خرید و انتخاب ۴۶ شلوار اسلش زنانه پرفروش دیجی کالا

شلوار اسلش زنانه

انتخاب شلوار حرفه ای کار سختی است اما باید با آن روبرو شوید. نه تنها باید با این مسئله کنار بیایم ، بلکه همیشه به دوستانم توصیه می کنم که اینقدر به شلوار حساس نباشند. متأسفانه هیچ راه حل سریع برای مقابله با یک وضعیت ناامیدکننده پرو به جز تلاش برای کنار آمدن با حقیقت وجود ندارد ، اما اگر شرایط را درک کرده و با بدن خود کنار بیایید ، لباس های پرو بهتر به نظر می رسند.

خرید و انتخاب مدل های شلوار اسلش زنانه

شلوار اسلش زنانه دیجی کالا

تنها ۵ درصد از مردان و زنان دارای بدنی شبیه مانکن هستند. بنابراین اکثر ما با لباسی که می پوشیم شبیه آن شخصی نیستیم که عکس او را در لباس های مورد علاقه خود می بینیم.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/582f2a29c3972d432a381fe4bb6cec1a1907c76d_1627904232.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124147

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124147
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124147
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/097c2946187669bb7fac799d5eee04de4c6d7e3a_1627904217.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124159

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124159
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124159
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bbac5eb70fc97edc6223ae74062d41293d839959_1623216402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124550

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124550
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124550
۲۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c243a5a5b01a8f89a817dbb7646d3f0566a615e_1627904263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124196

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124196
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124196
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/23f14d70dbdfe9a3beb9385f6ddf55ab7ab6a010_1627904212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124170

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124170
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124170
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a34ddc73ec95458be2171e2f46697c0372188826_1638287525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130859

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130859
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130859
۴۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3976e57d42a97fe465e6a08dae22f663dfe439fa_1627904247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124193

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124193
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124193
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/002bff4a748819e5f05e0302263b04fcbac472df_1638287582.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130899

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130899
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130899
۴۸۶,۰۰۰
٪۳۰
۳۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f7c8dc75d8211172044569d168b53f4a5fcca99d_1623216427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124593

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124593
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124593
۲۹۵,۰۰۰
٪۵۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/69aa54639c74a6018e40672ebb218bb8f03e1d1f_1638287644.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130893

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130893
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130893
۴۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/45318633d936fb209de734866e0751f903a6c1f1_1638286504.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130870

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130870
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130870
۴۸۶,۰۰۰
٪۳۰
۳۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/041554af663c983fc2b6a1dd2ed2f9564aefa3ce_1638287740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130846

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130846
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163130846
۴۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b4a37bedc9307485f36291abc55ec41fa4f55690_1637741705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه وینکلر مدل W0629002PN-BLUE

شلوار اسلش زنانه وینکلر مدل W0629002PN-BLUE
شلوار اسلش زنانه وینکلر مدل W0629002PN-BLUE
۶۲۸,۰۰۰
٪۳۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb98e906b175f4b384db753d27ffbc1988349aeb_1640763898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل slx112 اسلش

شلوار زنانه مدل slx112 اسلش
شلوار زنانه مدل slx112 اسلش
۱۵۷,۱۰۰
٪۳۷
۹۸,۹۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbba9ccc6adb297834d1068f39c78606b7762fea_1642228351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124490ML

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124490ML
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124490ML
۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/51cc8d7e8e926afe9b0a806eb101b44d27f89fb0_1642245159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124692

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124692
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124692
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dde61e14c9192a96681198a88400f538788e4ea1_1642229826.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124491

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124491
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124491
۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/96282e1e13f421b2faa80f98433cd9725c47f907_1638995006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش کد ne 34

شلوار زنانه مدل اسلش کد ne 34
شلوار زنانه مدل اسلش کد ne 34
۲۸۱,۷۳۰
٪۳۵
۱۸۳,۱۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d20278462375e912dd8062932a083fbd9cbcf4cc_1642229778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124690

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124690
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124690
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bec55e35aa12315d04c6b7aaef871d994d46d102_1642244995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124650

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124650
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124650
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/651e061bf3329ca25e2436f794da89639f57d8ea_1642229710.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124478

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124478
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124478
۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/da8c7aecb32b14ef4e3953171730c64a1e2f6f21_1642245060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124696

شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124696
شلوار اسلش زنانه مون‌سا مدل 163124696
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0bb4d9d0cdeb8a52c6de7dda0658cc81d5ae4d9e_1640593860.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه ترندیول مدل اسلش چند تکه کد p15

شلوار زنانه ترندیول مدل اسلش چند تکه کد p15
شلوار زنانه ترندیول مدل اسلش چند تکه کد p15
۶۵۰,۰۰۰
٪۵۰
۳۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fee9156f6be37b3643996e1b63abdccd95b70443_1640877629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش زنجیر دار کد 7090

شلوار زنانه مدل اسلش زنجیر دار کد 7090
شلوار زنانه مدل اسلش زنجیر دار کد 7090
۶۵۰,۰۰۰
٪۶۲
۲۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c7c2e1101821c6de2eb0285b7a8195a71ddf07ac_1641039721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش

شلوار زنانه مدل اسلش
شلوار زنانه مدل اسلش
۱۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22db49b887b064e74d8f81dcc0b518a352f42561_1627233847.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش n90

شلوار زنانه مدل اسلش n90
شلوار زنانه مدل اسلش n90
۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f0cfb0c67865ac573900063f8aa14e14c27e55fc_1634580641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش چریکی کد 780

شلوار زنانه مدل اسلش چریکی کد 780
شلوار زنانه مدل اسلش چریکی کد 780
۲۸۵,۰۰۰
٪۵
۲۷۰,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/636fe73630eba7b7c30cb85c00701a2ef6a7d03a_1639641626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل SH-G-02 اسلش

شلوار زنانه مدل SH-G-02 اسلش
شلوار زنانه مدل SH-G-02 اسلش
۲۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e19a184470bed55a42a59b96ad7256645709cb4_1633955542.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش کد 7088

شلوار زنانه مدل اسلش کد 7088
شلوار زنانه مدل اسلش کد 7088
۱۷۲,۸۱۰
٪۱۲
۱۵۲,۰۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/48fe9f661af43638730376f7230443c8af58c8df_1640775077.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش سگ پاگ رنگ آبی تیره

شلوار زنانه مدل اسلش سگ پاگ رنگ آبی تیره
شلوار زنانه مدل اسلش سگ پاگ رنگ آبی تیره
۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/590fdbf4b536ef3791249c2f7bec418ff431ec6e_1632154743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ آبی

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ آبی
شلوار زنانه مدل اسلش رنگ آبی
۱۸۱,۰۰۰
٪۴۵
۹۹,۵۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13a63225c6e8736a20a87c01d1b9f3be6f3e903f_1640775277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش سگ پاگ رنگ آبی روشن

شلوار زنانه مدل اسلش سگ پاگ رنگ آبی روشن
شلوار زنانه مدل اسلش سگ پاگ رنگ آبی روشن
۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a7172c054608578ecb4c323cd7c423240e1b44c_1639591635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ طوسی روشن

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ طوسی روشن
شلوار زنانه مدل اسلش رنگ طوسی روشن
۱۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12bb4182711ef4935307f56f9dc2111e5367c916_1638717372.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش

شلوار زنانه مدل اسلش
شلوار زنانه مدل اسلش
۱۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/36c6cfed75edfa0a251999387bfa3a9ab684850c_1639560640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل SH-G-01 اسلش

شلوار زنانه مدل SH-G-01 اسلش
شلوار زنانه مدل SH-G-01 اسلش
۲۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9790a70d5f3b1181fa9bfbae3edc502040edfe8_1641057229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش بگ ملانژ

