45% تخفیف!

دانلود کتاب صوتی راهکارهایی برای موفقیت در زندگی و آینده،لری آیورسان

تومان11,000

توضیحات

موفقیت در زندگی

آن چه در این کتاب صوتی می آموزید:

ایجاد افکار مثبت برای شما

در این کتاب صوتی با یک سیستم تائید شده برای ایجاد افکار مثبت نیرومند در هر زمان و هر مکان آشنا خواهید شد

ایجاد تغییرات در زندگی شما

فراز و نشیب های زندگی اجتناب ناپذیر است ، اما وقتی آنها را با روحی قوی قبول کنید ، این کار آسان می شود. و اگر ناراحتی از خود نشان دادید ، ممکن است نتایج نامطلوب برای شما حاصل شود.

و اینکه چطور تغییرات را ایجاد کنید و در این مسیر کسی نتواند جلودار شما باشد و با یاد گیری استراتژی  هایی کار آمد از باور های محدود کننده رهایی یابید  و از همه مهم تر یاد خواهید گرفت چطور تمرکز بر روی دستیابی به اهدافتان را عمیق تر کنید

افزایش عملکرد در زندگی 

و همچنین راهکارای دیگری که عملکرد شما را بالاتر خواهد برد این ۹ راز موفقیت فوق العاده به شما کمک خواهد کرد که بتوانید کارهایتان را مدیریت کنید ،اهدافتان را اولویت بندی کنید ،در نتیجه ارزشهایتان را بشناسید و به هر آنچه که می خواهید دست پیدا کنید.

موفقیت در زندگی

قسمت های از این کتاب صوتی