معرفی و خرید ۳۵ مدل پرفروش جاکفشی

پرفروش جاکفشی

هرچه وسایل مرتب و مرتب باشند ، احساس آرامش بیشتری برای سرنشینان ایجاد می شود. یکی از ابزارهای نظارتی در هر خانه قفسه کفش است. هیچ کس از دیدن کفش های نامرتب جلوی درب آنها خوشش نمی آید. اگر فضای کافی برای کفش های مهمان وجود داشته باشد ، بسیار عالی است.

در این مقاله ، ما از داناکده به انواع مختلف کفش اشاره می کنیم و پیشنهادهایی برای خرید کفش داریم. اگر اخیراً به فکر تعویض و خرید کفش بوده اید ، این مقاله را تا انتها بخوانید و لینک های آن را بررسی کنید.
مهمترین چیز اندازه گیری است. قبل از خرید هر وسیله جدید ، باید محلی برای آن در خانه پیدا کنید. خوشبختانه قفسه های کفش در مدل ها و اندازه های مختلفی ارائه می شوند. بنابراین با توجه به فضای خانه و تعداد کفش در خرید آزاد هستید. ابتدا محل قرارگیری کفش را مشخص کنید. این می تواند در ورودی خانه ، راهرو ، یا حتی اتاق خواب باشد. اندازه دیواره مورد نظر خود را بردارید و ببینید اندازه کفش چه اندازه است.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1da67a27969aaae4c9d60626a3cec5e5238947cc_1621423641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل DLF07L

جاکفشی مدل DLF07L
جاکفشی مدل DLF07L
۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112681993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل FH70

جاکفشی مدل FH70
جاکفشی مدل FH70
۳۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddb359925bbad52eb6e87ffc12412898328c45f7_1594988021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل نیکو کد K100

جاکفشی مدل نیکو کد K100
جاکفشی مدل نیکو کد K100
۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a74f5541b4b95abd5083e562fc55d811e2a35ef_1608109601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 0009

جاکفشی مدل 0009
جاکفشی مدل 0009
۹۷۵,۶۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbaa10cbc97c8760fb03148c4b134b28eb47630c_1593853475.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 300N

جاکفشی مدل 300N
جاکفشی مدل 300N
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۰۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4325675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل SR1

جاکفشی مدل SR1
جاکفشی مدل SR1
۳۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4966561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جا کفشی لوتوس کد 7603

جا کفشی لوتوس کد 7603
جا کفشی لوتوس کد 7603
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112575556.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل FH29

جاکفشی مدل FH29
جاکفشی مدل FH29
۴۶۲,۰۰۰
٪۱۸
۳۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5f2f636f38d1bc3cc624622b614b8652e37c11c3_1608629517.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل BL0010

جاکفشی مدل BL0010
جاکفشی مدل BL0010
۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان
۰۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111465080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جا کفشی مدل Calm کد 1036

جا کفشی مدل Calm کد 1036
جا کفشی مدل Calm کد 1036
۹۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114814084.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل LAREx

جاکفشی مدل LAREx
جاکفشی مدل LAREx
۵۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c6e87e8623f6e7f5c1f89e1aa6fbaa0d6c57958_1625575722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل رزا

جاکفشی مدل رزا
جاکفشی مدل رزا
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3791255.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی برتاریو مدل آروین سفید

جاکفشی برتاریو مدل آروین سفید
جاکفشی برتاریو مدل آروین سفید
۱,۰۴۳,۰۰۰ تومان
۰۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06151c0d2c05f3cdfe8232c078d6981b1888b9c4_1614445405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی سایان هوم مدل W OR 1-3

جاکفشی سایان هوم مدل W OR 1-3
جاکفشی سایان هوم مدل W OR 1-3
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۶۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113875375.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل الیت

جاکفشی مدل الیت
جاکفشی مدل الیت
۳۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a74f5541b4b95abd5083e562fc55d811e2a35ef_1628509944.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل BL0088

جاکفشی مدل BL0088
جاکفشی مدل BL0088
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۵۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114697815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جا کفشی مدل EK18

جا کفشی مدل EK18
جا کفشی مدل EK18
۶۵۸,۳۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119665503.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی کد 419TG

جاکفشی کد 419TG
جاکفشی کد 419TG
۹۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111811561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل شمس کد ۶۰۹۰

جاکفشی مدل شمس کد ۶۰۹۰
جاکفشی مدل شمس کد ۶۰۹۰
۵۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11f39db2118fe2c2ff09b8e9a20479c0e3370da3_1623654569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی سایان هوم مدل HIRO-80

جاکفشی سایان هوم مدل HIRO-80
جاکفشی سایان هوم مدل HIRO-80
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4678621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی ونوس پلاستیک مدل K100

جاکفشی ونوس پلاستیک مدل K100
جاکفشی ونوس پلاستیک مدل K100
۱۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5151288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی کد1122

جاکفشی کد1122
جاکفشی کد1122
۱۹,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113523107.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جا کفشی مدل P157

جا کفشی مدل P157
جا کفشی مدل P157
۱۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115088628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل HEA JK

جاکفشی مدل HEA JK
جاکفشی مدل HEA JK
۴۷۶,۰۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5183739.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی ایکیا مدل GREJIG

جاکفشی ایکیا مدل GREJIG
جاکفشی ایکیا مدل GREJIG
۲۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59c5be65c447dcf401f5c1c0cd4e5cd6abbd7005_1621873018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل reikard02

جاکفشی مدل reikard02
جاکفشی مدل reikard02
۷۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111057510.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جا کفشی شو توته مدل Vision

جا کفشی شو توته مدل Vision
جا کفشی شو توته مدل Vision
۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112625593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 1170

جاکفشی مدل 1170
جاکفشی مدل 1170
۶۹۰,۴۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121898631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی هومتکس مدل SWD4-H

جاکفشی هومتکس مدل SWD4-H
جاکفشی هومتکس مدل SWD4-H
۴۸۲,۰۰۰
٪۱۸
۳۹۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c2d64a4fadfa53c26ece3b647bb41ed093b68f2d_1621227960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل BJ1

جاکفشی مدل BJ1
جاکفشی مدل BJ1
۱,۴۷۸,۲۴۰ تومان
۴۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121298766.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 600N

جاکفشی مدل 600N
جاکفشی مدل 600N
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۵۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120644058.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل 2462

جاکفشی مدل 2462
جاکفشی مدل 2462
۷۶,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112082762.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی مدل مرجان کد ۵۰۲۰

جاکفشی مدل مرجان کد ۵۰۲۰
جاکفشی مدل مرجان کد ۵۰۲۰
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6fd0deb9276463b5d0c91bd968aa65070fdc4e7e_1626696792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی سایان هوم مدل D&G 021

جاکفشی سایان هوم مدل D&G 021
جاکفشی سایان هوم مدل D&G 021
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b3f62b904abb2dcb45de9ea941cd283287e9f3ab_1638356041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جا کفشی مدل نارگل

جا کفشی مدل نارگل
جا کفشی مدل نارگل
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112111805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکفشی کد 1100

جاکفشی کد 1100
جاکفشی کد 1100
۶۳۵,۱۰۰ تومان

فراموش نکنید که قرار نیست تمام دیوار را با کفش بپوشانید. اگر یک سوم دیوار را اشغال کند ، دید بهتری دارد. عمق کفش ها خیلی متفاوت نیست و اغلب حدود ۳۳ سانتی متر است.

هیچ کس دوست ندارد بزرگترین جا کفش را به خانه بیاورد و فضای زیادی را پر کند. اما در هر صورت باید فضای مناسبی برای جا دادن همه کفش ها وجود داشته باشد. درگیر شوید و تمام کفش های خانم های خانه را جمع کنید. بین دو جفت کفش حدود پنج سانتی متر فاصله داشته باشید.

جهت مشاهده مدل های دیگر جاکفشی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر جاکفشی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر جاکفشی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر جاکفشی کلیک کنید

کلیپ سرا وب‌سایت

‫16 نظر

 • DavidActix گفت:

  what is wellbutrin [url=https://wellbutrin21.us]bupropion sr[/url] bupropion sr 100mg
  side effects wellbutrin wellbutrin withdrawal bupropion hcl 150mg

 • Jamesbleva گفت:

  warnings for losartan [url=https://losartan20.us]losartan and alcohol[/url] losartan vs valsartan
  interactions for losartan losartan doses interactions for losartan

 • ThomasTon گفت:

  lipitor price comparison [url=https://atorvastatin20.us]lipitor interactions[/url] atorvastatin 20mg
  atorvastatin 20mg lipitor 40 mg lipitor generic names

 • Davidsix گفت:

  norvasc 5mg [url=https://amlodipine20.us]amlodipine interactions[/url] norvasc dosage
  metoprolol vs amlodipine norvasc medication norvasc drug class

 • Jamesram گفت:

  viagra coupon discount [url=https://viagra742.us]viagra at walmart[/url] sildenafil citrate 20mg
  cheap viagra canada viagra otc sildenafil 50mg tablets

 • JosephAgert گفت:

  vardenafil tablets price [url=https://levitra742.us]purchase levitra online[/url] levitra prices usa
  levitra alternative vardenafil hydrochloride vardenafil grapefruit interaction

 • Jacobanose گفت:

  gabapentin 300 mg [url=https://gabapentin19.us]neurontin 800[/url] warnings for gabapentin
  neurontin uses neurontin for anxiety gabapentin 100mg capsules

 • Jessiefut گفت:

  discount viagra [url=https://viagra741.us]hims viagra[/url] canada viagra cost
  ۲۰۰mg viagra sildenafil and tamsulosin otc viagra alternative

 • JosephRuito گفت:

  sildenafil sandoz [url=https://viagra739.us]otc viagra[/url] real viagra 100mg
  viagra sublingual online generic viagra sildenafil us pharmacy

 • DuncanDeard گفت:

  prescription for cialis [url=https://cialis741.us]tadalafil 100mg tablets[/url] tadalafil 20 mg
  tadalafil dosage bodybuilding brand cialis singapore cialis reviews

 • JoshuaGreex گفت:

  cialis mexico pharmacy [url=https://cialis739.us]tadalafil 40 mg[/url] tadalafil dosage
  cialis tablets generic tadalafil 10mg coupon cialis overnight delivery

 • MatthewSiz گفت:

  viagra without prescription [url=https://viagrapillsweb.us]viagra definition[/url] sildenafil gel uk
  generic viagra reviews viagra effects viagra interactions

 • RandyPlare گفت:

  cialis extraforrel [url=https://cialiswebpills.us]tadalafil 5 mg[/url] cialis and dapoxetine
  cialis vs viagra cialis side effects generic tadalafil uk

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *