داناکده | دستور وزیر برای پیگیری قضائی سوءقصد به دو پزشک
۹۷۰۵-۵۴t2240.jpg
دستور وزیر برای پیگیری قضائی سوءقصد به دو پزشک وزیر بهداشت، دستور بررسی سوءقصد به دو پزشک در تهران و نجف آباد و پیگیری قضائی این دو حادثه را صادر کرد.  به گزارش مهر، دکتر سید حسن هاشمی به دکتر ...
توسط
تومان