آشپزیخانه و آشپزخانهمحصولات پرفروش

خرید و معرفی ۵۶ مدل از پرفروش ترین های سرخ کن

مدل های با کیفیت سرخ کن ایرانی و خارجی

انواع مختلف سرخ کن

مهمترین انواع سرخ کن ها سرخ کن های گازی ، بدون روغن و برقی هستند:
 سرخ کن گازی
از این نوع سرخ کن ها در رستوران ها و آشپزخانه ها استفاده می شود و علاوه بر حفظ کیفیت غذا ، روغن را سریعتر از مدل برقی گرم می کنند. سرخ کن های گازی در صورت عدم استفاده صحیح می توانند خطرناک باشند.
 سرخ کن بدون روغن (سرخ کن هوا)
این را می توان بهترین سرخ کن نامید. سرخ کن بدون روغن دستگاهی است که تا ۸۰٪ در مصرف روغن صرفه جویی می کند. روغن در سرخ کن هوا زیاد نیست و غذا در هوای گرم سرخ می شود. سرخ کن بدون روغن بسیار ایمن است و بسیار سریع تمیز می شود. علاوه بر این ، می توان از آنها برای پخت کیک و سایر مواد غذایی استفاده کرد.
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ceaf1c8e32e30643946f6949246503284657b958_1627719697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن دسینی مدل 600

سرخ کن بدون روغن دسینی مدل 600
سرخ کن بدون روغن دسینی مدل 600
۶,۰۰۰,۰۰۰
٪۵۰
۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۶
٪۵۰
۲.۹۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0363e02a8b2caf96ee14d530dcd21dcbf0aec465_1627547759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن هانوور مدل NO.1528

سرخ کن بدون روغن هانوور مدل NO.1528
سرخ کن بدون روغن هانوور مدل NO.1528
۳,۲۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۲
٪۲۵
۲.۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c41a58bfdb4f3e0bc000c9f71b43ee74e5aa152_1627394589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن نوتریکوک مدل AF9204S

سرخ کن بدون روغن نوتریکوک مدل AF9204S
سرخ کن بدون روغن نوتریکوک مدل AF9204S
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹.۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/074a3b908449d3773bc64f39427d2537d9f54916_1627154465.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن نوتریکوک مدل AF205K

سرخ کن نوتریکوک مدل AF205K
سرخ کن نوتریکوک مدل AF205K
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4f00f3c85d1864cb47c680b797fa9c1b911b21a3_1625042352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9270

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9270
سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9270
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۵.۰۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33c712fa68e1332f01d22ac6e5d81d04f1d06102_1625030449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9252

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9252
سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9252
۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۴.۲۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e62babc4a1ae937f0da783a04792e56c469cca5_1624793464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن فوما مدل 2107

سرخ کن بدون روغن فوما مدل 2107
سرخ کن بدون روغن فوما مدل 2107
۳,۶۲۰,۰۰۰
٪۲۰
۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۳.۶۲
٪۲۰
۲.۸۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea82d322e0977cef3f82bf655a0a88c7066954a4_1621969732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن مدل YSe45

سرخ کن مدل YSe45
سرخ کن مدل YSe45
۲,۸۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۲.۸
٪۲۵
۲.۰۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4f29d24854184cba40e43dbe54862c5ff6ad2eb7_1621354333.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن وگاترونیکس مدلVE-103

سرخ کن بدون روغن وگاترونیکس مدلVE-103
سرخ کن بدون روغن وگاترونیکس مدلVE-103
۳,۱۰۰,۰۰۰
٪۴
۲,۹۸۸,۰۰۰ تومان
۳.۱
٪۴
۲.۹۸۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/085d64d502f4fc7583a4684c3225caaf2ef20c1a_1621263131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن جی پاس مدل GAF6107N

سرخ کن جی پاس مدل GAF6107N
سرخ کن جی پاس مدل GAF6107N
۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۲.۴۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/939f6151fc10afddbdcbed7ea7b1080937a5b6e9_1620555012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن سنکور مدل SFR 5400WH

سرخ کن بدون روغن سنکور مدل SFR 5400WH
سرخ کن بدون روغن سنکور مدل SFR 5400WH
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴.۸۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dc72353ba6bec1f3b7dbaee890b723dfbcd5ac85_1620516658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن مولینکس مدل AM_30

سرخ کن مولینکس مدل AM_30
سرخ کن مولینکس مدل AM_30
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷.۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/771dde5a5456c28dae68180743834701d7588fce_1620349823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن دلونگی مدل RotoFry F18436

سرخ کن دلونگی مدل RotoFry F18436
سرخ کن دلونگی مدل RotoFry F18436
۵,۹۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵.۹
٪۲۰
۴.۷۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a211ba37e5a669dc1990de2b2bcd95612eabc46e_1620115874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن صنعتی مدل B205

سرخ کن صنعتی مدل B205
سرخ کن صنعتی مدل B205
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af17f7e77c4c2fe7c61e33c82da28b5e9848e3e8_1619823588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن دلونگی مدل F17233

سرخ کن دلونگی مدل F17233
سرخ کن دلونگی مدل F17233
۲,۶۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۲.۶
٪۱۰
۲.۳۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10c362c4480d744e286067b201fd0aafaa0700ff_1619590034.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن گوسونیک مدل GDF_644

سرخ کن گوسونیک مدل GDF_644
سرخ کن گوسونیک مدل GDF_644
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b02c3bdae15cdf487407db2beb214bbe43012820_1619561307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن مولینکس مدل AF_165

سرخ کن مولینکس مدل AF_165
سرخ کن مولینکس مدل AF_165
۶,۷۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۶.۷
٪۲۰
۵.۳۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d25afb974bb1b9963fdd251379ed0a65db62150_1619285799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن هدیکو مدل 014

سرخ کن هدیکو مدل 014
سرخ کن هدیکو مدل 014
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸.۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0667d89c8a584268ebf84f37e63860bc6c117e4c_1619207988.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن سانی مدل SDF-1320

سرخ کن سانی مدل SDF-1320
سرخ کن سانی مدل SDF-1320
۱,۵۸۰,۰۰۰
٪۱۵
۱,۳۴۳,۰۰۰ تومان
۱.۵۸
٪۱۵
۱.۳۴۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d522808c10ae6890b4bb1f1cac0af9f8ad235f73_1619095537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن ساپر مدل 1540

سرخ کن ساپر مدل 1540
سرخ کن ساپر مدل 1540
۱,۲۸۹,۰۰۰ تومان
۱.۲۸۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2719358ada6fd4aa9feba27347ed3de8af206718_1619254973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بلک اند دکر مدل AF300

سرخ کن بلک اند دکر مدل AF300
سرخ کن بلک اند دکر مدل AF300
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳.۵۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dab43772c7bb7bc64669babe440e21e8b61a4231_1619045897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بلانزو مدل BDF2510

سرخ کن بلانزو مدل BDF2510
سرخ کن بلانزو مدل BDF2510
۲,۴۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۴
٪۳۰
۱.۶۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/32f71c7195eafa410d79f41077d5ad2dcc9c56ef_1618839993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن جی پاس مدل GAF37510

سرخ کن بدون روغن جی پاس مدل GAF37510
سرخ کن بدون روغن جی پاس مدل GAF37510
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۹۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e1f9a2c32064620a296fb7af5ed1f5dccec7b16_1618827439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن فوما مدل FU-1800

سرخ کن فوما مدل FU-1800
سرخ کن فوما مدل FU-1800
۱,۷۶۰,۰۰۰
٪۲۰
۱,۴۰۸,۰۰۰ تومان
۱.۷۶
٪۲۰
۱.۴۰۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8863e10f9515e0353334cfd7e17a971eb6435cb1_1618822707.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن دسینی مدل ۷۰۰

سرخ کن بدون روغن دسینی مدل ۷۰۰
سرخ کن بدون روغن دسینی مدل ۷۰۰
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲.۸۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e2abed7cb4029baffeee919077909a71e9891946_1617621154.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن آریته مدل XXL4618

سرخ کن آریته مدل XXL4618
سرخ کن آریته مدل XXL4618
۴,۶۰۰,۰۰۰
٪۱۳
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۶
٪۱۳
۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d08991542595eeea53e49f4a508f89e66196283f_1617012053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن هدیکو مدل 014

سرخ کن هدیکو مدل 014
سرخ کن هدیکو مدل 014
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/268d4417df36d70d42f4d48209ec333f7ee4cc16_1617011765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن هدیکو مدل 001

سرخ کن هدیکو مدل 001
سرخ کن هدیکو مدل 001
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c237f14d67bc1f5d02ada242fb478c9ec1568c50_1617011404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن سنکور مدل SFR 5320WH

سرخ کن سنکور مدل SFR 5320WH
سرخ کن سنکور مدل SFR 5320WH
۳,۰۶۷,۳۶۰ تومان
۳.۰۶۷۳۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/051a66e61f9bc77c85724945ccda1847e5b33866_1616320308.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن دلونگی مدل F28533.BK

سرخ کن دلونگی مدل F28533.BK
سرخ کن دلونگی مدل F28533.BK
۵,۷۹۰,۰۰۰
٪۱۵
۴,۹۲۱,۵۰۰ تومان
۵.۷۹
٪۱۵
۴.۹۲۱۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5f577656185b9145a9ee57032aad2eaf1504626_1615834331.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن گوسونیک مدل GDF 615

سرخ کن گوسونیک مدل GDF 615
سرخ کن گوسونیک مدل GDF 615
۲,۱۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان
۲.۱۵
٪۱۰
۱.۹۳۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7a0cba830ceb88f94aa1e6602d026141dd03cf20_1615363823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن مایر مدل 975

سرخ کن مایر مدل 975
سرخ کن مایر مدل 975
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۴۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c61b5a5cedfbde24a31e0f8371e7ff493118647_1614775957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن فوما مدل FU2108

سرخ کن فوما مدل FU2108
سرخ کن فوما مدل FU2108
۲,۴۵۰,۰۰۰
٪۴
۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان
۲.۴۵
٪۴
۲.۳۴۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/871d76c8c53dbf4280b3cb9e9b8a38650ac38690_1614473888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن بدون روغن لیوون مدل KZ-J5000

سرخ کن بدون روغن لیوون مدل KZ-J5000
سرخ کن بدون روغن لیوون مدل KZ-J5000
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb54aef68653c455e3ffe92c54848d16d53ba55a_1613998869.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن مدل F52-1

سرخ کن مدل F52-1
سرخ کن مدل F52-1
۳,۸۹۸,۰۰۰
٪۳۰
۲,۷۲۸,۶۰۰ تومان
۳.۸۹۸
٪۳۰
۲.۷۲۸۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5e511d1526b4d79ef7aa4efd599281be1601082_1613899425.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرخ کن دلونگی مدل F26237

سرخ کن دلونگی مدل F26237
سرخ کن دلونگی مدل F26237
۳,۳۶۹,۰۰۰
٪۱۵
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۳.۳۶۹
٪۱۵
۲.۸۸ میلیون تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9650/91

۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۷.۸۸ میلیون تومان

سرخ کن فوما مدل FU-843

۸۰۰,۰۰۰ تومان

سرخ کن فیلیپس مدل HD9218/51

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳.۰۵ میلیون تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9252

۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۴.۲۷ میلیون تومان

سرخ کن پارس خزر مدل FR-2014

۱,۴۱۰,۶۰۰
٪۲
۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان
۱.۴۱۰۶
٪۲
۱.۳۸۳ میلیون تومان

سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9220

۴,۲۵۰,۰۰۰
٪۱۸
۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان
۴.۲۵
٪۱۸
۳.۴۶۵ میلیون تومان

سرخ کن میگل مدل GAF 180

۴,۰۰۸,۰۰۰ تومان
۴.۰۰۸ میلیون تومان

سرخ کن فیلیپس سری Daily Collection مدل HD9216

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳.۶۵ میلیون تومان

سرخ کن بدون روغن دسینی مدل ۷۰۰

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲.۸۹ میلیون تومان

سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9220

۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۴.۰۷ میلیون تومان

سرخ کن هانوور مدل New1528

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۸ میلیون تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9270

۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۵.۰۹ میلیون تومان

سرخ کن مدل YSe45

۲,۸۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۲.۸
٪۲۵
۲.۰۹۹ میلیون تومان

سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9260

۵,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۵.۲۲۵ میلیون تومان

سرخ کن دسینی مدل DF _ 333

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۱.۶۷ میلیون تومان

سرخ کن صنعتی مدل s200

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۵۵ میلیون تومان

سرخ کن دلونگی مدل 1396

۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷.۷۹ میلیون تومان

سرخ کن مایر مدل 970

۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۲.۲۷ میلیون تومان

سرخ کن جی پاس مدل GAF37501N

۲,۴۶۲,۳۷۰ تومان
۲.۴۶۲۳۷ میلیون تومان

سرخ کن چندکاره دلونگی مدل FH1394

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶.۹ میلیون تومان

سرخ کن بلک اند دکر مدل AF220-B5

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۸ میلیون تومان

سرخ کن دلونگی مدل F28533.BK

۵,۷۹۰,۰۰۰
٪۱۵
۴,۹۲۱,۵۰۰ تومان
۵.۷۹
٪۱۵
۴.۹۲۱۵ میلیون تومان

سرخ کن میگل مدل GAF 140

۲,۵۹۷,۰۰۰ تومان
۲.۵۹۷ میلیون تومان

سرخ کن نوال مدل DFR-5057

۹۱۵,۰۰۰ تومان

سرخ کن میگل مدل GAF-131

۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۳۸ میلیون تومان

سرخ کن بدون روغن پروفی کوک مدل PC-FR 1147

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۴۵ میلیون تومان

سرخ کن ویداس مدل VIR-5730

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۳ میلیون تومان

سرخ کن سوپر لایت کد DF18A

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۶۵ میلیون تومان

سرخ کن فوما مدل FU2108

۲,۴۵۰,۰۰۰
٪۴
۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان
۲.۴۵
٪۴
۲.۳۴۹ میلیون تومان

سرخ کن هانوور کد 1528

۱,۷۳۳,۰۰۰ تومان
۱.۷۳۳ میلیون تومان

سرخ کن بدون روغن وگاترونیکس مدلVE-103

۳,۱۰۰,۰۰۰
٪۴
۲,۹۸۸,۰۰۰ تومان
۳.۱
٪۴
۲.۹۸۸ میلیون تومان

سرخ کن مولر مدل ML-DF 25

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۵ میلیون تومان
5 (1 نظر)
1850000 1700000
3600000 3450000
2430000
2500000
15٪
2350000 1995000
 
سرخ کن برقی
انواع معمول سرخ کن ها در خانواده سرخ کن های برقی هستند ، روش کار بسیار ساده و ایمن است. بسیاری از سرآشپزها معتقدند که این سرخ کن ها کیفیت غذایی خوبی را حفظ نمی کنند و به دلیل اندازه کوچک ، سرخ کردن غذاهایی مانند بوقلمون در آنها دشوار است. سرخ کن برقی بهترین انتخاب برای سرخ کردن غذاهایی مانند سبزیجات و میگو است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا