پاورپوینت”استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سیّال تحت فشار ( PFE ) و بهینه‌کردن شرایط استخراج به وسیله طراحی فاکتوریال” ۶۱

تومان12,000

دسته:

توضیحات

استخراج روغن سبوس برنج

پاورپوینت”استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سیّال تحت فشار ( PFE ) و بهینه‌کردن شرایط استخراج به وسیله طراحی فاکتوریال” ۶۱ اسلاید

عناون مطالب :      

  • استخراج و روش های مختلف آن
  • سبوس برنج و روغن قابل استحصال آن
  • طراحی آزمایش

                                           

 بخش تئوری

 بخش تجربی

 نتیجه گیری  و آینده نگری  

 

مزیّتهای نسبی این روش نسبت به روشهای سنتی استخراج عبارتند:

  • در کسری از زمان (در دقیقه) انجام می شود.

-هزینه پایین است و مصرف حلال تا ۹۰% کاهش می یابد.

  • برای دسته زیادی از ترکیبات استفاده می شود.
  • روشی خودکار بوده و می تواند به طور همزمان تعداد زیادی استخراج را انجام

داد.

و…..