محصولات پرفروشمد و پوشاک

خرید و انتخاب ۴۶ شلوار اسلش زنانه پرفروش

مدل های زیبای شلوار اسلش زنانه

انتخاب شلوار حرفه ای کار سختی است اما باید با آن روبرو شوید. نه تنها باید با این مسئله کنار بیایم ، بلکه همیشه به دوستانم توصیه می کنم که اینقدر به شلوار حساس نباشند. متأسفانه هیچ راه حل سریع برای مقابله با یک وضعیت ناامیدکننده پرو به جز تلاش برای کنار آمدن با حقیقت وجود ندارد ، اما اگر شرایط را درک کرده و با بدن خود کنار بیایید ، لباس های پرو بهتر به نظر می رسند.

28٪
4.8 (5 نظر)
110000 79000
5 (2 نظر)
150000 139999
17٪
5 (2 نظر)
90000 75000
12٪
4.3 (3 نظر)
85000 75000
خرید و انتخاب مدل های شلوار اسلش زنانه

شلوار اسلش زنانه دیجی کالا

تنها ۵ درصد از مردان و زنان دارای بدنی شبیه مانکن هستند. بنابراین اکثر ما با لباسی که می پوشیم شبیه آن شخصی نیستیم که عکس او را در لباس های مورد علاقه خود می بینیم.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9292af055dc11e573f94a7be2996e5a9ff030f58_1623216552.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124596

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124596
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124596
۲۹۵,۰۰۰
٪۴۶
۱۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bbac5eb70fc97edc6223ae74062d41293d839959_1623216402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124550

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124550
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124550
۲۹۵,۰۰۰
٪۴۶
۱۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7317a7d113b7e2faa186dff6e2edc3ef96d17277_1623216536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124592

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124592
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124592
۲۹۵,۰۰۰
٪۴۶
۱۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/21792e1153a22363ac64e45ee5b8d6703508701f_1628675268.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124590

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124590
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124590
۲۹۵,۰۰۰
٪۴۶
۱۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e23c23ba51d89f493ec0a0e705d3a94b71752b41_1625055258.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124391

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124391
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124391
۳۵۴,۰۰۰
٪۴۹
۱۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/23f14d70dbdfe9a3beb9385f6ddf55ab7ab6a010_1627904212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124170

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124170
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124170
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f7c8dc75d8211172044569d168b53f4a5fcca99d_1623216427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124593

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124593
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124593
۲۹۵,۰۰۰
٪۴۶
۱۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/097c2946187669bb7fac799d5eee04de4c6d7e3a_1627904217.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124159

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124159
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124159
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f095ceaad6ecf4ba7d1a30caca241d55165f7676_1625055024.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124338LG

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124338LG
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124338LG
۳۵۴,۰۰۰
٪۴۹
۱۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88ddd06d09bc8e3127c3c74b2f8ac9da63d6db71_1625055211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124390ML

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124390ML
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124390ML
۳۵۴,۰۰۰
٪۴۹
۱۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5de14c9fd00fad25dfb20ffb198ed7033cd532e6_1629802509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124378

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124378
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124378
۳۵۴,۰۰۰
٪۴۹
۱۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f63309bc5843c40a59589f8f5a27305e69e0aa95_1630913057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ گلبهی

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ گلبهی
شلوار زنانه مدل اسلش رنگ گلبهی
۱۶۵,۰۰۰
٪۲۴
۱۲۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c15887fd315f7dd3b1f707ab9fa28ef0721756d_1628521649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش کد 075

شلوار زنانه مدل اسلش کد 075
شلوار زنانه مدل اسلش کد 075
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3976e57d42a97fe465e6a08dae22f663dfe439fa_1627904247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124193

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124193
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124193
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/582f2a29c3972d432a381fe4bb6cec1a1907c76d_1627904232.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124147

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124147
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124147
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03e2dec5bc8a0f7b22deaf1c9c773fd811a6898c_1631017154.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ صورتی

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ صورتی
شلوار زنانه مدل اسلش رنگ صورتی
۱۶۵,۰۰۰
٪۲۴
۱۲۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6060275f5d15d86b3a21b03e229460920cadc251_1631016021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ لیمویی

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ لیمویی
شلوار زنانه مدل اسلش رنگ لیمویی
۱۶۵,۰۰۰
٪۲۴
۱۲۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c243a5a5b01a8f89a817dbb7646d3f0566a615e_1627904263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124196

شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124196
شلوار اسلش زنانه مون مدل 163124196
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7330d232ce26d9a238ac790b06b71dda0bc5a161_1618068547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش کد 2

شلوار زنانه مدل اسلش کد 2
شلوار زنانه مدل اسلش کد 2
۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62ec01cd0ea353511e078855239f5f9c3cf708f7_1632155039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ قرمز

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ قرمز
شلوار زنانه مدل اسلش رنگ قرمز
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/590fdbf4b536ef3791249c2f7bec418ff431ec6e_1632154743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ آبی

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ آبی
شلوار زنانه مدل اسلش رنگ آبی
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e3943aea2846b803341dff3a2bd4687d5fcb85c9_1632155292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ سرمه ای

شلوار زنانه مدل اسلش رنگ سرمه ای
شلوار زنانه مدل اسلش رنگ سرمه ای
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e453aa1d3b33ba8396e7e9074f23bcec1d3f4f72_1603270207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه کد 602BK

شلوار زنانه کد 602BK
شلوار زنانه کد 602BK
۱۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113440478.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه کد CRP90GY

شلوار زنانه کد CRP90GY
شلوار زنانه کد CRP90GY
۱۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3451528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار شالدار پارچه ای زنانه راسته فیت رنگ مشکی مدل 237

شلوار شالدار پارچه ای زنانه راسته فیت رنگ مشکی مدل 237
شلوار شالدار پارچه ای زنانه راسته فیت رنگ مشکی مدل 237
۹۵,۰۰۰
٪۶
۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2792134.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه هارمونی کد 980

شلوار زنانه هارمونی کد 980
شلوار زنانه هارمونی کد 980
۶۹,۰۰۰
٪۴۹
۳۴,۹۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce6e3eb21f18dcc48d31b923784564370e0f1e03_1604923887.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه کد 605C.P.GRY

شلوار زنانه کد 605C.P.GRY
شلوار زنانه کد 605C.P.GRY
۱۳۵,۰۰۰
٪۷
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0cc071bdaf328a32faf5a5942cb8edebfefa3ee_1615902916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه کد 100250110

شلوار زنانه کد 100250110
شلوار زنانه کد 100250110
۱۳۰,۰۰۰
٪۴۷
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/85d05408dd320664d1de5da872c9c4089dc06aea_1605599260.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه آر اِن اِس مدل 104112-84

شلوار زنانه آر اِن اِس مدل 104112-84
شلوار زنانه آر اِن اِس مدل 104112-84
۳۸۰,۰۰۰
٪۴۸
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7495816874b6f61a66425e013c47cad61d210214_1604824206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه کد 605B.G.BK

شلوار زنانه کد 605B.G.BK
شلوار زنانه کد 605B.G.BK
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b33dbb6a08c5e2f67592a37a115deaa08fe694b7_1623247470.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل 606C.P.B.BK

شلوار زنانه مدل 606C.P.B.BK
شلوار زنانه مدل 606C.P.B.BK
۱۶۰,۰۰۰
٪۷
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c77fc62201e0ad3b7968d7e938fc46ca61212a3e_1597755379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه کد 605B.G.MLK

شلوار زنانه کد 605B.G.MLK
شلوار زنانه کد 605B.G.MLK
۱۱۸,۰۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2564946.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار دمپا گشاد کمرکش زنانه آبی کاربنی مدل 233

شلوار دمپا گشاد کمرکش زنانه آبی کاربنی مدل 233
شلوار دمپا گشاد کمرکش زنانه آبی کاربنی مدل 233
۷۵,۰۰۰
٪۸
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0246882ff88197025b2fa6546583fa1f52136071_1610540439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه آر اِن اِس مدل 104084-46

شلوار زنانه آر اِن اِس مدل 104084-46
شلوار زنانه آر اِن اِس مدل 104084-46
۳۸۹,۰۰۰
٪۳۳
۲۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2929390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار بگ گشاد قد 90 زنانه زرشکی مدل 234

شلوار بگ گشاد قد 90 زنانه زرشکی مدل 234
شلوار بگ گشاد قد 90 زنانه زرشکی مدل 234
۷۵,۰۰۰
٪۸
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119640040.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه هاوین کد 333

شلوار زنانه هاوین کد 333
شلوار زنانه هاوین کد 333
۷۵,۰۰۰
٪۸
۶۹,۰۰۰ تومان

شلوار اسلش زنانه مشکی

ما باید این واقعیت را بپذیریم که اگر شلوارها دقیقا اندازه بدن ما هستند اما دقیقا شبیه مدل یا مدل لباس نیستند ، در هر صورت شلوار مناسب است و می توانیم آن را بخریم. به عنوان مثال ، می توانید لباس های تنگ بپوشید و هرگز شبیه یک مدل نباشید. اما اگر این شلوار با معیارهای دیگر لباس شما مطابقت دارد ، نباید انتظار چیز دیگری داشته باشید.

خرید و انتخاب مدل های شلوار اسلش زنانه

شلوار زنانه هاوین کد 333

۷۵,۰۰۰
٪۸
۶۹,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه هالیدی مدل 530809-BLACK

۲۲۹,۰۰۰
٪۳۴
۱۵۱,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه آر اِن اِس مدل 104084-70

۳۶۹,۰۰۰
٪۲۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه مدل chk548 رنگ مشکی

۱۷۸,۰۰۰
٪۵۶
۷۸,۳۲۰ تومان

شلوار زنانه مدل مام استایل کد M-11

۲۸۰,۰۰۰
٪۳۰
۱۹۵,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه کد sm278

۱۱۸,۰۰۰
٪۲۵
۸۹,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه اسپیور مدل 3T01M-27

۳۹۶,۰۰۰
٪۵۷
۱۷۲,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه هاوین کد 334

۷۵,۰۰۰
٪۸
۶۹,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه آر اِن اِس مدل 104109-46

۳۱۹,۰۰۰
٪۳۹
۱۹۵,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه مدل gd1312

۱۴۴,۰۰۰
٪۷۶
۳۴,۹۷۰ تومان

شلوار زنانه آر اِن اِس مدل 104127-99

۲۶۹,۰۰۰
٪۲۲
۲۰۹,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه کد 113

۱۲۵,۰۰۰
٪۷۲
۳۴,۹۷۰ تومان

شلوار زنانه آر اِن اِس مدل 104134-99

۳۵۵,۰۰۰
٪۴۸
۱۸۵,۰۰۰ تومان

شلوار زنانه اسمارا مدل 0451k

۳۵۰,۰۰۰
٪۶۵
۱۲۲,۵۰۰ تومان

شلوار زنانه کد L161

۱۵۹,۵۰۰ تومان

شلوار زنانه کد sm277

۱۱۸,۰۰۰
٪۲۵
۸۹,۰۰۰ تومان

شلوار اسلش زنانه شیک

به خاطر داشته باشید که آیا لباسی متناسب با بدن فرد است یا خیر ، بستگی به اندازه بدن او دارد. بنابراین سعی نکنید مثلاً شلوارهای کوچکتر از کمرتان بپوشید ، اما بدن شما کوچکتر و فشرده تر می شود. چاقی یا لاغری مهم نیست.

اگر این لباس متناسب با اندام شماست و آن را دوست دارید ، می توانید آن را بخرید. مایل به داشتن اندامی کامل و بی عیب و نقص هیچ ربطی به لباس پرو ندارد ، باید این موضوع را غیر از فروشگاه پوشاک دنبال کنید زیرا نمی توانید تمام عیب های لباس را برطرف کنید. مهم این است که لباس مناسب با طرح مناسب باشد ، نه اندازه کوچک لباس.

جهت مشاهده مدل های دیگر اسلش زنانه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر اسلش زنانه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر اسلش زنانه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا