خرید و معرفی ۵۶ مدل ترازوی دیجیتال پرفروش

خرید ترازوی دیجیتال
ترازو وسیله ای برای تعیین وزن اجسامی است که سالها توسط انسان استفاده شده است.
 
در بعضی موارد ، علاوه بر کل جرم اشیا ، جرم ترکیبی اشیا also نیز متعادل است ، تعادل طلا ، همچنین به عنوان تعادل جواهرات شناخته می شود.
 
در زمان توزین ، ترازو برای توزین و تعیین جرم طلای استفاده شده در یک جسم عمل می کند ، در مثال دیگر می توان جرم و ترکیب جرم آلیاژ فلز را نام برد.
ترازو یکی از قدیمی ترین ابزارهای اندازه گیری جرم اجسام است.
 
جهت مشاهده مدل های ترازوی دیجیتال کلیک کنید
 
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112119964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال کمری فیت مدل B Wave

ترازو دیجیتال کمری فیت مدل B Wave
ترازو دیجیتال کمری فیت مدل B Wave
۲۴۱,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2437404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل 180 KG

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل 180 KG
ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل 180 KG
۲۱۰,۰۰۰
٪۵
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2196110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال جیبی200 گرمی مدل Scale MH

ترازو دیجیتال جیبی200 گرمی مدل Scale MH
ترازو دیجیتال جیبی200 گرمی مدل Scale MH
۱۰۰,۰۰۰
٪۱۶
۸۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3008934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل نوتبوکی 500 گرمی

ترازو دیجیتال مدل نوتبوکی 500 گرمی
ترازو دیجیتال مدل نوتبوکی 500 گرمی
۱۴۶,۷۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/240eeafdcbdbc457df00a943ee6db7295875e6d9_1633339297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل 23ale

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل 23ale
ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل 23ale
۲۹۰,۰۰۰
٪۳۰
۲۰۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2559596.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل NOTEBOOK

ترازو دیجیتال مدل NOTEBOOK
ترازو دیجیتال مدل NOTEBOOK
۱۵۱,۷۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e849b9ef0fb84aa68ae7336c862089c4d36bb2b7_1630413065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال ام اند اس مدل solid

ترازو دیجیتال ام اند اس مدل solid
ترازو دیجیتال ام اند اس مدل solid
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1939531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل Business counting

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل Business counting
ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل Business counting
۲۲۰,۰۰۰
٪۱۰
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110962430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003D کد 8001

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003D کد 8001
ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003D کد 8001
۲۲۵,۰۰۰
٪۷
۲۰۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3428262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل WH-A08

ترازو دیجیتال مدل WH-A08
ترازو دیجیتال مدل WH-A08
۸۶,۴۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4729757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال افق مدل 2003D

ترازو دیجیتال افق مدل 2003D
ترازو دیجیتال افق مدل 2003D
۲۳۲,۰۰۰
٪۷
۲۱۵,۷۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/806874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg

ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg
ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg
۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112896963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400

ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400
ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400
۱۰۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/40d2824fd3412c687137b6c89276ac0c1288f79e_1630904626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال ام اند اس مدل Wave

ترازو دیجیتال ام اند اس مدل Wave
ترازو دیجیتال ام اند اس مدل Wave
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/14ae7ac30ce9cac930e0aa95ef3747b604903ea1_1610009852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل Intelligent Scale

ترازو دیجیتال مدل Intelligent Scale
ترازو دیجیتال مدل Intelligent Scale
۲۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/86ff3620c7523063e6b30d62d8b008ee693d942c_1631631233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال هوشمند شیائومی مدل NUN4057CN

ترازو دیجیتال هوشمند شیائومی مدل NUN4057CN
ترازو دیجیتال هوشمند شیائومی مدل NUN4057CN
۳۹۹,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/929ee1fb22d98211951ff7fd671a0e31dc643bd5_1621236645.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال کمری فیت مدل برفی

ترازو دیجیتال کمری فیت مدل برفی
ترازو دیجیتال کمری فیت مدل برفی
۳۲۰,۰۰۰
٪۱۰
۲۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a47dd0eddaf4150c42adeb213ca9d43bb49c0dd_1617739829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال شیائومی مدل XMTZC04HM

ترازو دیجیتال شیائومی مدل XMTZC04HM
ترازو دیجیتال شیائومی مدل XMTZC04HM
۳۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1987869.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال نوت بوک مدل ATG

ترازو دیجیتال نوت بوک مدل ATG
ترازو دیجیتال نوت بوک مدل ATG
۱۴۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113384074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل MI-3245

ترازو دیجیتال مدل MI-3245
ترازو دیجیتال مدل MI-3245
۵۸,۸۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26ad8d72ee599d93675c02de329f08bc4a696001_1636786680.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال شیائومی مدل هوشمند MI SCALE 2 GLOBAL VERSION

ترازو دیجیتال شیائومی مدل هوشمند MI SCALE 2 GLOBAL VERSION
ترازو دیجیتال شیائومی مدل هوشمند MI SCALE 2 GLOBAL VERSION
۳۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112947757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو آشپزخانه دیجیتال مدل G500

ترازو آشپزخانه دیجیتال مدل G500
ترازو آشپزخانه دیجیتال مدل G500
۱۹۹,۰۰۰
٪۱۲
۱۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9025a1023978afe0f0a9f3b4c408757205083047_1631520541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال شیائومی مدل XMTZC04HM global

ترازو دیجیتال شیائومی مدل XMTZC04HM global
ترازو دیجیتال شیائومی مدل XMTZC04HM global
۳۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/390601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال صامو پرشین مدل G 943

ترازو دیجیتال صامو پرشین مدل G 943
ترازو دیجیتال صامو پرشین مدل G 943
۸۷,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63dad8e8f5df7f449dae6a6e50525b21606f6611_1594033111.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 2020

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 2020
ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 2020
۲۳۸,۰۰۰
٪۷
۲۲۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a448d561577b49ed6407ba8717c50db32d8f04a_1636972762.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل C

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل C
ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل C
۳۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/23b75117b88019b6b24c2b5e6f48c02b5a786fe0_1634364407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال شیائومی مدل XMTZC05HM

ترازو دیجیتال شیائومی مدل XMTZC05HM
ترازو دیجیتال شیائومی مدل XMTZC05HM
۷۰۹,۶۰۰
٪۵
۶۷۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54b71e26e28fa0582ba62640056633413c3c2f5b_1623489209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال کمری مدل Snow-01

ترازو دیجیتال کمری مدل Snow-01
ترازو دیجیتال کمری مدل Snow-01
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1523256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل KG 180B

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل KG 180B
ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل KG 180B
۲۲۰,۰۰۰
٪۹
۱۹۹,۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d62ad4547b70f0409dd8c5cde4ebf81b073b6653_1604959807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال افق مدل گلبرگ

ترازو دیجیتال افق مدل گلبرگ
ترازو دیجیتال افق مدل گلبرگ
۲۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5338987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل DS-22

ترازو دیجیتال مدل DS-22
ترازو دیجیتال مدل DS-22
۱۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3690949.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال نوت بوک مدل14192-33

ترازو دیجیتال نوت بوک مدل14192-33
ترازو دیجیتال نوت بوک مدل14192-33
۱۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112936464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال افق کد 2

ترازو دیجیتال افق کد 2
ترازو دیجیتال افق کد 2
۲۰۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5485207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازوی دیجیتال مدل bama111

ترازوی دیجیتال مدل bama111
ترازوی دیجیتال مدل bama111
۱۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1483977.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو جیبی دیجیتال مدل Diamond A04

ترازو جیبی دیجیتال مدل Diamond A04
ترازو جیبی دیجیتال مدل Diamond A04
۱۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5997e2b61897cbd080968e62d7805f6959020ab1_1630918021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال ام اند اس مدل Line

ترازو دیجیتال ام اند اس مدل Line
ترازو دیجیتال ام اند اس مدل Line
۳۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۳۱۵,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال مدل MH

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال بیورر مدل GS 225

۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۸۷.۲میلیونتومان

ترازو دیجیتال بیورر مدل BF 180

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۸۶.۲میلیونتومان

ترازو دیجیتال آلتوس مدل AL 808 SM

۸۵۰,۰۰۰
٪۱۵
۷۲۲,۵۰۰ تومان

ترازو دیجیتال آرزوم مدل AR 553

۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۱۵
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰۰۰۰
٪۱۵
۰۲.۱میلیونتومان

ترازو دیجیتال ایوولی مدل EVSC-5HB

۱,۳۰۰,۰۰۰
٪۴۲
۷۵۰,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال لنوو مدل HS 23

۱,۹۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰۰۰۰۰۰
٪۱۸
۵۵.۱میلیونتومان

ترازو دیجیتال لنوو مدل HS 21

۱,۸۰۰,۰۰۰
٪۳۱
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰۰۰۰
٪۳۱
۲۵.۱میلیونتومان

ترازو دیجیتال مدل 01

۶۹۵,۰۰۰
٪۳۰
۴۸۶,۵۰۰ تومان

ترازو دیجیتال هایلو مدل CM01

۱,۰۵۰,۰۰۰
٪۱۹
۸۵۲,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال ایمپکس مدل SBS-C8

۴۹۰,۰۰۰
٪۱۶
۴۱۰,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال مدل crl

۷۵۰,۰۰۰
٪۴۷
۳۹۹,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال مدل sq

۷۰۰,۰۰۰
٪۴۳
۳۹۹,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال هوآوی مدل Scale 3

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۹.۱میلیونتومان

ترازو دیجیتال ریکاوری مدل GEM 10

۲۹۹,۰۰۰
٪۵
۲۸۴,۰۵۰ تومان

ترازو دیجیتال ریکاوری مدل GEM

۳۱۳,۰۰۰
٪۱۰
۲۸۱,۷۰۰ تومان

ترازو دیجیتال ریکاوری مدل Gem one

۲۹۹,۰۰۰
٪۱۰
۲۶۹,۱۰۰ تومان

ترازو دیجیتال لوکاتلی مدل T90

۳۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۲۷۰,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال سوسان مدل TP198

۶۵۰,۰۰۰
٪۳۴
۴۲۹,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل C

۳۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۲۱۰,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال نوزاد زنیتمد مدل BABY-H

۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۸۴.۱میلیونتومان
 
 
در زبان عربی ، نام مقیاس میزان است که در قرآن کریم ، با این نام ، به عنوان دارنده عدالت و ابزاری برای اندازه گیری و اندازه گیری معرفی شده است.
مقیاس ها با اندازه ها و نسبت های مختلف کاربردهای زیادی در زندگی بشر دارند.
 
از ترازو و ترازوی کامیون بسیار بزرگ گرفته تا خریدهای روزمره ما از سوپرمارکت ها و کامیون ها گرفته تا تجارت طلا با ترازوهای فوق العاده حساس و دیجیتالی.
ترازو انواع مختلفی دارد: ترازوی خانگی ، ترازوی فروشگاهی ، ترازوی صنعتی ، ترازوی فروشگاهی ، ترازوی فنجان ، ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی پا و ترازوی دیجیتال.
ترازوی دیجیتال
مقیاس های دیجیتال در اصل همان مقیاس های قدیمی ، مقیاس های مکانیکی هستند. این دقیق تر و البته آسان تر می شود.
 
مقیاس دیجیتال مقیاس مدار الکترونیکی است که از مجموعه ای از بردها و اجزای دیجیتال تشکیل شده است.
 
مقیاس های دیجیتال پس از قرارگیری کالاها روی ترازو به طور خودکار وزن می گیرند و صفحه مقیاس نیز نتایج را پس از توزین نمایش می دهد.
کلیپ سرا وب‌سایت
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *