44% تخفیف!

پاورپوینت”مهارت مدیریت هیجانات” ۴۷ اسلاید

قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان39,000 است.

توضیحات

مدیریت هیجانات

مقدمه

ضرورت

هدف

روش آموزشی

تعریف هیجان

احساسات

شناخت هیجانات

مدارا با احساسات شدید

فعالیت

هوش هیجانی

۱۵-

عنصر سازنده هوش هیجانی

راهبرد های کنترل احساسات ناخوشایند

راهبردهای شناختی –

:

راهبردهای رفتاری

نتیجه :

مدیریت هیجانات

خشم

فعالیت

هیجان های همراه – خشم

سوال

          *چه کسی عامل خشم شما می شود  ؟

 چه چیزی موجب خشم افراد می شود  ؟

ده علت برای خشم افراد

احساس خشم

سعدی :

خشم آفت دوستی

پاسخ های مقابله ای افراد به خشم

فهرست رفتارکلید ی مقابله باخشم

          *با بی جرتی مقابله کردن

          *شناخت معایب پرخاشگری

          *مزایای جرأتمندی

          * کسب مزایای جرأتمندی

          *مذاکره کننده خوبی بودن

v به ارزش گذشت پی ببرید

راهبردهای مقابله با خشم

         *ایست

به شوخی گرفتن

در حال خشم

روش های موثر بروز خشم

فعالیت

راهبرد های مقابله با غمگینی

بهترین رفتار هنگام خشم چیست  ؟

مهارت حل مسئله و پرخاشگری

چراغ راهنمای خشم

چراغ قرمز

چراغ زرد

احساسات و هیجانات بخشی از وجود ما هستند و به زندگی ما غنا می بخشند ؛ بدون هیجان هیچ شور و نشاطی و جوش وخروشی  در زندگی وجود نخواهد داشت .

احساسات نه تنها به زندگی ما پویائی و حیا ت می بخشد ، بلکه یک ابزا ر ارتباطی هم به حساب می آید .

مثال : وقتی دوستتان غمگین و عصبانی است ؛ شما پی  می برید که مشکلی برای او پیش آمده ووقتی خوش حال است شما این پیام را دریافت می کنید که اوضاع بر وفق مراد است .

زمانی که بتوانیم احساسات خود را به درستی به دیگران منتقل کنیم و برداشت وتفسیر صحیحی از احساسات و هیجانات دیگران داشته باشیم ؛ برخورد های ما مناسب تر خواهد بود .

 اما وقتی نتوانیم احساسات خود را به شکل مناسبی ابراز کنیم و نتوانیم احساسات دیگران را درک کنیم ، برخورد مناسبی هم با آنها نخواهیم داشت .

 نتیجه : سست شدن ارتباطات عاطفی افراد و دور شدن آنها از یکدیگر است .

شناسائی طیفی از احساسات که انسان ها، آنها را تجربه می کنند

و…….