شلوار زنانه مدل اسلش بگ ملانژ
شلوار زنانه مدل اسلش بگ ملانژ
۱۲۸,۰۰۰ تومان

شلوار اسلش زنانه مشکی

ما باید این واقعیت را بپذیریم که اگر شلوارها دقیقا اندازه بدن ما هستند اما دقیقا شبیه مدل یا مدل لباس نیستند ، در هر صورت شلوار مناسب است و می توانیم آن را بخریم. به عنوان مثال ، می توانید لباس های تنگ بپوشید و هرگز شبیه یک مدل نباشید. اما اگر این شلوار با معیارهای دیگر لباس شما مطابقت دارد ، نباید انتظار چیز دیگری داشته باشید.

خرید و انتخاب مدل های شلوار اسلش زنانه

شلوار زنانه اسمارا مدل اسلش کد 7424586

۴۹۰,۰۰۰
٪۵
۴۶۵,۵۰۰ تومان

شلوار زنانه اسمارا مدل اسلش کد 7424509

۴۹۰,۰۰۰
٪۵
۴۶۵,۵۰۰ تومان

شلوار زنانه اسمارا مدل اسلش کد 7424497

۴۹۰,۰۰۰
٪۵
۴۶۵,۵۰۰ تومان

شلوار زنانه اسمارا مدل اسلش کد 7424577

۴۹۰,۰۰۰
٪۵
۴۶۵,۵۰۰ تومان

شلوار زنانه ایزی دو مدل 218111143

۴۹۱,۰۰۰
٪۳۰
۳۴۴,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه ناریان مدل 2001502

۴۸۸,۰۰۰
٪۴۰
۲۹۲,۸۰۰ تومان

شلوار زنانه زانتوس مدل 99482-59

۴۲۶,۰۰۰
٪۴۳
۲۴۱,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه زانتوس مدل 99482-ML

۴۲۶,۰۰۰
٪۴۳
۲۴۱,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه ایزی دو مدل 218111170

۴۹۱,۰۰۰
٪۳۰
۳۴۴,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه امپریو آرمانی مدل 3G2P722N0UZ-0999

۱۰,۵۴۰,۰۰۰
٪۳۰
۷,۳۷۸,۰۰۰ تومان
۱۰۵۴۰۰۰۰۰
٪۳۰
۳۸.۷میلیونتومان

شلوار زنانه زانتوس مدل 99482-46

۴۲۶,۰۰۰
٪۴۳
۲۴۱,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه زانتوس مدل 99482-99

۴۲۶,۰۰۰
٪۴۳
۲۴۱,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه جامه پوش آرا مدل 4122000106-91

۳۹۱,۰۰۰
٪۳۰
۲۷۴,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه جامه پوش آرا مدل 4122000106-59

۳۹۱,۰۰۰
٪۳۰
۲۷۴,۰۰۰ تومان

شلوار اسلش زنانه شیک

به خاطر داشته باشید که آیا لباسی متناسب با بدن فرد است یا خیر ، بستگی به اندازه بدن او دارد. بنابراین سعی نکنید مثلاً شلوارهای کوچکتر از کمرتان بپوشید ، اما بدن شما کوچکتر و فشرده تر می شود. چاقی یا لاغری مهم نیست.

اگر این لباس متناسب با اندام شماست و آن را دوست دارید ، می توانید آن را بخرید. مایل به داشتن اندامی کامل و بی عیب و نقص هیچ ربطی به لباس پرو ندارد ، باید این موضوع را غیر از فروشگاه پوشاک دنبال کنید زیرا نمی توانید تمام عیب های لباس را برطرف کنید. مهم این است که لباس مناسب با طرح مناسب باشد ، نه اندازه کوچک لباس.

جهت مشاهده مدل های دیگر اسلش زنانه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر اسلش زنانه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر اسلش زنانه کلیک کنید

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *