خودرو، ابزار و اداریمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۳۰ مدل پرفروش پخش کننده اف ام خودرو

مدل های پخش کننده اف ام خودرو در انواع مدل ها

پخش کننده ها برای خودروهایی که پخش کننده ای با اتصال فلش یا بلوتوث ندارند بسیار مفید است. علاوه بر پخش موسیقی ، از این محصول می توان برای تماس از طریق اتصال بلوتوث به تلفن همراه و همچنین شارژ تلفن یا رایانه لوحی استفاده کرد. با اتصال بلوتوث دستگاه به تلفن همراه یا رایانه لوحی و استفاده از دکمه مخصوص پخش کننده ، می توانید به تماس های تلفنی پاسخ دهید ، این عملکرد باعث افزایش امنیت درایور می شود.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113382923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل CARG7-2

پخش کننده اف ام خودرو مدل CARG7-2
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARG7-2
۶۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2632bd553cddfa48b2fed257d5b1df5e1f3010e8_1606902036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل T Typed S-09A

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل T Typed S-09A
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل T Typed S-09A
۷۹۰,۰۰۰
٪۴۹
۴۰۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97e3e4e1cec4d63b29a99089c4e1b0c1244a165f_1605535266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل M14

پخش کننده اف ام خودرو مدل M14
پخش کننده اف ام خودرو مدل M14
۱۷۹,۰۰۰
٪۱۸
۱۴۶,۷۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119722449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل FM-01

پخش کننده اف ام خودرو مدل FM-01
پخش کننده اف ام خودرو مدل FM-01
۶۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb467fc43a3d403fd381c0babf4d10ca46755aba_1614721752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو ام پی بلبری مدل BLB-151C

پخش کننده اف ام خودرو ام پی بلبری مدل BLB-151C
پخش کننده اف ام خودرو ام پی بلبری مدل BLB-151C
۹۹,۰۰۰
٪۹
۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/642af0742ea1094fdb35d2c3b2f3e04cfdc383d4_1605893398.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل G95

پخش کننده اف ام خودرو مدل G95
پخش کننده اف ام خودرو مدل G95
۲۹۰,۰۰۰
٪۴۸
۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/417ce86c581ced61a43db7c5a41083c543dc95b0_1614721705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو ام پی بلبری مدل BLB-151B

پخش کننده اف ام خودرو ام پی بلبری مدل BLB-151B
پخش کننده اف ام خودرو ام پی بلبری مدل BLB-151B
۹۹,۰۰۰
٪۹
۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120957328.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM
۴۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120675310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو گریفین مدل i-Trip

پخش کننده اف ام خودرو گریفین مدل i-Trip
پخش کننده اف ام خودرو گریفین مدل i-Trip
۱۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113623755.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M42

پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M42
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M42
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a352df4fec226de9eff9c8af5713226b0c8b92b8_1604004171.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل T10

پخش کننده اف ام خودرو مدل T10
پخش کننده اف ام خودرو مدل T10
۳۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/50fe9e3fe0bc935e91a4a5f3fd88dacf2a4cea57_1601301302.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل M1

پخش کننده اف ام خودرو مدل M1
پخش کننده اف ام خودرو مدل M1
۲۵۰,۰۰۰
٪۳۶
۱۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/46a84935b1cc023656ce087786ae9d700858fea9_1599332431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل BS-01

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل BS-01
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل BS-01
۳۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111919426.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCTM

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCTM
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCTM
۳۹۰,۰۰۰
٪۱۶
۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121021923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو تومارو مدل KCB-910

پخش کننده اف ام خودرو تومارو مدل KCB-910
پخش کننده اف ام خودرو تومارو مدل KCB-910
۱۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/80da78c5b76dc06c497f7e10fb90bc725480c213_1595155179.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M44

پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M44
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M44
۳۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119719577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو آیکونیکس مدل IC-CM2020

پخش کننده اف ام خودرو آیکونیکس مدل IC-CM2020
پخش کننده اف ام خودرو آیکونیکس مدل IC-CM2020
۲۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121203288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل G17

پخش کننده اف ام خودرو مدل G17
پخش کننده اف ام خودرو مدل G17
۱۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113616394.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M8

پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M8
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M8
۴۶۸,۰۰۰
٪۱۹
۳۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eba41eeba3fc11b5d08f5a8301af2a7c572be792_1615057246.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل CAR

پخش کننده اف ام خودرو مدل CAR
پخش کننده اف ام خودرو مدل CAR
۲۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/965743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام پرومیت مدل Multi-function Car FM Transmitte

پخش کننده اف ام پرومیت مدل Multi-function Car FM Transmitte
پخش کننده اف ام پرومیت مدل Multi-function Car FM Transmitte
۲۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3c45ca12b4346eafd0d7df0cab8cc9918697fae0_1594541075.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو کارس5 مدل SiDA08

پخش کننده اف ام خودرو کارس5 مدل SiDA08
پخش کننده اف ام خودرو کارس5 مدل SiDA08
۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9a110f857b998798a5848353763d8ff350f99f30_1605027904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو آلفاوایز مدل bc42

پخش کننده اف ام خودرو آلفاوایز مدل bc42
پخش کننده اف ام خودرو آلفاوایز مدل bc42
۴۵۰,۰۰۰
٪۲۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4bca333d963c321881a7e39183473dd887f90c5_1609741076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل ALS-A807

پخش کننده اف ام خودرو مدل ALS-A807
پخش کننده اف ام خودرو مدل ALS-A807
۱۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121022848.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو کی برود مدل KCB-927

پخش کننده اف ام خودرو کی برود مدل KCB-927
پخش کننده اف ام خودرو کی برود مدل KCB-927
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121073977.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل CARV7

پخش کننده اف ام خودرو مدل CARV7
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARV7
۲۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120990155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-RH

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-RH
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-RH
۳۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4413956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام و شارژر خودرو ارلدام مدل ET-M21 مشکی

پخش کننده اف ام و شارژر خودرو ارلدام مدل ET-M21 مشکی
پخش کننده اف ام و شارژر خودرو ارلدام مدل ET-M21 مشکی
۳۷۶,۰۰۰
٪۲
۳۶۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d760ee51c47b3833382717c3b600cba23ee522b4_1595080061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M47

پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M47
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M47
۲۱۵,۰۰۰
٪۱۵
۱۸۲,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e74bb81ed55910f375c94ad49e9cbf62532820f9_1615644608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل CH-02

پخش کننده اف ام خودرو مدل CH-02
پخش کننده اف ام خودرو مدل CH-02
۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4f70fd6a44f5a9df1da24d3b8848e00304058975_1611132446.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو پرووان مدل BT03

پخش کننده اف ام خودرو پرووان مدل BT03
پخش کننده اف ام خودرو پرووان مدل BT03
۲۴۵,۰۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5f2544ce0b9650895fce6970f5a1a95021099065_1601903902.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو جلیکو مدل CM1

پخش کننده اف ام خودرو جلیکو مدل CM1
پخش کننده اف ام خودرو جلیکو مدل CM1
۱۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/40cd5335086f9c6269b96cbccfc09660e1377108_1604999459.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل CARV7 کد da1

پخش کننده اف ام خودرو مدل CARV7 کد da1
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARV7 کد da1
۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117686265.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCNLZ-0S

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCNLZ-0S
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCNLZ-0S
۳۸۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110752546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو مدل AP-06

پخش کننده اف ام خودرو مدل AP-06
پخش کننده اف ام خودرو مدل AP-06
۳۹۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d5cc0c8cb44a1edfe2509a49e5dac1ec4c99652_1596207823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM01

پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM01
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM01
۴۰۰,۰۰۰ تومان

این دستگاه روی قسمت فندک اتومبیل قرار گرفته و از آنجا که ابعاد کوچکی دارد ، فضای زیادی را اشغال نمی کند و همچنین این پخش کننده درگاه فندکی جداگانه ای را در اختیار شما قرار می دهد تا به شما امکان اتصال همزمان فندک یا هر وسیله دیگری را بدهد . بودن.

جهت خرید و مشاهده انواع پخش کننده اف ام خودرو کلیک کنید

بسیاری از ضبط کننده ها (حتی ضبط کننده های امروزی) از کابل فلش یا IUX و بلوتوث پشتیبانی نمی کنند. اما همه ما دوست داریم در ماشین خود موسیقی گوش دهیم. خوب ، اگر قطعاً می خواهیم در ماشین به موسیقی گوش دهیم؛ یا باید از کابل IUX استفاده کنیم ، یا باید از فلش استفاده کنیم ، یا اگر ضبط ما دارای بلوتوث است ، باید از بلوتوث آن استفاده کنیم.
حالا فرض کنید ضبط شده شما هیچ کدام از اینها را ندارد ، شما چه کار می کنید؟ (شاید جالب باشد که بدانید همه ۲۰۶ اتومبیل جدید ایرانی دیگر از بلوتوث پشتیبانی نمی کنند !!). به هیچ وجه نگران نباشید زیرا دستگاهی به نام FM Player وجود دارد که این مشکل را برطرف می کند.
پخش کننده FM دستگاهی است که به سوکت فندک ماشین شما متصل می شود و از طریق آن می توانید آهنگ های خود را از ضبط ماشین پخش کنید.

جهت خرید و مشاهده انواع پخش کننده اف ام خودرو کلیک کنید

پخش کننده اف ام خودرو مدل carg7
پخش کننده اف ام خودرو مدل tin-bt06
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل ccall-tm
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل t typed s-09a
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل cctm-b01
پخش کننده اف ام خودرو مدل carg7-2
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل t typed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا