پکیج کامل و جامع”غلبه بر مشکلات و رسیدن به اهداف”

توضیحات مختصر محصول

غلبه بر مشکلات .

نوع محصول: غیرحضوری به صورت متن و صوت
مدرس: علی‌اکبر قزوینی
محتوای دوره: ۴۰ جلسه آموزشی شامل صوت و متن

همه ما در زندگی با چالش های سخت و دشوار روبرو هستیم. غلبه بر بعضی دشوار است ، به ویژه هنگامی که شانس در برابر کوتاه می آید. برخلاف همه اختلافات ، کاری است که ما قادر به انجام آن هستیم. برای غلبه بر چالش ها ، باید این نگرش “منفی را” در زندگی کنار بگذارید. و یا نگرش خود را  توسعه دهید ،

 

به خودتان انگیزه دهید. بله می توانم. این چالش باید بهترین وضعیت شما را در این شرایط رقم بزند. آن را آهسته ، فکر می کنم که روند. این حرف را عوض کنید و بگویید که هیچ راهی برای شکست در این امر وجود ندارد. اگر آن طرز تفکر را توسعه دهید ، آن را عملی خواهید کرد.

قسمت هایی از این پکیج صوتی را در زیر می بینید.پس از خرید این فایل و پرداخت اینترنتی بهای آن، بلافاصله می‌توانید این مجموعه را دانلود کنید.

حجم کل بسته بعد از خرید  ۳۵۷ مگابایت می باشد

[useyourdrive dir=”1bJShs8Y8LqUR91BI2VvE_RbopafzkKZP” mode=”audio” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all” mediaextensions=”mp3″]

 

*

فهرست مطالب کتاب

۱ سخت جانی چیست؟ 
آیا اصلاً لازم است به راه خود ادامه دهید؟ ……………………….. ۱۲
درک مفهوم شیب………………………………………………….. ۱۳
چه موقع باید دست بکشید؟ ………………………………………. ۱۶
یک نمونه از مواردی که من از هدفم دست کشیدم )و تصمیم درست را
گرفتم( …………………………………………………………….. ۲۰
نویسند ههایی که کتاب خود را در میانهٔ راه، رها م یکنند…………… ۲۳
اصلاً لازم است به راه خود ادامه دهید؟ جمع بندی سریع………….. ۲۴
۲ روتین ها: کلید تداوم و استمرار 
درسی که از اولین افرادی که به قطب جنوب رسیدند می گیریم ……. ۲۷
با ایجاد روتین های روزانه، زندگ یتان را ساده تر کنید ……………… ۳۱
زنجیر را پاره نکنید…………………………………………………. ۳۳
روتی نها؛ کلید تداوم و استمرار: جمع بندی سریع………………….. ۳۵
۳ چطور در خود استحکام روانی پرورش دهیم ۳۷
خستگی در ذهن شماست………………………………………….. ۳۷
پنج تمرین برای اینکه مقاو متر شوید ………………………………. ۳۸

تنها سخ تجان ها به هدف می رسند علی اکبر قزوینی
۴
قرار گرفتن در معرض سرما ……………………………………….. ۳۹
فعالیت بدنی……………………………………………………….. ۴۰
روز ه داری…………………………………………………………… ۴۱
مراقبه )مدیتیشن( …………………………………………………. ۴۲
انجام کارهایی که شما را «ناراحت » م یکنند ………………………. ۴۳
چطور در خود استحکام روانی پرورش دهیم: جمع بندی سریع…… ۴۴
۴ وقتی بیش از حد تلاش م یکنید 
روی چند مورد معدود حیاتی تمرکز کنید………………………….. ۴۷
تلاش چندان مهم نیست؛ بر «نتیجه » تمرکز داشته باشید………….. ۵۰
چطور جلو عملکرد در سطح پایین تر از حد مطلوب را بگیریم ……. ۵۱
وقتی بیش از حد تلاش می کنید: جمع بندی سریع………………… ۵۵
۵ چطور در کار خود اخلال ایجاد م یکنید؟ )و برای رفع آن چه می توانید
بکنید( 
پنج روش متداولی که شما را به سمت خودتخریبی سوق می دهد…. ۵۸
چطور در کار خود اخلال ایجاد می کنید؟ )و برای رفع آن چه می توانید
بکنید(: جمع بندی سریع……………………………………………. ۷۱
۶ چطور در خود تا بآوری روانی پرورش دهید 
مه مترین ویژگی شخصیتیِ افراد جسور و دارای عزم و اراده ………. ۷۳
مه مترین مهارت برای ایجاد و پرورش تاب آوری روانی……………. ۷۵
پنج روش دیگر برای تقویت تاب آوری روانی ……………………… ۷۸
چطور در خود تاب آوری روانی پرورش دهید: جمع بندی سریع…… ۸۶
۷ پنج تکنیک برای سخت جان شدن 
۱. شرط )گرو( تعیین کنید. ……………………………………….. ۸۸
۲. خودتان را مسئول و پاسخگو بدانید. …………………………… ۹۰
۳. چشم اندا زهای خود را بازخوانی کنید. )و اگر چنین چیزی ندارید،
یک نمونه بنویسید!( ……………………………………………….. ۹۱
۴. پرس شهای تمرکزبخش از خودتان بپرسید. ……………………. ۹۳
۵. با خودتان حرف بزنید. ………………………………………… ۹۵
پنج تکنیک برای سرسخت و مصمم بودن: جمع بندی سریع……… ۹۶
۸ هفت اشتباه متداول که باید از آ نها اجتناب کنید ۹
۱. انتظارات غیرواقع بینانه ………………………………………… ۹۹
۲. تمرکز کردن بر رویداد، به جای روند ………………………… ۱۰۱
۳. گوش دادن به افرادی که باورهای محدودکننده دارند …………. ۱۰۳
۴. تصمیم گیری های عجولانه …………………………………… ۱۰۴
۵. به حساب نیاوردن پیشرفت های تدریجی …………………….. ۱۰۶
۶. اجازه دادن به اینکه «گذشته » وضعیت شما را تعریف کند……. ۱۰۷
۷. ناله و شکوه کردن و اجازه دادن به دیگران برای ناله و شکایت . ۱۰۸
هفت اشتباه متداول که باید از آ نها اجتناب کنید: جمع بندی سریع ۱۱۰
۹ توصیه های مفید و کاربردیِ برخی از سخت جا نهای دنیا �۱۱۳
۱۰ جمع بندی نهایی: مهم ترین نکاتی که باید به خاطر بسپارید 
این

غلبه بر مشکلات .آرام و خنک باشید. وقتی در زندگی با مشکلات و مشکلات جدی روبرو هستید. شما خود را به یاد آورده اید و آرام هستید….

بیشتر مردم از هرگونه چالش جلوگیری می کنند ، زیرا آنها از شکست می ترسند. فرار از آن چالش است شکست! هر کس گاهی اوقات شکست می خورد. این چند بار نیست که شما را خراب می کنید که حساب می شود. این چند بار است که شما در زندگی از اهمیت برخوردار می شوید. اگر بار اول ، دوم یا سوم را شکستید ، تسلیم نشوید. خود را انتخاب کنید و از دلیل عدم موفقیت خود یاد بگیرید و در جهت مثبت حرکت کنید. بیاموزید چه چیزی باعث شده شما در غلبه بر این چالش ها یا چالش ها ناکام باشید.

 

چگونگی غلبه بر مشکلات
   غلبه بر مشکلات

 

مشکل یا چالشی که با آن روبرو هستید را ساده کنید. آن را به صورت پله ها بشکنید و راه خود را به بالای آن کار کنید. شما باید از …..

مثبت و مطمئن باشید. با غلبه بر یک چالش ، باید اعتقاد داشته باشید که واقعاً می توانید این کار را انجام دهید. شما باید تمام راه های غلبه بر آن را بیابید ، و آن را به کار بگیرید و تلاش کنید. مردم هر روز…..

*

راه های غلبه بر مشکلات زندگی و رسیدن به اهداف بزرگ

*

ای کاش می توانستم برای رسیدن به اهدافم سخت تر تلاش کنم …

ای کاش می توانستم اهداف خود را در اولویت قرار دهم …

ای کاش می دانستم با اهداف گاهی متناقض چه کاری باید انجام دهد (برای مثال: کارآفرین بودن و همچنین گذراندن وقت با خانواده ، مهاجرت یا ماندن در ایران ، تحصیل یا ورود به بازار کار و غیره) …

و این دوستان خود را سرزنش می کنند که چرا:

من هیچ وقت برای رسیدن به نتیجه مطلوب ، وقت کافی را صرف یک هدف یا یک کار نمی کنم …

من استعدادهای خود را هدر داده ام …

من یک هدف شایسته دارم ، اما اشتیاق و توانایی آن را ندارم که خودم آن را انجام دهم و مشغول کارهای کوچک خود باشم …

اگر حتی به یکی از جملات بالا فکر می کنید …

… انگار به زبان خودتان ، پس از آن دوره آنلاین “چالش ها: چگونه می توان بر مشکلات غلبه کرد که بزرگتر از زندگی هستند و به دنبال اهداف ما هستند؟” برای تو است!

این دوره برای کیست؟

تمام دوستانتان که تاکنون خواسته اید آنها را تحقق بخشید ، اما در وسط جاده ناامید شده اید. این آرزوها می توانند آموزشی ، شغلی ، مهاجرت ، شروع فعالیتهای تجاری و غیره باشند.

همه شما دوستانی که نمی دانید هدف درستی دارید ، و آیا ارزش آن را دارد که امتحان کنیم؟

همه شما دوستانی که فکر می کنید در حال دستیابی به هدف هستند ، باید سخت کار کنید (در منفی) و به خود آسیب بزنید.

همه شما دوستانی که بارها و بارها از آموزشهای هدفمند استفاده کرده اید ، اما هنوز هم نمی توانید براساس معیارهای محسوس و قابل درک (به خصوص در زمینه های تعیین کننده زندگی) هدفی را انجام دهید.

همه شما دوستانی که می خواهید به اهداف خود برسید و از زندگی خود لذت ببرید.

 

با شرکت در این دوره چه می توانم کسب کنم؟

در این دوره خواهید آموخت که مهارت “سخت” چیست و چگونه می توانید آن را بسازید و پرورش دهید.

داشتن سخت ترین مهارت ها برای رسیدن به هر هدفی و انجام هر کار ارزشمند در زندگی یک ضرورت است.

تحقیقات علمی اخیر نشان داده است که مشکلات سخت تر از هر عامل دیگری (از جمله هوش ، استعداد ، ژنهای خوب ، مکان و عملکرد خانوادگی و غیره) موفق تر است.

در حقیقت ، بدون دانستن این مهارت و اینکه چگونه می توانید سخت کوشی خود را بسازید و تقویت کنید ، به موفقیتی ماندگار و ارزشمند در زندگی نخواهید رسید.

من به شما قول می دهم که پس از شرکت در این دوره ، شما را شگفت زده خواهید کرد که چگونه می توانید اولویت های زندگی خود را به وضوح تعیین کنید و قدم های مطمئن را در جهت تحقق اهداف خود و ساختن زندگی خود بردارید.

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج کامل و جامع”غلبه بر مشکلات و رسیدن به اهداف””

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *