حراج!

دانلود کتاب صوتی پرسش های بنیادین فلسفه،ای.سی.یوئینگ

تومان25,000 تومان15,000

کتاب صوتی پرسش های بنیادین فلسفه

پرسش های بنیادین فلسفه
نویسنده ای.سی.یوئینگ
مترجم : سید محمود یوسف ثانی
تعداد صفحات : ۳۳۵
مؤلف در این کتاب به بحث از چیستی فلسفه، بیان شاخه ها، روش ها و ابزارهای مختلف شناخت، ماده، قبول و عدم قبول جهان مادی، نفس، تأثیر متقابل جسم و نفس یا بدن و ذهن بر یکدیگر، زمان و مکان، مسئله علیت، اختیار و جبر، وحدت و کثرت، خدا و مبدأالمبادی می پردازد.

کتاب حاضر چنان‌که از نامش پیداست به مهم‌ترین و بنیادی‌ترین مسائل فلسفه می‌پردازد و هر مسئله را به ایجاز و در عین حال وضوح از منظرهای مختلف مورد بحث قرار می‌دهد. مسائل بنیادی فلسفه آن‌گونه مسائلی است که هم بیشتر فلاسفه آنها را مورد بحث و دقت قرار داده‌اند و هم بیشترین تأثیر را در تعیین سرنوشت سایر مسائل برعهده داشته است. نویسندۀ کتاب آلفرد. سی. یوئینگ تحصیلات فلسفی خود را در دانشگاه‌های آکسفورد و میشیگان به انجام رسانده و در همان دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های کمبریج و پرینستون نیز تدریس کرده است.

کتاب صوتی پرسش های بنیادین فلسفه

تخصص اصلی او در فلسفۀ کانت است و شرح مختصر او بر نقد عقل محض به گفتۀ صاحبنظران هنوز بهترین معرفی از تفکر کانت به زبان انگلیسی است. برخی دیگر از آثار او عبارتند از:. علیت از دیدگاه کانت . عقل و شهود . اخلاق . فلسفۀ غیرزبانی.

تعاریف گوناگونی از فیلسوفان برای فلسفه وجود دارد از جمله آنها می‌توان به:

افلاطون: فلسفه لذتی گرامی است؛ خاستگاه فلسفه، شگفتی در برابر جهان است.[۱۱]
ارسطو: فلسفه علم به موجودات است از آن سو که وجود دارند.[۱۲]
ویتگنشتاین: فلسفه نبردی است علیه ذهن افسون زده شده، توسط زبان.[۱۳]
کانت: فلسفه شناسایی عقلانی است که از راه مفاهیم حاصل شده باشد.[۱۴]
فیشته: فلسفه علمِ علم یا علم معرفت است.[۱۵]
یوهان فریدریش هربارت: فلسفه تحلیلِ معانی عقلی است.[۱۵]
ابن سینا: فلسفه؛ آگاهی بر حقایق تمام اشیا است؛ به قدری که برای انسان ممکن است بر آن‌ها آگاهی یابد.[۴]
سیسرون: فلسفه عبارت است از: علم پیدا کردن، به شریف‌ترین امور و توانایی استفاده از آن به هر وسیله ای که ممکن شود.[۱۶]

دکمه بازگشت به بالا