داناکده | این مطلب را همراه با شوهرتان بخوانید!
za4-3891.jpg
این مطلب را همراه با شوهرتان بخوانید! خیلی از آقایان کاری را انجام نمی‌دهند چون بلد نیستند   همسر شما هم دل به کارهای خانه نمی‌دهد؟ از کدام دسته است؟ آن‌ها که رسما اعلام می‌کنند که دست به سیاه‌وسفید نمی‌زنند، ...
توسط
تومان