خانه و آشپزخانه

معرفی بیش از ۶۰ مدل جدید سرویس غذاخوری

انواع سرویس های غذاخوری:

 ظروف غذاخوری در نوع¬ها، سبک ها و تعداد تکه های مختلفی موجود هستند. برخی از این سرویس ها برای مهمانی های رسمی کاربرد دارند و برخی از آن ها نیز برای مهمانی های غیر رسمی مناسب تر هستند.

  برای ظروف غذاخوری رسمی، سرویس چینی ظاهر بسیار خوبی خواهد داشت. این در حالیست که ظروف ساخته شده از ملامین یا  ظروف ساخته شده از سفال می تواند برای مهمانی های غیر رسمی مناسب تر باشد.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3661906.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه عالی

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه عالی
سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه عالی
۱۶۹,۰۰۰
٪۷
۱۵۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113031133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351

سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351
سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351
۲۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114971604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100

سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100
سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100
۷۶۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/29ac2665145cd58d2ab309c361cf32216fe952f7_1614091741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 30 پارچه چینی پردیس کاشان مدل پاریس کد 02

سرویس غذاخوری 30 پارچه چینی پردیس کاشان مدل پاریس کد 02
سرویس غذاخوری 30 پارچه چینی پردیس کاشان مدل پاریس کد 02
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5174043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام طرح ریتا مدل 4025

ست صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام طرح ریتا مدل 4025
ست صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام طرح ریتا مدل 4025
۴۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b08dce3f51281f047b04af8fbb6cc05b55e45387_1600516460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل وگاس اوریت درجه یک

سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل وگاس اوریت درجه یک
سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل وگاس اوریت درجه یک
۸۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121715683.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600
سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600
۲۷۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02db42d49faaee038f4e04e8ee26537cd0243ff5_1614704466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 815

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 815
سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 815
۳۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a594777a71883d45156a24d969904cb7dae31a6_1610356699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 139

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 139
سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 139
۳۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1053899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک

سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک
سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲.۱۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1140941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 18 پارچه ایکیا مدل DINERA

سرویس غذاخوری 18 پارچه ایکیا مدل DINERA
سرویس غذاخوری 18 پارچه ایکیا مدل DINERA
۱,۴۰۶,۶۹۰ تومان
۱.۴۰۶۶۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e286a504582ff0fe54781b11b403a382cc07994_1600591794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه یک
۸۴۶,۰۰۰
٪۷
۷۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3990401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229
سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229
۶۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f359696f802a907cd5f5c19e158db7c42683718d_1624254484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 30 پارچه تقدیس مدل پارمیس کد 44556

سرویس غذاخوری 30 پارچه تقدیس مدل پارمیس کد 44556
سرویس غذاخوری 30 پارچه تقدیس مدل پارمیس کد 44556
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eba4728105ac61b72e6312c936a7bb1088c8fc25_1595143597.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229
سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229
۶۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78899cf5eca26fbb98619675be6f2d6fe912e41c_1597051681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال مدل Stima

سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال مدل Stima
سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال مدل Stima
۴۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1763187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی
۶۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121129757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 418

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 418
سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 418
۲۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3389934c0817a1d5e25ba3155ace8ae5a68469cb_1604829948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 400

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 400
سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 400
۵۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24277c1960e28c7522bec4eec23b5c56ec986506_1624891909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک چینی زرین سری کواترو مدل جنگل

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک چینی زرین سری کواترو مدل جنگل
سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک چینی زرین سری کواترو مدل جنگل
۱۸۶,۰۰۰
٪۱۰
۱۶۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1976502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Village 2 درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Village 2 درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Village 2 درجه یک
۱,۰۵۷,۰۰۰
٪۷
۹۸۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/636fb76278444d5b517d31957dddfbd322cde1e6_1600254418.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آیروپال مدل لورنزو

سرویس غذا خوری 25 پارچه آیروپال مدل لورنزو
سرویس غذا خوری 25 پارچه آیروپال مدل لورنزو
۴۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/37f67011b9ed7ee87b90baa21fa49d3e9c18d670_1623643093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه تقدیس مدل پارمیس کد 2223

سرویس غذاخوری 28 پارچه تقدیس مدل پارمیس کد 2223
سرویس غذاخوری 28 پارچه تقدیس مدل پارمیس کد 2223
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa612f912db9f29c93feb9f7b17b830cb00cade3_1623643065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 30 پارچه تقدیس مدل نفیس

سرویس غذاخوری 30 پارچه تقدیس مدل نفیس
سرویس غذاخوری 30 پارچه تقدیس مدل نفیس
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0530e6555734152db3f6cd5594734c8cf3e88f8d_1614791211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 133

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 133
سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 133
۳۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110725180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 412

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 412
سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 412
۳۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0611d32db35245f2e97c72c16d66e3fbc75cf692_1615390428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل عروسکی

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل عروسکی
سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل عروسکی
۱۷۰,۰۰۰
٪۹
۱۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11380300cdcfab7a8910f878df7cfb4e3f657072_1613827315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 31 پارچه نوری تازه سری SOLO مدل 232101T

سرویس غذاخوری 31 پارچه نوری تازه سری SOLO مدل 232101T
سرویس غذاخوری 31 پارچه نوری تازه سری SOLO مدل 232101T
۴۳۵,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110551784.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 505

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 505
سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 505
۲۸۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/454283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چینی 102 پارچه کامل چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل فلورانس درجه یک

سرویس چینی 102 پارچه کامل چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل فلورانس درجه یک
سرویس چینی 102 پارچه کامل چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل فلورانس درجه یک
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۶۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a4d172254c7d8b730dec6b156d0e9dd5d414e10_1602966021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 0814

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 0814
سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 0814
۳۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1546225.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل White درجه یک

سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل White درجه یک
سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل White درجه یک
۶۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3825347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه یک

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه یک
سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه یک
۱۷۰,۰۰۰
٪۶
۱۵۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2571330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه - آذین اوپال - مدل 221

سرویس غذا خوری 25 پارچه - آذین اوپال - مدل 221
سرویس غذا خوری 25 پارچه - آذین اوپال - مدل 221
۲۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee138c3ea6c2252a0e1303017c6c23b19cae2327_1610171348.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 31 پارچه مدل 300

سرویس غذاخوری 31 پارچه مدل 300
سرویس غذاخوری 31 پارچه مدل 300
۱,۴۹۳,۰۰۰ تومان
۱.۴۹۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3825491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری کواترو مدل Rabit درجه یک

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری کواترو مدل Rabit درجه یک
سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری کواترو مدل Rabit درجه یک
۱۵۷,۰۰۰
٪۷
۱۴۶,۰۰۰ تومان

ظروف غذاخوری پذیرایی معمولاً در برگیرنده رنگ سفید هستند که با طراحی زیبایی  تکمیل می شوند. ظروف غیر رسمی نیز اغلب رنگ ها و طرح های جالبی دارند و همین امر به شما اجازه می دهد گزینه های بیشتری برای انتخاب داشته باشید و آزادنه طرح مورد نظر خود را انتخاب نمائید.

 

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا