خانه و آشپزخانهمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۳۵ مدل پرفروش جاکفشی

هرچه وسایل مرتب و مرتب باشند ، احساس آرامش بیشتری برای سرنشینان ایجاد می شود. یکی از ابزارهای نظارتی در هر خانه قفسه کفش است. هیچ کس از دیدن کفش های نامرتب جلوی درب آنها خوشش نمی آید. اگر فضای کافی برای کفش های مهمان وجود داشته باشد ، بسیار عالی است.

در این مقاله ، ما از داناکده به انواع مختلف کفش اشاره می کنیم و پیشنهادهایی برای خرید کفش داریم. اگر اخیراً به فکر تعویض و خرید کفش بوده اید ، این مقاله را تا انتها بخوانید و لینک های آن را بررسی کنید.
مهمترین چیز اندازه گیری است. قبل از خرید هر وسیله جدید ، باید محلی برای آن در خانه پیدا کنید. خوشبختانه قفسه های کفش در مدل ها و اندازه های مختلفی ارائه می شوند. بنابراین با توجه به فضای خانه و تعداد کفش در خرید آزاد هستید. ابتدا محل قرارگیری کفش را مشخص کنید. این می تواند در ورودی خانه ، راهرو ، یا حتی اتاق خواب باشد. اندازه دیواره مورد نظر خود را بردارید و ببینید اندازه کفش چه اندازه است.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112681993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل FH70

جاکفشی مدل FH70
جاکفشی مدل FH70
۳۳۹,۹۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4325675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل SR1

جاکفشی مدل SR1
جاکفشی مدل SR1
۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4678621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی ونوس پلاستیک مدل K100

جاکفشی ونوس پلاستیک مدل K100
جاکفشی ونوس پلاستیک مدل K100
۱۳۵,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a74f5541b4b95abd5083e562fc55d811e2a35ef_1608109601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 0009

جاکفشی مدل 0009
جاکفشی مدل 0009
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120644058.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 2462

جاکفشی مدل 2462
جاکفشی مدل 2462
۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddb359925bbad52eb6e87ffc12412898328c45f7_1594988021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل نیکو کد K100

جاکفشی مدل نیکو کد K100
جاکفشی مدل نیکو کد K100
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9882137a589388a37acb0fd22126d2ed09ca5e8_1607422569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی سایان هوم مدل OR 1-3

جاکفشی سایان هوم مدل OR 1-3
جاکفشی سایان هوم مدل OR 1-3
۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5bd4872b2f163972f573dba1f7ae50669faac15a_1603890956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 4496

جاکفشی مدل 4496
جاکفشی مدل 4496
۹۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111057510.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جا کفشی شو توته مدل Vision

جا کفشی شو توته مدل Vision
جا کفشی شو توته مدل Vision
۱۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3878412.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی آپارتمانی مدل T-00704

جاکفشی آپارتمانی مدل T-00704
جاکفشی آپارتمانی مدل T-00704
۱۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbaa10cbc97c8760fb03148c4b134b28eb47630c_1593853475.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 300N

جاکفشی مدل 300N
جاکفشی مدل 300N
۹۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3791255.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی برتاریو مدل آروین سفید

جاکفشی برتاریو مدل آروین سفید
جاکفشی برتاریو مدل آروین سفید
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4653155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل S10

جاکفشی مدل S10
جاکفشی مدل S10
۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121898631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی هومتکس مدل SWD4-H

جاکفشی هومتکس مدل SWD4-H
جاکفشی هومتکس مدل SWD4-H
۳۹۱,۰۰۰
٪۱۶
۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121898632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی هومتکس مدل SWD4-T

جاکفشی هومتکس مدل SWD4-T
جاکفشی هومتکس مدل SWD4-T
۳۹۱,۰۰۰
٪۱۶
۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3878409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل T-00705

جاکفشی مدل T-00705
جاکفشی مدل T-00705
۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4966561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جا کفشی لوتوس کد 7603

جا کفشی لوتوس کد 7603
جا کفشی لوتوس کد 7603
۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112575556.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل FH29

جاکفشی مدل FH29
جاکفشی مدل FH29
۴۴۰,۰۰۰
٪۵
۴۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112111805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی کد 1100

جاکفشی کد 1100
جاکفشی کد 1100
۶۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2969537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی چوبکده ناب مدل MB68

جاکفشی چوبکده ناب مدل MB68
جاکفشی چوبکده ناب مدل MB68
۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4678624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی ونوس پلاستیک مدل K101

جاکفشی ونوس پلاستیک مدل K101
جاکفشی ونوس پلاستیک مدل K101
۱۰۶,۹۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f259c33f0603d79908fdfaf6d83e7bb75e765ad3_1603650332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل G99

جاکفشی مدل G99
جاکفشی مدل G99
۸۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121436796.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 200N

جاکفشی مدل 200N
جاکفشی مدل 200N
۷۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113875375.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل الیت

جاکفشی مدل الیت
جاکفشی مدل الیت
۲۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119495399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی کد:423G

جاکفشی کد:423G
جاکفشی کد:423G
۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53b60ce3518e3aca90d56c64e6565e6b846e3bea_1604494178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل sh.storage-B3 N

جاکفشی مدل sh.storage-B3 N
جاکفشی مدل sh.storage-B3 N
۸۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114697815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جا کفشی مدل EK18

جا کفشی مدل EK18
جا کفشی مدل EK18
۶۹۱,۰۰۰
٪۵
۶۵۶,۴۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111811561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل شمس کد ۶۰۹۰

جاکفشی مدل شمس کد ۶۰۹۰
جاکفشی مدل شمس کد ۶۰۹۰
۵۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e1f79e1eecf4c9aa2812e12d68e5ffd458cdfb3f_1609085638.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی سایان هوم مدل MI4T

جاکفشی سایان هوم مدل MI4T
جاکفشی سایان هوم مدل MI4T
۹۰۰,۰۰۰
٪۳۴
۵۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2736582.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی اوشن تجارت مدل OT334

جاکفشی اوشن تجارت مدل OT334
جاکفشی اوشن تجارت مدل OT334
۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121898602.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی هومتکس مدل SWD4-G

جاکفشی هومتکس مدل SWD4-G
جاکفشی هومتکس مدل SWD4-G
۳۹۱,۰۰۰
٪۱۶
۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/91b51f9c66872cc84f3e54cff309fc33a41144d9_1598798712.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی طرح نشیمن کد M50

جاکفشی طرح نشیمن کد M50
جاکفشی طرح نشیمن کد M50
۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121298766.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 600N

جاکفشی مدل 600N
جاکفشی مدل 600N
۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121437537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 400N

جاکفشی مدل 400N
جاکفشی مدل 400N
۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5f2f636f38d1bc3cc624622b614b8652e37c11c3_1608629517.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل BL0010

جاکفشی مدل BL0010
جاکفشی مدل BL0010
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5392968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل J2KWIV

جاکفشی مدل J2KWIV
جاکفشی مدل J2KWIV
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

فراموش نکنید که قرار نیست تمام دیوار را با کفش بپوشانید. اگر یک سوم دیوار را اشغال کند ، دید بهتری دارد. عمق کفش ها خیلی متفاوت نیست و اغلب حدود ۳۳ سانتی متر است.

هیچ کس دوست ندارد بزرگترین جا کفش را به خانه بیاورد و فضای زیادی را پر کند. اما در هر صورت باید فضای مناسبی برای جا دادن همه کفش ها وجود داشته باشد. درگیر شوید و تمام کفش های خانم های خانه را جمع کنید. بین دو جفت کفش حدود پنج سانتی متر فاصله داشته باشید.

جهت مشاهده مدل های دیگر جاکفشی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر جاکفشی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر جاکفشی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر جاکفشی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا