دانلود کتاب صوتی راه های نو از استادان بزرگ برای زندگی بهتر، دیوید ریکلان

توضیحات مختصر محصول

راه های نو از استادان بزرگ برای زندگی بهتر
دیوید ریکلان
مترجم : صادق خسرونژاد
راوی لیلا کیان تاژ

کتابخانه‌هایمان را پر کرده‌ایم از انواع و اقسام کتاب‌های مربوط به موفقیت و عادات و رفتارهای افراد موفق. این کتاب‌ها را می‌خوانیم و سعی می‌کنیم در زندگی‌هایمان از آنها استفاده کنیم. بیشتر وقت‌ها این عادات کارایی ما را در زندگی بالا برده و زندگی‌مان را بهتر می‌کنند.

گاهی اوقات ما به دلایل مختلف بسیار زندگی را برای خود تلخ کرده و یا به شیوه مناسبی زندگی نمی‌کنیم اما نکاتی وجود دارند که می‌توان با اعمال آن‌ها یک زندگی بهتر را تجربه کرد

ﻳﻚ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﭼﻴﻨﻲ می ﮔﻮﻳﺪ: «ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻛﺎﺷﺖ ﻳﻚ درﺧﺖ ۲۰ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﺪی اﻻن اﺳﺖ»

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﻛﺎری ﻛﻪ می ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ آن ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آن زﻣﺎن ﻓﺮا ﻧﺨﻮاهد رسید. اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ، ولی ﺑﻪ ﻫﺮ دلیلی ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزی ﻛﺮده و آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻳﻢ، اﻓﺴﻮس میﺧﻮرﻳﻢ. ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ می ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد و در آﻳﻨﺪه از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻗﺒﻞ از دﻳﺮ ﺷﺪن و ﭘﺸﻴﻤﺎنی دوﺑﺎره، ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮی، دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺷﻮﻳﻢ و از زﻣﺎنی ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ.

 

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کتاب صوتی راه های نو از استادان بزرگ برای زندگی بهتر، دیوید ریکلان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *