کتاب مکانیک سیالات و هیدرولیک pdf

دسته:
توضیحات مختصر محصول

فهرست

فصل اول خواص سیالات . ۱

۱-۱ مقدمه . ….. ۲

۲-۱ سیال یا شاره .  ۴

۳-۱ مفهوم پیوستگی سیال ….. ۴

۴-۱ ابعاد و آحاد .. ۵

۵-۱ تنش برشی . ۱۱

۶-۱ لزجت (ویسکوزیته یا گرانروی)…. ۱۱

۷-۱ قانون لزجت نیوتن . ۱۲

۸-۱ ضریب لزجت دینامیکی یا لزجت مطلق ….. ۱۳

۹-۱ ضریب لزجت سینماتیکی . .. ۱۳

۱۰-۱ مسائل مطرح شده در مورد قانون لزجت نیوتن … ۱۵

۱-۱۰-۱ حرکت یک صفحه روی سیال . … ۱۶

۲-۱۰-۱ حرکت یک صفحه بین دو سیال. ۱۷

۳-۱۰-۱ سطح شیبدار . ۱۹

۴-۱۰-۱ لزجت سنج استوانهای (حرکت یک استوانه داخل استوانه دیگر) ….. ۲۱

۱۱-۱ انواع سیالات .. ۲۴

۱-۱۱-۱ سیال ایدهآل …. ۲۴

۲-۱۱-۱ سیال واقعی (حقیقی) .. ۲۴

الف) سیالات نیوتنی . ۲۴

ب)سیالات غیرنیوتنی ….. ۲۵

۱۲-۱ حجم .. ۲۷

۱۳-۱ جرم مخصوص یا چگالی جرم یا دانسیته .  ۲۸

۱۴-۱ وزن مخصوص یاچگالی وزن  ۲۸

۱۵-۱ چگالی نسبی ( S) یا جرم حجمی نسبی … ۲۹

۱۶-۱ حجم مخصوص … ۳۰

۱۷-۱ فشار … ۳۰

۱۸-۱ گاز کامل و معادله حالت . . ۳۱

۱۹-۱ قابلیت تراکمپذیری سیالات (مدول بالک یا ضریب کشسانی حجمی) …. ۳۱

۲۰-۱ فشار بخار ( ۳۳ . ( PV

۲۱-۱ کشش سطحی  ۳۳

۲۲-۱ اثرات کشش سطحی .. ۳۵

۱-۲۲-۱ محاسبه فشار نسبی داخلی در قطره، حباب و جت باریک مایع  ۳۵

۲-۲۲-۱ مویینگی . ۳۶

۲۴-۱ اصل عدم لغزش و عدم پرش دما  ۳۹

مجموعه تستهای خواص سیالات ….. ۴۰

فصل دوم استاتیک سیالات . … ۴۹

۱-۲ مقدمه . … ۴۹

۲-۲ فشار ….. ۴۹

۳-۲ فشار استاتیکی و فشار دینامیکی . …. ۵۱

۴-۲ فشار نسبی وفشار مطلق ….. ۵۱

۵-۲ محاسبه فشار در مایعات . …. ۵۴

۶-۲ تغییر فشار با عمق .. ۵۵

۷-۲ تغییرات فشار در سیال ساکن تراکم پذیر … ۵۸

۸-۲ وسایل اندازه گیری فشار …. ۶۰

۱-۸-۲ فشارسنج بوردن . …. ۶۰

۲-۸-۲ فشارسنج جیوه ای(بارومتر جیوه ای ….. ۶۱

۳-۸-۲ پیزومتر .  ۶۲

۴-۸-۲ مانومترها . … ۶۲

۵-۸-۲ مانومتر دیفرانسیلی (مانومتر تفاضلی) .. ۶۴

۶-۸-۲ مانومتر شیبدار (مایل) .. ۶۵

۹-۲ نیروی هیدرواستاتیکی وارد بر سطوح .. ۷۰

۱۰-۲ نیروی فشار وارد بر سطوح تخت یا مسطح … ۷۰

 1. حالتی که صفحه افقی باشد . … ۷۰
 2. حالتی که صفحه شیبدار(مایل) باشد(حالت کلی) ۷۱
 3. حالتی که صفحه قائم باشد….. ۷۳

۱۱-۲ تعیین مقدار نیروی برآیند و خط اثرآن با استفاده ازروش منشور فشار …. ۸۲

۱۲-۲ نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح منحنی.. ۸۴

۱۳-۲ نیروی شناوری یا نیروی ارشمیدس و مرکز اثر آن …. ۹۱

۱-۱۳-۲ حالت شناوری … ۹۱

۲-۱۳-۲ حالت غوطهوری ….. ۹۳

۳-۱۳-۲ حالت ته نشینی … ۹۳

۱۴-۲ معیار پایداری اجسام غوطهور  ۹۷

۱۵-۲ نقطه متاسنتریک وارتفاع متاسنتریک . .. ۹۸

۱۶-۲ معیار پایداری اجسام شناور ….. ۹۹

۱۷-۲ تعادل نسبی .. ۱۰۱

تستهای فصل دوم استاتیک سیالات .. ۱۰۲

 

فصل اول

خواص سیالات

هدف های رفتاری

پس از پایان این فصل از دانشجو انتظار می رود که:

 1. مفهوم سیالات را بیان کند.
 2. مفهوم پیوستگی سیال را تشریح کند.
 3. تنش برشی را توضیح دهد.
 4. مفهوم لزجت را بیان کند.
 5. قانون لزجت نیوتنی را توضیح دهد.
 6. لزجت دینامیکی و لزجت سینماتیکی را توضیح دهد.
 7. انواع سیالات (سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی) را تشریح نماید.
 8. حجم، چگالی، حجم مخصوص و فشار سیال را توضیح دهد.
 9. گاز کامل و معادله حالت را بیان کند.

۱۰ . مفهوم مدول الاستیسیته حجمی (مدول بالک یا ضر یب کشسا نی حجم ی را بی ان

کند)

۱۱ . مفهوم فشار بخار را توضیح دهد.

۱۲ . مفهوم کشش سطحی و مویینگی را بیان نماید.

۲

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مکانیک سیالات و هیدرولیک pdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

تومان35,000 تومان20,000