معرفی بیش از ۲۰ مدل آنتن پرفروش هوایی، رومیزی و دیجیتال

خرید آنتن هوایی و رومیزی

اولین قدم در خرید آنتن انتخاب آنتن مناسب است و بسته به قوی یا ضعیف بودن سیگنال باید به ارتفاع آنتن از سطح زمین و ساختمانهای جانبی نیز توجه کنید.
برای تنظیم ارتفاع آنتن ، زیرا کیفیت تصویر و قدرت سیگنال را تحت تأثیر قرار می دهد ، بهتر است در ارتفاع نصب شود و سقف یا بالکن مکان خوبی است. برای جلوگیری از ایجاد صدا از عایق استفاده کنید و در صورت عدم موفقیت می توانید از تقویت کننده در کنار آنتن استفاده کنید.
نکته بعدی این است که اگر آنتن شما جهت دار است ، باید آن را به سمت ایستگاه پخش بچرخانید و برای این کار باید به نقشه آنتن FCC یا DTV یا برج های مخابراتی و فرستنده های سیگنال نگاه کنید.
تقویت کننده را برای افزایش تصاویر تلویزیونی انتخاب کنید
پایه آنتن باید طوری نصب شود که آنتن با پشت بام دو متر فاصله داشته باشد.
عامل دیگر در انتخاب آنتن ، خلاص شدن از شر کابل های بزرگ است. انتخاب آنتن HDTV گزینه خوبی است و کار را بسیار آسان می کند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/210f6ed1be3176133b30184f4dc89783302cfd57_1606902390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی نیل مدل DW-2020

آنتن رومیزی نیل مدل DW-2020
آنتن رومیزی نیل مدل DW-2020
۱۳۰,۰۰۰
٪۶
۱۲۲,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e479b7fe7f4f273888c944e1294ad35adb40421_1627664331.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی ورتکس مدل W40

آنتن رومیزی ورتکس مدل W40
آنتن رومیزی ورتکس مدل W40
۱۴۳,۰۰۰
٪۶
۱۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/48a5a50cbed6de4d7c49ee0ad1f835d463a6e594_1639926293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی هانی کد 2018

آنتن رومیزی هانی کد 2018
آنتن رومیزی هانی کد 2018
۱۶۶,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120398717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus new

آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus new
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus new
۱۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113227841.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200

آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200
۳۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1618403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی نود مدل سیم دار

آنتن رومیزی نود مدل سیم دار
آنتن رومیزی نود مدل سیم دار
۴۸,۹۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121463865.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-10M

آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-10M
آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-10M
۱۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8816271d6bda8c949f13e4cdec55bb039ef30c69_1611663000.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی جی وی سی مدل Taban

آنتن هوایی جی وی سی مدل Taban
آنتن هوایی جی وی سی مدل Taban
۴۸,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114780205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی امین کد 400

آنتن رومیزی امین کد 400
آنتن رومیزی امین کد 400
۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/36fbc24690f20ef25dfb41347fa7ed344926b2ee_1612110898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی هانی مدل 2011

آنتن هوایی هانی مدل 2011
آنتن هوایی هانی مدل 2011
۱۹۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af7c28906009a470e896ffb97e573c9f0a9c8ee0_1615720107.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی ورتکس مدل WV-20

آنتن رومیزی ورتکس مدل WV-20
آنتن رومیزی ورتکس مدل WV-20
۷۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b94cb797da3cde1d5a813423dfe80a3eb32560ec_1639042810.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تقویت کننده آنتن پروویژن مدل PRO-A1

تقویت کننده آنتن پروویژن مدل PRO-A1
تقویت کننده آنتن پروویژن مدل PRO-A1
۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2321279.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی هانی کد 90

آنتن هوایی هانی کد 90
آنتن هوایی هانی کد 90
۱۶۶,۷۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110770646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی رسام مدل C7

آنتن رومیزی رسام مدل C7
آنتن رومیزی رسام مدل C7
۱۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114505134.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-3m

آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-3m
آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-3m
۱۰۸,۶۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114505091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-10m

آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-10m
آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-10m
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2849669.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن دنا مدل اپل رومیزی

آنتن دنا مدل اپل رومیزی
آنتن دنا مدل اپل رومیزی
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3db4542ce71ee0f12c77418db5e7f8827e57ae75_1636626914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی مدل S111

آنتن رومیزی مدل S111
آنتن رومیزی مدل S111
۵۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e643a8b5263bbfb97db36a5dff8d9788cbd190a7_1621146321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی هانی کد 97

آنتن هوایی هانی کد 97
آنتن هوایی هانی کد 97
۱۵۵,۹۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2398560.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن آهن ربایی هامان مدل F/B

آنتن آهن ربایی هامان مدل F/B
آنتن آهن ربایی هامان مدل F/B
۳۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8008b1ea1d119768d276250b447b963b4816e89_1599815232.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی سیماران مدل SAB50T-WINGLESS

آنتن هوایی سیماران مدل SAB50T-WINGLESS
آنتن هوایی سیماران مدل SAB50T-WINGLESS
۲۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd1384936f31b09e7f347af7b1b5dc44c4fc72c0_1620827742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی پارت الکتریک مدل 10M

آنتن رومیزی پارت الکتریک مدل 10M
آنتن رومیزی پارت الکتریک مدل 10M
۱۶۰,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b5e8241caf9be916ffd85364a646a2e98d85dde_1626876329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی لالی الکترونیک مدل LE202

آنتن هوایی لالی الکترونیک مدل LE202
آنتن هوایی لالی الکترونیک مدل LE202
۵۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dc7119b4a98bae5e7fcd1027a8ba925bbc0e1d97_1610022084.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی فرایاب مدل SUFY-A

آنتن هوایی فرایاب مدل SUFY-A
آنتن هوایی فرایاب مدل SUFY-A
۳۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113346018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی طرح بنز

آنتن رومیزی طرح بنز
آنتن رومیزی طرح بنز
۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5165720.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی سیگنال مدل 7SH

آنتن هوایی سیگنال مدل 7SH
آنتن هوایی سیگنال مدل 7SH
۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120893404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی نمایش کد 344

آنتن هوایی نمایش کد 344
آنتن هوایی نمایش کد 344
۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2280120.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی هانی کد 103

آنتن رومیزی هانی کد 103
آنتن رومیزی هانی کد 103
۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d63e37e8328e80e0e86f282ce18b62a9781cc5c_1603904509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی هانی مدل 2020

آنتن رومیزی هانی مدل 2020
آنتن رومیزی هانی مدل 2020
۱۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2844815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

منبع تغذیه آنتن صبا مدل گردان

منبع تغذیه آنتن صبا مدل گردان
منبع تغذیه آنتن صبا مدل گردان
۶۵,۰۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112604054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی سیگنال مدل HD Reseiver

آنتن رومیزی سیگنال مدل HD Reseiver
آنتن رومیزی سیگنال مدل HD Reseiver
۴۰,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1833837.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی اکتیو استارست مدل SR-A10000

آنتن هوایی اکتیو استارست مدل SR-A10000
آنتن هوایی اکتیو استارست مدل SR-A10000
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/15f32fa5056f879e9a59976d127fcc5367aa716a_1639224664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی پروویژن مدل pro-A1

آنتن رومیزی پروویژن مدل pro-A1
آنتن رومیزی پروویژن مدل pro-A1
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114221169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020

آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020
آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020
۱۰۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ed0848da43e2f22935d4bf94371f939a06aefba_1631366783.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی رسام مدل تقویت دار C3

آنتن رومیزی رسام مدل تقویت دار C3
آنتن رومیزی رسام مدل تقویت دار C3
۱۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4340631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی

آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی
۳۵,۹۰۰ تومان

برای مشاهده مدل های دیگر آنتن هوایی، رومیزی و دیجیتال کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر آنتن هوایی، رومیزی و دیجیتال کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر آنتن هوایی، رومیزی و دیجیتال کلیک کنید

آنتن مرکزی چیست؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که آنتن مرکزی چیست و چگونه کار می کند. آنتن مرکزی سیستمی متشکل از دستگاههای مختلف است که تصاویر داخلی ، تصاویر و سیگنالهای ماهواره ای یا تصاویر ویدئویی را دریافت می کند و آنها را به چندین گیرنده می فرستد.

نحوه کار این آنتن بسیار ساده است. در واقع ، آنتن سیگنال ها را از فرستنده دریافت می کند و پس از تقویت سیگنال های دریافتی ، آنها را تقسیم کرده و با کابل به گیرنده های مختلف می فرستد. بنابراین ، آنتن مرکزی دارای بخشهای مختلفی از جمله بخش دریافت ، بخش تقویت ، بخش توزیع و بخش انتقال است.

قسمت دریافت کننده شامل آنتن و مبدل تصویر ویدئویی است ، تصاویر تلویزیونی و ماهواره ای توسط آنتن دریافت می شوند و توسط مبدل تصویر ویدئویی و تصاویر داخلی مانند تصاویر دوربین مدار بسته دریافت می شوند. از آنجا که سیستم آنتن مرکزی برای چندین گیرنده استفاده می شود ، این آنتن باید سیگنالهای دریافتی را تقویت کند.

بنابراین ، از یک تقویت کننده قدرتمند برای تقویت سیگنال در این سیستم استفاده می شود. در بخش تقسیم ، سه نوع تقسیم به تقسیم نهایی ، سیگنال و سیگنال تقسیم می شوند که به ترتیب توسط TPF ، splitter و switcher انجام می شود. سرانجام ، سیگنال ها توسط کابل های کواکسیال به گیرنده ها منتقل می شوند.

خرید آنتن تلویزیون
خرید آنتن تلویزیون سیماران
خرید آنتن تلویزیون هانی
خرید آنتن تلویزیون برای کامپیوتر
خرید انتن تلویزیون برای گوشی
خرید آنتن تلویزیون در مشهد
خرید آنتن تلویزیون ارزان
فروش آنتن تلویزیون در اصفهان
فروش آنتن تلویزیون مشهد
فروش آنتن تلویزیون در مشهد

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *