20% تخفیف!

پاورپوینت “مقررات و دستورالعمل ها” ۲۷ اسلاید

تومان39,900

دسته:

توضیحات

مقررات و دستورالعمل ها
مرحله پنجم: تداوم
مرحله ششم: بازنگری
الگو (فرمت) نوشتن مقررات و دستورالعمل

بخش اول

مقدمه

       •مخاطبان این مقررات یا دستورالعمل:

بخش دوم
مقررات ( POLICY)

بخش سوم : دستورالعمل

شاخصهای اجرای مقررات

 مراجع تهیه و ابلاغ مقررات و یا دستورالعمل

مراجع مرتبط خارج سازمان

مسئولیتها:

ابزارهایی که برای نوشتن شفاف و دقیق دستورالعملها ممکن است مفید باشد نگارش جملات معلوم بجای جملات مجهول گامها را منطقی تر نشان می دهد.مثلاً فرم رضایت نامه بایستی تکمیل شود و بهتر است بنویسیم بیماران فرم رضایت نامه را تکمیل می کنند
حتی الامکان جملات بصورت امری یا با فاعل شروع شود
استفاده از فلوچارت می تواند فرآیند را بصورت بصری توصیف نماید
مثلاً برای تجدید نظر در تصمیمهای قابل بازنگری ابتدا فرم درخواست تکمیل نماید
مسئول دبیرخانه درخواستها را ثبت و مستندات مربوط به آن را جمع آوری می نماییم

و….