آشپزیمواد غذایی

معرفی و خرید پرفروش ترین انواع چای و دمنوش ها و قهوه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

انواع چای پرفروش با کیفیت

بهترین چای خارجی در ایران؟
چای خارجی در ایران مشتری و مصرف کننده زیادی دارد و به طور کلی چای در فرهنگ کشور ما جایگاه ویژه ای دارد ، بنابراین همه بدنبال بهترین چای خارجی در بازار هستند. چای خارجی انواع مختلفی دارد و از آنجا که طعم و رایحه چای برای همه متفاوت است ، می توان هر یک از این چای ها را بهترین چای خارجی دانست.

خرید و مشاهده انواع چای

هنوز بسیاری از افراد با این دیدگاه که این نوع چای دارای روغنهای اساسی و رنگهای مصنوعی است ، به چای خارجی نگاه می کنند

اما اینگونه نیست و شرکتهای معتبری که چای را وارد و بسته بندی می کنند دارای واحدهای کنترل کیفیت مجهز هستند. آنها چای وارداتی را کاملاً بررسی می کنند و سعی می کنند چای خارجی را به مشتریان خود ارائه دهند.

خرید و معرفی انواع دمنوش ها
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111035514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA2201

چای ساز بوش مدل TTA2201
چای ساز بوش مدل TTA2201
۱,۷۳۹,۹۹۰ تومان
۱.۷۳۹۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/745814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA5603

چای ساز بوش مدل TTA5603
چای ساز بوش مدل TTA5603
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۷۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bbf9458271b77035c05d4558052316c81928e0e7_1612357300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه

چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه
چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه
۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۱.۹۲۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114435039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز ویداس مدل VIR-2083

چای ساز ویداس مدل VIR-2083
چای ساز ویداس مدل VIR-2083
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d16f2e0c59a2384dc8e8193c229ccf7ea93fb82c_1625896099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 190

چای ساز میگل مدل GTS 190
چای ساز میگل مدل GTS 190
۸۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a377a1ca378f351f89a945cb3b70671eab67f662_1614169508.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز درنیکا مدل 1430

چای ساز درنیکا مدل 1430
چای ساز درنیکا مدل 1430
۱,۴۵۰,۰۰۰
٪۲۴
۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۱.۴۵
٪۲۴
۱.۰۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119458147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 070

چای ساز میگل مدل GTS 070
چای ساز میگل مدل GTS 070
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/263301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل TS 070 WP

چای ساز فلر مدل TS 070 WP
چای ساز فلر مدل TS 070 WP
۷,۴۵۱,۸۳۰
٪۲
۷,۳۰۲,۷۹۰ تومان
۷.۴۵۱۸۳
٪۲
۷.۳۰۲۷۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121371697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز اونیک مدل J-V 220

چای ساز اونیک مدل J-V 220
چای ساز اونیک مدل J-V 220
۹۶۰,۰۰۰
٪۱۱
۸۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed1f32852c1aedafd7df6bf7aa6342bd59ed6aae_1615812242.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس خزر مدل چاینوش

چای ساز پارس خزر مدل چاینوش
چای ساز پارس خزر مدل چاینوش
۱,۳۴۸,۰۰۰ تومان
۱.۳۴۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a525a2a7a95591391594bc161fa3ea8a59db96eb_1602755157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کرکماز مدل A331-02

چای ساز کرکماز مدل A331-02
چای ساز کرکماز مدل A331-02
۲,۰۹۷,۰۰۰ تومان
۲.۰۹۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/157950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA2010

چای ساز بوش مدل TTA2010
چای ساز بوش مدل TTA2010
۱,۷۴۷,۰۰۰ تومان
۱.۷۴۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d8d2b00fc4aeb468200af72d85e8c8c9a38e1dd_1609770039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کرکماز مدل A353-06

چای ساز کرکماز مدل A353-06
چای ساز کرکماز مدل A353-06
۲,۶۹۰,۱۳۰ تومان
۲.۶۹۰۱۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c079e9d8cb92f47fe9bacd0eff255e0b40a2c94a_1595410699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 302۱

چای ساز میگل مدل GTS 302۱
چای ساز میگل مدل GTS 302۱
۲,۵۹۹,۶۸۰ تومان
۲.۵۹۹۶۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ebed85cae3829b0ae92c3a9afda573ddb256ad0_1611382487.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس خزر مدل گرمنوش

چای ساز پارس خزر مدل گرمنوش
چای ساز پارس خزر مدل گرمنوش
۲,۴۰۰,۰۰۰
٪۱۳
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۴
٪۱۳
۲.۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113257125.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 220

چای ساز میگل مدل GTS 220
چای ساز میگل مدل GTS 220
۱,۱۴۹,۷۵۰ تومان
۱.۱۴۹۷۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6f7112332d90f1e2bdd7407e22af3addb6288f77_1604824896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تولیپس مدل TM-459 GG

چای ساز تولیپس مدل TM-459 GG
چای ساز تولیپس مدل TM-459 GG
۱,۷۴۷,۰۰۰ تومان
۱.۷۴۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114743244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز سیماران مدل STM166

چای ساز سیماران مدل STM166
چای ساز سیماران مدل STM166
۱,۴۶۰,۰۰۰
٪۴
۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
۱.۴۶
٪۴
۱.۳۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/294efc5e482d688fa35d419ea7cf2d82f020a5f6_1599911405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بیم مدل TM2801MST

چای ساز بیم مدل TM2801MST
چای ساز بیم مدل TM2801MST
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4039c39f7ff75a89a94b808538fd0d927cc8ad31_1625891149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 301

چای ساز میگل مدل GTS 301
چای ساز میگل مدل GTS 301
۱,۶۰۰,۰۰۰
٪۵
۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان
۱.۶
٪۵
۱.۵۱۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2045283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA5883

چای ساز بوش مدل TTA5883
چای ساز بوش مدل TTA5883
۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۲.۶۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b91995021332be674620ff1ccb45cc47c1501c2a_1619911564.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فیلیپس مدل HD_7301

چای ساز فیلیپس مدل HD_7301
چای ساز فیلیپس مدل HD_7301
۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۴.۲۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22e26e89d6eab3e62f2ba93de362174a8afedf44_1608198415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل TS-113

چای ساز فلر مدل TS-113
چای ساز فلر مدل TS-113
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e8ac1d6f86bb2a3afe90ee7c85d5b91f7d23d60_1615194627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تولیپس مدل TM-452 GG

چای ساز تولیپس مدل TM-452 GG
چای ساز تولیپس مدل TM-452 GG
۱,۶۷۸,۰۰۰ تومان
۱.۶۷۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114a385061f82d36f9bafa0b60c6fbef7191c543_1613287998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بیم مدل TM2802

چای ساز بیم مدل TM2802
چای ساز بیم مدل TM2802
۲,۳۸۷,۰۰۰ تومان
۲.۳۸۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f88090ffc09ff015bf6a31d71fa7d60ad2ab63d2_1602484091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT

چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT
چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT
۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱.۸۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3863881.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز ویداس مدل VIR-2079

چای ساز ویداس مدل VIR-2079
چای ساز ویداس مدل VIR-2079
۱,۲۸۶,۰۰۰ تومان
۱.۲۸۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119377923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تاچ لایف مدل TAC-7805

چای ساز تاچ لایف مدل TAC-7805
چای ساز تاچ لایف مدل TAC-7805
۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان
۲.۵۶۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2055327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز گوسونیک مدل GST-768

چای ساز گوسونیک مدل GST-768
چای ساز گوسونیک مدل GST-768
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110106099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز همیلتون مدل HTS-999

چای ساز همیلتون مدل HTS-999
چای ساز همیلتون مدل HTS-999
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۱.۷۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/39139c23132ed548e8a5554914ae94c283ce786a_1602055501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز وردا مدل 2260

چای ساز وردا مدل 2260
چای ساز وردا مدل 2260
۱,۰۲۰,۰۰۰
٪۹
۹۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5445b77e3f6548d0630306bf298cb715aa55c44.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چایساز میگل مدل GTS 286

چایساز میگل مدل GTS 286
چایساز میگل مدل GTS 286
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aea0940aba8160e2c4b85f7286b278dc38b82e07_1595593763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 300

چای ساز میگل مدل GTS 300
چای ساز میگل مدل GTS 300
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۲.۰۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/145ddb17c2ac3936e9212509f79c5d633f549b47_1611652496.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کالوات مدل HA1020

چای ساز کالوات مدل HA1020
چای ساز کالوات مدل HA1020
۱,۹۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان
۱.۹
٪۱۸
۱.۵۵۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d63ba88fe200ee89ab6e5e214c413a47c6861168_1624792212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز لونا مدل 605

چای ساز لونا مدل 605
چای ساز لونا مدل 605
۲,۱۰۰,۰۰۰
٪۲۹
۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان
۲.۱
٪۲۹
۱.۴۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c769715294298676f46734b0731c4baea0c7af79_1614168764.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز درنیکا مدل 1420

چای ساز درنیکا مدل 1420
چای ساز درنیکا مدل 1420
۱,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۷
۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۱.۵
٪۲۷
۱.۰۹۹ میلیون تومان
257000 252000
19٪
4.9 (77 نظر)
420000 340000
4.7 (148 نظر)
113900
18٪
140000 115000
4.5 (11 نظر)
110000

برای خرید انواع دمنوش ساز کلیک کنید

برای خرید انواع دمنوش ساز کلیک کنید

بهترین چای در جهان چیست؟
انواع چای از گیاه Camellia sinusis تهیه می شود. دو گونه Camellia sinicis وجود دارد: Sinusis و Asamia. چای سینسیس در چین کشت می شود و به دلیل هوای سرد دارای برگهای کوچکتری است و چای آسامیا که در هند رشد می کند برگهای بزرگتری دارد که به دلیل گرمتر بودن هوا در هند بزرگتر است.

چای در سراسر دنیا از جمله ایالات متحده در مناطقی مانند هاوایی و کارولینای جنوبی کشت می شود ، اما کشورهای اصلی تولید کننده چای که بیشترین و بهترین چای را در جهان تولید می کنند چین ، هند ، سریلانکا ، ژاپن و تایوان است. چین به عنوان منشا گیاه چای شناخته می شود. چای در سریلانکا و هند توسط انگلیسی ها تاسیس شد.

چای از نظر نوع به ۵ دسته تقسیم می شود: سیاه ، پوره ، سبز ، سفید ، اولانگ. همه این انواع مختلف چای از یک گیاه ساخته می شوند و از نظر فرآوری و اکسیداسیون متفاوت هستند

خرید انواع دمنوش های زیر با بهترین کیفیت

خرید دمنوش نیوشا
خرید دمنوش
خرید دمنوش لاغری نیوشا
خرید دمنوش مهرگیاه
خرید دمنوش بابونه
خرید دمنوش ساز
خرید دمنوش بلوبری
خرید دمنوش جو
خرید دمنوش خارجی
خرید دمنوش گل ساعتی

و……….

دمنوش های گیاهی مفید و معجزه آسایی که به راحتی می توانید در خانه تهیه کنید و با خواص فراوان خود لذت ببرید ، همان چای گیاهی با انواع گل ها ، برگ ها ، دانه ها ، ریشه ها ، ساقه ها و گلبرگ های بسیاری از گیاهان مطمئناً یکی از آنها در زندگی شما خورده است .

انواع مختلف دمنوش ها و دم کرده های گیاهی صدها نوع مختلف دارند ، برخی از آنها رایج و برخی دیگر مبهم هستند و بسته به محل زندگی شما انواع مختلفی از چای های گیاهی در دسترس خواهد بود.

خرید و معرفی انواع دمنوش ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا