خانه و آشپزخانهمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۳۰ مدل ست چاقو آشپزخانه و..

همه چاقوهای آشپزخانه اندازه یکسانی ندارند و هر چاقو هدف خاصی دارند. بعضی از آنها برای برش گوشت و سبزیجات و برخی دیگر برای نان و …. اغلب چاقوهای نامرغوبی در بازار وجود دارد که فقط به این دلیل که به مارک خاصی تعلق دارند با قیمت بالا به فروش می رسند. در حالی که می توانید چاقویی با کیفیت بهتر اما مارک کمتر شناخته شده و البته با قیمت ارزان تری تهیه کنید.

جهت مشاهده نمونه های مختلف از ست چاقو آشپزخانه کلیک کنید

از آنجا که چاقوها یکی از اصلی ترین ابزارهای آشپزخانه هستند و تمام کارهای آشپزی با آنها انجام می شود ، بنابراین شما باید چاقوهایی را انتخاب کنید که دارای کیفیت بالا ، بادوام و محکم بوده و کار با آن آسان باشد.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119290280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws
۵۵,۱۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5385756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب غذاخوری چاپستیک مدل 001

چوب غذاخوری چاپستیک مدل 001
چوب غذاخوری چاپستیک مدل 001
۱۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2771168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست قاشق و چنگال 12 پارچه آذرنما مدل G-01

ست قاشق و چنگال 12 پارچه آذرنما مدل G-01
ست قاشق و چنگال 12 پارچه آذرنما مدل G-01
۷۳,۶۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119901664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12
۵۵,۴۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122017104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کارد میوه خوری بیوتی کد 6671 بسته 12 عددی

کارد میوه خوری بیوتی کد 6671 بسته 12 عددی
کارد میوه خوری بیوتی کد 6671 بسته 12 عددی
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d67e8b84308ddd16bbca05ce8c143dc7a4d809b_1619720978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب غذاخوری مدل چاپستیک 2023

چوب غذاخوری مدل چاپستیک 2023
چوب غذاخوری مدل چاپستیک 2023
۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/225209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قاشق و چنگال ناب استیل مدل امپریال

قاشق و چنگال ناب استیل مدل امپریال
قاشق و چنگال ناب استیل مدل امپریال
۷۸۰,۰۰۰
٪۴۹
۳۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd4c38fcd4399864a4d03c3f007c6aeec693b150_1601282315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647
ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647
۱۰۹,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b7b9a8f48e023dd19e0ff0a17cab2772ca37d89_1610691598.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب غذاخوری کد 51301018

چوب غذاخوری کد 51301018
چوب غذاخوری کد 51301018
۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/083d509c53aad02a9ac86e26a76caf114931d796_1605813859.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12پارچه ام جی اس مدل 002

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12پارچه ام جی اس مدل 002
سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12پارچه ام جی اس مدل 002
۱۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e934910e0ba9fe3a42ff90f3e57f18fb8b260cde_1611400553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب غذا خوری مدل stick

چوب غذا خوری مدل stick
چوب غذا خوری مدل stick
۹,۹۰۰
٪۲۹
۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3465981.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب غذاخوری چاپستیک بامبینو کد 0014

چوب غذاخوری چاپستیک بامبینو کد 0014
چوب غذاخوری چاپستیک بامبینو کد 0014
۱۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110140482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قاشق چای خوری و مربا خوری جار

قاشق چای خوری و مربا خوری جار
قاشق چای خوری و مربا خوری جار
۱۱,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119199473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قاشق غذاخوری مدل y4 بسته 6 عددی

قاشق غذاخوری مدل y4 بسته 6 عددی
قاشق غذاخوری مدل y4 بسته 6 عددی
۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120353266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قاشق شربت خوری مدل فروزِن بسته 6 عددی

قاشق شربت خوری مدل فروزِن بسته 6 عددی
قاشق شربت خوری مدل فروزِن بسته 6 عددی
۵۵,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ab561caba0ccbc2e3324b16d2969453dd47e7fc_1619517872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب غذاخوری مدل چاپستیک هاشی مجموعه 4 عددی

چوب غذاخوری مدل چاپستیک هاشی مجموعه 4 عددی
چوب غذاخوری مدل چاپستیک هاشی مجموعه 4 عددی
۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/484c5c6a34cf8491751553cfe60ee6ca39de0365_1618225090.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

نی شربت خوری مدل still بسته 6 عددی

نی شربت خوری مدل still بسته 6 عددی
نی شربت خوری مدل still بسته 6 عددی
۵۱,۴۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aeaaa834a095ba3132d1fce0e8e3eba8e3303b71_1608625601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کرون مستر کد 2558

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کرون مستر کد 2558
سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کرون مستر کد 2558
۲۱۰,۰۰۰
٪۱۴
۱۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120353309.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قاشق شربت خوری مدلِ هایلایت بسته 6 عددی

قاشق شربت خوری مدلِ هایلایت بسته 6 عددی
قاشق شربت خوری مدلِ هایلایت بسته 6 عددی
۵۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/29c13747a9c7e688d5446a6cbf4dc3df3838a6d2_1614090292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کارد و چنگال سرو ناب استیل مدل felorance

ست کارد و چنگال سرو ناب استیل مدل felorance
ست کارد و چنگال سرو ناب استیل مدل felorance
۱۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97171aea8df7a9cb0890237ed6b65e485450779d_1612199304.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب غذاخوری چاپستیک مدل beh123

چوب غذاخوری چاپستیک مدل beh123
چوب غذاخوری چاپستیک مدل beh123
۲۱,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/878bc8dbb2ba9d80961f8d68f0b4cc0bb2963a25_1607327366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قاشق چای خوری ناب استیل مدل Palermo بسته 6 عددی

قاشق چای خوری ناب استیل مدل Palermo بسته 6 عددی
قاشق چای خوری ناب استیل مدل Palermo بسته 6 عددی
۱۶۳,۰۰۰
٪۴۵
۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e84c15d75e65613ef0bf7596abdf29a547a8347_1619984036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب غذاخوری مدل چاپستیک کد 90 بسته 4 عددی

چوب غذاخوری مدل چاپستیک کد 90 بسته 4 عددی
چوب غذاخوری مدل چاپستیک کد 90 بسته 4 عددی
۲۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e10c159838daa4d1fd1b6f79ece3d0ba5b8e95bb_1607886785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل شیکاگو

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل شیکاگو
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل شیکاگو
۳۶۴,۰۰۰
٪۷
۳۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/07aa6a942d09cfb6af0ffd6662bbf6caa184be61_1608719144.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کارد و چنگال 12 پارچه سوپر لایف کد SL1

ست کارد و چنگال 12 پارچه سوپر لایف کد SL1
ست کارد و چنگال 12 پارچه سوپر لایف کد SL1
۸۱,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/622be227f5420b84b5c3e5e1a9d567135f28f15b_1615620992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

نی شربت خوری مدل best کد 63 بسته 6 عددی

نی شربت خوری مدل best کد 63 بسته 6 عددی
نی شربت خوری مدل best کد 63 بسته 6 عددی
۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aca8ce8d8a29c10c7aaf33f2a905cc866fcb4a38_1602333954.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه صنایع استیل ایران مدل مودنا

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه صنایع استیل ایران مدل مودنا
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه صنایع استیل ایران مدل مودنا
۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3935f5dbb5ba47d1ec3dbcf32dbe1727bc3ddf7e_1600768091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کارد صبحانه خوری مدل 4523 بسته 6 عددی

کارد صبحانه خوری مدل 4523 بسته 6 عددی
کارد صبحانه خوری مدل 4523 بسته 6 عددی
۲۰,۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/61f2286ecb1ccd44a3873ae9e5458c9148080e2f_1595587640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب غذاخوری طرح گل چینی کد BRW

چوب غذاخوری طرح گل چینی کد BRW
چوب غذاخوری طرح گل چینی کد BRW
۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0fa64ccf9b6f12ae3e9f04cabbbc80828f31016f_1606051415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کارد میوه خوری 12 پارچه  ام.جی.اس طرح پیچکی کد 101773

کارد میوه خوری 12 پارچه  ام.جی.اس طرح پیچکی کد 101773
کارد میوه خوری 12 پارچه  ام.جی.اس طرح پیچکی کد 101773
۲۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5be87e6d837378d77b99273e1d6e4888cd22215c_1624268699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

نی نوشیدنی مدل شیشه ای بسته 6 عددی

نی نوشیدنی مدل شیشه ای بسته 6 عددی
نی نوشیدنی مدل شیشه ای بسته 6 عددی
۲۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/816b6a87b80d54582c08afcf1b99fbc9e807b2fc_1609102950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قاشق مربا خوری مدل Rose بسته 6 عددی

قاشق مربا خوری مدل Rose بسته 6 عددی
قاشق مربا خوری مدل Rose بسته 6 عددی
۲۷,۷۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8fc99a03cdec284b29ef957d76f8c32c171657e_1600146629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب غذا خوری کد 2001

چوب غذا خوری کد 2001
چوب غذا خوری کد 2001
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eaf0395dbd5927fcb85c9bd8fa8dc8955f06cd59_1617890219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

نی شربت خوری مدل انگور بسته 6 عددی

نی شربت خوری مدل انگور بسته 6 عددی
نی شربت خوری مدل انگور بسته 6 عددی
۱۸۰,۰۰۰
٪۵۶
۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4760491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قاشق و چنگال 77 پارچه مپرا مدل Movida

سرویس قاشق و چنگال 77 پارچه مپرا مدل Movida
سرویس قاشق و چنگال 77 پارچه مپرا مدل Movida
۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۷.۴۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/226d51d15bf56aca8db4398b7896de385f05d8cc_1619526890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس کارد میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647 مدل 2021

سرویس کارد میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647 مدل 2021
سرویس کارد میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647 مدل 2021
۱۶۵,۰۰۰
٪۳۴
۱۰۹,۰۰۰ تومان

وزن چاقو را در نظر بگیرید

چاقوهای سبک برای سرعت و دقت آشپز بسیار مناسب هستند اما چاقوهای سنگین برای خرد شدن به انرژی و دقت بیشتری نیاز دارند و کار با آنها خسته کننده است. البته در خرد کردن غذای سفت ، چاقوی سنگین گزینه بهتری برای استفاده خواهد بود.

جهت مشاهده نمونه های مختلف از ست چاقو آشپزخانه کلیک کنید

تعادل چاقو را بررسی کنید

چاقوهای با کیفیت تعادل خوبی دارند و وزن تیغه و دستگیره زیاد نیست. دلیل اصلی بررسی تعادل چاقو این است که یک چاقوی متعادل برش غذا را آسان می کند و به تلاش کمتری نیاز دارد. اگر زیاد از چاقو استفاده می کنید ، باید به یاد داشته باشیم که چاقوی متعادل فشار کمتری به بازوی شما وارد می کند.

به دسته چاقو توجه کنید

دسته چاقو باید محکم باشد و به راحتی تمیز شود. در بیشتر چاقوها دسته آن چنان محکم طراحی شده است که میزان فشار وارد بر آن به راحتی به تیغه منتقل می شود. اگر دسته چاقو ظریف باشد و کاملاً از پلاستیک ساخته شده باشد ، یا تیغه و دسته دو تکه باشد ، این چاقو قطعاً ابزاری محکم و مناسب برای آشپزخانه شما نخواهد بود. همچنین ، اگر بین تیغه و دسته شکاف و درز وجود داشته باشد ، این شکاف نه تنها باعث ضعیف شدن چاقو می شود ، بلکه محل تولید مواد غذایی و باکتری ها نیز می شود.

جهت مشاهده نمونه های مختلف از ست چاقو آشپزخانه کلیک کنید

به مواد دسته چاقو توجه کنید

دسته های چاقو اغلب از چوب ، پلاستیک ، رزین های سخت و سایر مواد محکم ساخته می شوند. چاقوهای قدیمی از استخوان برای ساخت دستگیره استفاده می کردند و در برخی موارد گزارش هایی مبنی بر شکسته شدن دسته این نوع چاقوی قدیمی در دست کاربر و آسیب دیدگی دست وی وجود داشت ، بنابراین خرید این نوع چاقو با دسته ای ساخته شده از استخوان یا چوب نرم. .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا