44% تخفیف!

دانلود کتاب شفای کودک درون

قیمت اصلی تومان89,000 بود.قیمت فعلی تومان49,900 است.

توضیحات

معرفی کتاب:(شفای کودک درون)

توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده

کتاب شفای کودک درون نوشته ی لوسیا کاپاچیونه» و ترجمه ی گیتی خوشدل» است.(شفای کودک درون) این کتاب کمکتان می کند لغایت شادمانه گذشته را خلاص کنید و هوشیارانه در این لحظه حضور یابید.(شفای کودک درون) درر بخشی ااز متن ااین کتااب می خواانید: همه ی ماا درونمان کودکی دااریم که تقسیم ااحساسی و عاطفی وجود مااست.(شفای کودک درون)ااین کودک، باازیگوش و شهودی و خلاق و خوداانگیخته ااست. ااگرچه ااغلب ااوقات زیرر نقااب بالغانه یی که به صورت می زنیم مخفی می مااند. کلید انس و الفت در روابط، شادابی و طراوت و تندرستی، کشف گنجینه های درون و اخطار از ضمیر درخشان خویشتن، جملگی در دست های اوست. بادا به شفای او بشتابیم. این کودک عزیز، بخش ارزشمند و نازنین وجودتان و منتظر توجه هوشیارانه ی شماست. خانم دکتر لوسیا کاپاچیونه یابنده اقتدار نگارش و نقاشی با دست غیرمسلط روانشناس و درمانگر و هنرمندی بلندآوازه و مشاور دسته تربیت پندار سازمان والت دیسنی است.