کلیپ باخت عمر بن سعد در قمار ری

سعد بن ابی وقاص از سرداران معروف صدر اسلام بود که در جنگ های اعراب با ایرانیان نام آور شد و تاریخ اسلام او را به عنوان فاتح مدائن (تیسفون) پایتخت سلاطین ساسانی می شناسد. در آن جنگ عمر بن سعد تازه متولد شده بود و در آن جنگ شرکت نداشت و بعد از این که به سن رشد رسید خود را به معاویه بن ابوسفیان نزدیک کرد و

یکی از رجال دربار معاویه شد و یزید در تاریخی که اینک نقل می کنیم او را حاکم راقس یا (ری) کرد یعنی حاکم منطقه ای از ایران که اینک تهران در آن قرار دارد. در پایان سال شصتم هجری عمر بن سعد بن ابی وقاص وارد کوفه شد تا این که به وضع املاکی که در آن منطقه داشت رسیدگی کند و آن گاه، به ایران برود و حکومت راقس (ری) را از (عروه بن نعیم بن مقرن) تحویل بگیرد. در آغاز این بحث تاریخی گفتیم که ری در سال بیست و دوم هجری به دست (نعیم بن مقرن) برای اعراب فتح شد و (عروه) حاکم ری پسر فاتح آن شهر بود ولی بر اثر واقعه ای که در آغاز این بحث گفتیم یعنی اجتماع بزرگان ایرانی در باغ بها در ری مغضوب یزید واقع گردید و یزید بن معاویه او را از حکومت ری خلع کرد و عمر بن سعد بن ابی وقاص را به جای او به حکومت راقس انتخاب نمود و به عروه بن نعیم بن مقرن اطلاع داده شد که تا ورود حاکم جدید امور ری را اداره نماید و بعد از این که عمر بن سعد بن ابی وقاص وارد شد کارهای حکومت را به او تحویل بدهد. در هر حال عمر بن سعد برای تمشیت امور املاک خود در کوفه بود و می خواست به ایران برود.

برای دیدن کلیپ باخت عمر بن سعد در قمار ری چند لحظه صبر کنید

محمد باقر

نظرات بسته شده است.