33% تخفیف!

پاورپوینت “اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي- دكتر علي اكبر سيف” در 316 اسلاید

قیمت اصلی تومان89,000 بود.قیمت فعلی تومان59,900 است.

دسته:

توضیحات

پاورپوینت “اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي- دكتر علي اكبر سيف” در 316 اسلاید

آشنائي با تعريف آزمون ، اندازه گيري وارزشيابي در آموزش وپرورش وروانشناسي وانواع آزمونهاي رواني وپرورشي وانواع ارزشيابي پيشرفت تحصيلي.

آشنايي با نحوهء تهيه آزمون پيشرفت تحصيلي از طريق يادگيري و طرز تهيه جدول مشخصات، تعيين هدفهاي دقيق آموزشي، چگونگي تقسيم بندي هدفهاي آموزشي

آشنايي با انواع آزمونهاي تشريحي ، يادگيري نحوة تهيه سؤالهاي اين آزمونها و طرز تصحيح پاسخ آنها

آشنايي با آزمونهاي كوته پاسخ ،انواع مختلف آنها،يادگيري قواعد طرز تهيه و تشخيص معايب ومحاسن آنها


آشناي با آزمونهاي صحيح ـ غلط و جور كردني ، انواع آنها ، محاسن و معايب و قواعد تهيه و استفاده از آنها

آشنايي با آزمونهاي چند گزينه اي ، انواع اين آزمونها، محاسن ومعايب آنها ويادگيري طرز تهيه آنها

آشنايي با سؤالهاي مختلف انواع طبقات طبقه بندي هدفهاي آموزشي

آشنايي با روشهاي مختلف اجرا و نمره گذاري آزمونها و تحليل و تفسير نتايج آنها

آشنايي با انواع هنجارها و طرز استفاده از آن وآگاهي از روشهاي مختلف ارائه نمرات به صورت نيمرخ

بعضي براي اندازه گيري مقداريادگيري دانش آموزان دردروس مختلف
گروهي براي تعيين پيشرفت يادگيرندگان درضمن يادگيري واصلاح مشكلات يادگيري آنان
گروهي براي سنجش آمادگيها و تواناييهاي داوطلبان يك دوره تحصيلي وانتخاب شايسته ترين آنها
گروهي براي سنجش هوش وشخصيت وغيره.

آشنايي با يكي از ويژگيهاي مهم آزمونهاي رواني و پرورشي ، يعني روايي و شناسايي انواع روايي و روشهاي تعيين روايي و كاربردهاي مختلف آن.

عنوان فصل : روايي آزمون

عنوان فصل : هنجارها و نيمرخ ها

عنوان فصل : اجراي نمره گذاري و تحليل آزمون

عنوان فصل: سنجش هدفهاي آموزشي مختلف با انواع آزمونها

عنوان فصل : آزمونهاي چند گزينه اي

عنوان فصل :آزمونهاي صحيح ـ غلط و جور كردني

عنوان فصل : آزمونهاي كوته پاسخ
آزمونهاي تشريحي

عنوان فصل : تهيه طرح آزمون پيشرفت تحصيلي

عنوان فصل : تعريف وانواع آزمونها در آموزش وپرورش وروانشناسي

 دانشجويان رشته علوم تربيتي پس از گذراندن روانشناسي عمومي وتربيتي وروشهاي آمار با اخذ اين واحد درسي ، با روشها و فنون گوناگون اندازه گير ي و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تفسير نتايج آنها آشنا مي شوند.

 و………