ترنس
پاتوق-دوجنسه-های-تهرانی-در-مظفر-جنوبی
دختر پسر دوجنسه . این دو کلیپ جالب هستند.ببینید زندگی این افراد چه طوری می گذرد. چه جوری شد این دخترها پسر شدند و چه جوری شد این پسرها دختر شدند. در کلیپ اول می بینید گفتگو با زن معروف ...
فاقد تصویر شاخص
بیماری ترنس( تراجنسی)از منظر حقوقی، اجتماعی - قابل ویرایشبیماری تراجنسی(از منظر حقوقی، اجتماعی)   فهرست چکیده:۱ مقدمه:۲ تعاریف... ۳ جنسیت... ۳ تراجنسیت... ۴ اختلال هویت جنسی.. ۵ تاریخچه. ۶ مطالعات پیشین.. ۷ طبقه بندی ترانس سکشوآل ها۱۰ عوامل احتمالی ایجاد ...
توسط
تومان