه گلدان و شکلات خوری مسی مدل پرداز کد st18
۸۲۰,۰۰۰
٪۲۱
۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e1a47749e7fb1d0ccabd40013d9f2999dfd9e479_1595156914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری کد HK-85

شکلات خوری کد HK-85
شکلات خوری کد HK-85
۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5529096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل سان استار کد 7110

شکلات خوری مدل سان استار کد 7110
شکلات خوری مدل سان استار کد 7110
۲۴,۶۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88aa1f44d9ee43423845e199fa96a0d30f50b7ff_1606070032.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل NGL486

شکلات خوری مدل NGL486
شکلات خوری مدل NGL486
۲۲۸,۰۰۰
٪۳۰
۱۵۹,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115019326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری انزو مدل درخت کاج

شکلات خوری انزو مدل درخت کاج
شکلات خوری انزو مدل درخت کاج
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1270519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری بلور کاوه مدل Golden

شکلات خوری بلور کاوه مدل Golden
شکلات خوری بلور کاوه مدل Golden
۲۳,۰۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119974361.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری لوکسینو مدل نوشین کد JD-1350

شکلات خوری لوکسینو مدل نوشین کد JD-1350
شکلات خوری لوکسینو مدل نوشین کد JD-1350
۱۶۱,۹۹۰
٪۳۹
۹۹,۵۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113500025.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شکلات خوری مدل رویال کد SHBM_2019

شکلات خوری مدل رویال کد SHBM_2019
شکلات خوری مدل رویال کد SHBM_2019
۳۷,۹۰۰ تومان

نوع چینی آنها به دلیل زیبایی ، ظرافت و جذابیت محبوبیت بیشتری نسبت به شکلات مسی دارد. البته نباید از کیفیت ، دوام و زیبایی ظرف مسی غافل شد.

انتخاب یک شکلات تخته ای شیک و مناسب
بهتر است ظروف پذیرایی شما مانند میوه ، شیرینی و شکلات با هم هماهنگ و یکدست باشند. این هارمونی فضایی شیک و جذاب را برای میهمانان فراهم می کند. عدم هماهنگی و تناسب ، میز پذیرایی و محیط را شلوغ کرده و اثر تزئینی ظروف و ظروف شما را به حاشیه می رساند.

برای مشاهده مدل های دیگر از شکلات خوری کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر از شکلات خوری کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر از شکلات خوری کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر از شکلات خوری کلیک کنید


ظروف مسی که بیشتر برای آموزش استفاده می شوند ، می توانند گرانتر باشند و جنبه تزئینی خود را به شکلی زیبا و جذاب در مکان های مختلف خانه و آشپزخانه نشان دهند.
شکلات یک ظرف محبوب برای پذیرایی است ، نوع درب آن که روی میز پذیرایی و جلوی یک مبلمان قرار می گیرد ، مانع نفوذ گرد و غبار و سایر ذرات می شود.
نحوه سرو ، استفاده و چیدمان ظروف همیشه نشان دهنده سلیقه و هنر میزبان است ، بنابراین سعی کنید با انتخاب این گونه زیبا ، بادوام و با کیفیت این هنر را به منصه ظهور برسانید.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *