آشپزیخانه و آشپزخانهمحصولات پرفروش

خرید و معرفی ۵۶ مدل از پرفروش ترین های سرخ کن

مدل های با کیفیت سرخ کن ایرانی و خارجی

انواع مختلف سرخ کن

مهمترین انواع سرخ کن ها سرخ کن های گازی ، بدون روغن و برقی هستند:
 سرخ کن گازی
از این نوع سرخ کن ها در رستوران ها و آشپزخانه ها استفاده می شود و علاوه بر حفظ کیفیت غذا ، روغن را سریعتر از مدل برقی گرم می کنند. سرخ کن های گازی در صورت عدم استفاده صحیح می توانند خطرناک باشند.
 سرخ کن بدون روغن (سرخ کن هوا)
این را می توان بهترین سرخ کن نامید. سرخ کن بدون روغن دستگاهی است که تا ۸۰٪ در مصرف روغن صرفه جویی می کند. روغن در سرخ کن هوا زیاد نیست و غذا در هوای گرم سرخ می شود. سرخ کن بدون روغن بسیار ایمن است و بسیار سریع تمیز می شود. علاوه بر این ، می توان از آنها برای پخت کیک و سایر مواد غذایی استفاده کرد.
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a211ba37e5a669dc1990de2b2bcd95612eabc46e_1620115874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن صنعتی مدل B205

سرخ کن صنعتی مدل B205
سرخ کن صنعتی مدل B205
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/329ea969b34dca3f8811b8a46925ca2f2c2fea74_1620068125.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن وایت مور مدل Mini Fryer

سرخ کن وایت مور مدل Mini Fryer
سرخ کن وایت مور مدل Mini Fryer
۱,۷۵۰,۰۰۰
٪۱۷
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af17f7e77c4c2fe7c61e33c82da28b5e9848e3e8_1619823588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن دلونگی مدل F17233

سرخ کن دلونگی مدل F17233
سرخ کن دلونگی مدل F17233
۴,۵۵۰,۰۰۰
٪۱۵
۳,۸۶۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e79fa49d3467c69d6e5f305ea66f2e6cb87175de_1619590783.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن گوسونیک مدل GDF_622

سرخ کن گوسونیک مدل GDF_622
سرخ کن گوسونیک مدل GDF_622
۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۱۵
۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10c362c4480d744e286067b201fd0aafaa0700ff_1619590034.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن گوسونیک مدل GDF_644

سرخ کن گوسونیک مدل GDF_644
سرخ کن گوسونیک مدل GDF_644
۲,۱۰۰,۰۰۰
٪۱۵
۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b02c3bdae15cdf487407db2beb214bbe43012820_1619561307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن مولینکس مدل AF_165

سرخ کن مولینکس مدل AF_165
سرخ کن مولینکس مدل AF_165
۶,۴۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/66e63af591fd94867644d9fb9f81fd90a5012cca_1619303354.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن تکنو مدل TE_453

سرخ کن تکنو مدل TE_453
سرخ کن تکنو مدل TE_453
۴,۵۵۰,۰۰۰
٪۵
۴,۳۲۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d25afb974bb1b9963fdd251379ed0a65db62150_1619285799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن هدیکو مدل 014

سرخ کن هدیکو مدل 014
سرخ کن هدیکو مدل 014
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d522808c10ae6890b4bb1f1cac0af9f8ad235f73_1619095537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن ساپر مدل 1540

سرخ کن ساپر مدل 1540
سرخ کن ساپر مدل 1540
۱,۲۸۹,۰۰۰
٪۵
۱,۲۲۴,۵۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2045d85115e04d48b59753262aaad3a9cc6f5126_1619424137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن پرشیا فرانس مدل PR-888

سرخ کن بدون روغن پرشیا فرانس مدل PR-888
سرخ کن بدون روغن پرشیا فرانس مدل PR-888
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2719358ada6fd4aa9feba27347ed3de8af206718_1619254973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بلک اند دکر مدل AF300

سرخ کن بلک اند دکر مدل AF300
سرخ کن بلک اند دکر مدل AF300
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dab43772c7bb7bc64669babe440e21e8b61a4231_1619045897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بلانزو مدل BDF2510

سرخ کن بلانزو مدل BDF2510
سرخ کن بلانزو مدل BDF2510
۲,۴۰۰,۰۰۰
٪۱۵
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/32f71c7195eafa410d79f41077d5ad2dcc9c56ef_1618839993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن جی پاس مدل GAF37510

سرخ کن بدون روغن جی پاس مدل GAF37510
سرخ کن بدون روغن جی پاس مدل GAF37510
۲,۷۶۹,۸۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e1f9a2c32064620a296fb7af5ed1f5dccec7b16_1618827439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن فوما مدل FU-1800

سرخ کن فوما مدل FU-1800
سرخ کن فوما مدل FU-1800
۲,۸۵۰,۰۰۰
٪۳۶
۱,۸۲۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8863e10f9515e0353334cfd7e17a971eb6435cb1_1618822707.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن دسینی مدل ۷۰۰

سرخ کن بدون روغن دسینی مدل ۷۰۰
سرخ کن بدون روغن دسینی مدل ۷۰۰
۲,۶۱۸,۴۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e2abed7cb4029baffeee919077909a71e9891946_1617621154.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن آریته مدل XXL4618

سرخ کن آریته مدل XXL4618
سرخ کن آریته مدل XXL4618
۴,۶۰۰,۰۰۰
٪۱۳
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8502eea2dcb725b70de212699af5697f99dc4dad_1617870717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن ناسا الکتریک مدل NS-809

سرخ کن بدون روغن ناسا الکتریک مدل NS-809
سرخ کن بدون روغن ناسا الکتریک مدل NS-809
۳,۵۰۰,۰۰۰
٪۶
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d08991542595eeea53e49f4a508f89e66196283f_1617012053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن هدیکو مدل 014

سرخ کن هدیکو مدل 014
سرخ کن هدیکو مدل 014
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/268d4417df36d70d42f4d48209ec333f7ee4cc16_1617011765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن هدیکو مدل 001

سرخ کن هدیکو مدل 001
سرخ کن هدیکو مدل 001
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c237f14d67bc1f5d02ada242fb478c9ec1568c50_1617011404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن سنکور مدل SFR 5320WH

سرخ کن سنکور مدل SFR 5320WH
سرخ کن سنکور مدل SFR 5320WH
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/051a66e61f9bc77c85724945ccda1847e5b33866_1616320308.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن دلونگی مدل F28533.BK

سرخ کن دلونگی مدل F28533.BK
سرخ کن دلونگی مدل F28533.BK
۵,۸۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa64794aff6eed06a7b12d3717b694761815ec92_1615988036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن ناسا الکتریک مدل 305

سرخ کن ناسا الکتریک مدل 305
سرخ کن ناسا الکتریک مدل 305
۱,۷۸۹,۰۰۰
٪۵
۱,۶۹۹,۵۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7a0cba830ceb88f94aa1e6602d026141dd03cf20_1615363823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن مایر مدل 975

سرخ کن مایر مدل 975
سرخ کن مایر مدل 975
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c61b5a5cedfbde24a31e0f8371e7ff493118647_1614775957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن فوما مدل FU2108

سرخ کن فوما مدل FU2108
سرخ کن فوما مدل FU2108
۲,۳۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/871d76c8c53dbf4280b3cb9e9b8a38650ac38690_1614473888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن لیوون مدل KZ-J5000

سرخ کن بدون روغن لیوون مدل KZ-J5000
سرخ کن بدون روغن لیوون مدل KZ-J5000
۴,۶۰۰,۰۰۰
٪۱۳
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb54aef68653c455e3ffe92c54848d16d53ba55a_1613998869.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن مدل F52-1

سرخ کن مدل F52-1
سرخ کن مدل F52-1
۳,۸۹۸,۰۰۰
٪۲۰
۳,۱۱۸,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed26613b3713c6e796578636a82832d550dc458f_1613997489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9270

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9270
سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9270
۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5e511d1526b4d79ef7aa4efd599281be1601082_1613899425.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن دلونگی مدل F26237

سرخ کن دلونگی مدل F26237
سرخ کن دلونگی مدل F26237
۵,۲۵۰,۰۰۰
٪۱۸
۴,۳۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5f47dba9e8c31ef12415c34302cfc92f1c0ee372_1613242791.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل Viva Collection کد HD9252

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل Viva Collection کد HD9252
سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل Viva Collection کد HD9252
۵,۵۰۰,۰۰۰
٪۱۷
۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a68c71d1fa7b511db6266b2ac49226f11b09fcb2_1613034165.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن جی پاس مدل GAF37501N

سرخ کن جی پاس مدل GAF37501N
سرخ کن جی پاس مدل GAF37501N
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ab5a018d096b8a0c8dd1b93b1144a9f9d66192f_1612813790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن مدل FAF-3000

سرخ کن مدل FAF-3000
سرخ کن مدل FAF-3000
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/28548e37876fef9a30bb64b5ec2c3e595608c59d_1612430871.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن دی اس پی مدل KB2029

سرخ کن بدون روغن دی اس پی مدل KB2029
سرخ کن بدون روغن دی اس پی مدل KB2029
۴,۹۹۰,۰۰۰
٪۱۲
۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/978332f54a2d64e4ba03e91b5042908ee947765b_1612385479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن فیلیپس مدل 9260

سرخ کن فیلیپس مدل 9260
سرخ کن فیلیپس مدل 9260
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa30c460cc0cdf32885ca767d60373e172143157_1611644448.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن هانوور مدل NO.1007

سرخ کن بدون روغن هانوور مدل NO.1007
سرخ کن بدون روغن هانوور مدل NO.1007
۱,۷۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/583614a7ccd416a6927326e5c70e2dac7af43da6_1610564341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن دلونگی مدل 1130

سرخ کن دلونگی مدل 1130
سرخ کن دلونگی مدل 1130
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e296620c7a8d379db5135a25a2f50526715a888_1610360983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن مایر مدل MR _ 834

سرخ کن مایر مدل MR _ 834
سرخ کن مایر مدل MR _ 834
۸۳۹,۹۵۰ تومان

سرخ کن فوما مدل FU-843

۷۸۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن ترموزتا مدل فریتولوزا

۸۹۰,۰۰۰
٪۹
۸۱۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل Viva Collection کد HD9252

۵,۵۰۰,۰۰۰
٪۱۷
۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن همیلتون مدل DF-535T کد MD150

۹۶۰,۰۰۰
٪۳۱
۶۶۲,۴۰۰ تومان

سرخ کن فیلیپس مدل HD9218/51

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن نوال مدل DFR-5057

۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان

سرخ کن مایر مدل 970

۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن دلونگی مدل 1396

۷,۷۷۹,۵۰۰ تومان

سرخ کن تامسون مدل TM-AF1800

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سرخ ‌کن آکاشی مدل AME2518

۱,۴۹۰,۰۰۰
٪۶۰
۵۹۶,۰۰۰ تومان

سرخ کن میگل مدل GAF 140

۲,۶۴۹,۸۹۰ تومان

سرخ کن بدون روغن دی اس پی مدل KB2029

۴,۹۹۰,۰۰۰
٪۱۲
۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان

سرخ کن مایر مدل 975

۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن میگل مدل GAF 130

۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن میگل مدل GAF-131

۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن جی پاس مدل GAF37501N

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن پارس خزر مدل FR-2014

۱,۴۰۵,۰۰۰
٪۴
۱,۳۵۳,۰۰۰ تومان

سرخ کن دسینی مدل DF _ 333

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن مایر مدل MR _ 834

۸۳۹,۹۵۰ تومان

سرخ کن دلونگی مدل F28533.BK

۵,۸۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن صنعتی مدل s200

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن آریته مدل XXL4618

۴,۶۰۰,۰۰۰
٪۱۳
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن میگل مدل GAF-131

۲,۵۵۸,۸۴۰ تومان

سرخ کن دلونگی مدلFH1173

۵,۳۷۷,۶۸۰ تومان

سرخ کن هانوور مدل 1528

۱,۶۵۹,۰۰۰ تومان
5 (1 نظر)
2000000
13٪
2300000 2000000
800000
2899000 2799000
70000 65000
 
سرخ کن برقی
انواع معمول سرخ کن ها در خانواده سرخ کن های برقی هستند ، روش کار بسیار ساده و ایمن است. بسیاری از سرآشپزها معتقدند که این سرخ کن ها کیفیت غذایی خوبی را حفظ نمی کنند و به دلیل اندازه کوچک ، سرخ کردن غذاهایی مانند بوقلمون در آنها دشوار است. سرخ کن برقی بهترین انتخاب برای سرخ کردن غذاهایی مانند سبزیجات و میگو است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا