دانلود کتاب شاهد سقوط های سه گانه pdf

(دیدگاه 1 کاربر)
دسته:
توضیحات مختصر محصول

فهرست
تقدیم و پی شکش……………………………………….. ۱
سپاس و قدردانی ………………………………………. ۳
دیباچه چاپ دوم ……………………………………… . ۵
پیشگفتار ……………………………………………… ۹
فصل اول
سقوط سیاست غرب در دام خمینی )قدیس و گاندی دوم آسیا؟!(
کنفرانس گوادولوپ …………………………………… . ۲۱
حقایق پشت پرده، فاجعه میدان ژاله ……………………….. ۳۹
تهران در آتش و شاه در افسردگی و اضطراب ………………….. ۴۵
چرا بجای تیمسار اویسی تیمسار ازهاری نخس توزیر م یشود ……… ۵۱
سیاست سرگردان و غلط امریکا در رویارویی با روی کار آمدن……… ۶۶
شاه در مصر، مراکش، باهاماس، مکزیک و نیویورک…………… ۸۳
نامه منتشر نشده مهندس بازرگان به محمدرضا پهلوی …………… ۸۸
شاه در پاناما و در خطر مبادله با گروگا نها در تهران …………….. . ۹۰
عملیات دلتا در طبس ………………………………….. ۱۰۱
پایان غ مانگیز زندگی شاه ………………………………. ۱۰۵
«ما به او بد کردیم » مقالات آقای برزو پناهی ………………….. ۱۰۸
اسکاندال «ایران کنترا ۱۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ »
آمار حقیقت را بازگو م یکند ……………………………… ۱۱۸
فصل دوّم
تأسیس و تجهیز طالبان درافغانستان
سقوط سیاست غرب در دام زئولا تهای اسلامی………………. ۱۲۵
افغانستان میان چکش و سندان ………………………….. ۱۴۰
افغانستان امروز ……………………………………… ۱۵۸
فصل سوّم
اشغال عراق و پیامدهای آن
اشتباه دیگری از سیاست امریکا و متحدین غربی ……………… ۱۵۹
فصل چهارم
سقوط ارز شهای اسلامی ملایم و مأنوس بدست تندروان ……….. ۱۶۹
شب هجزیره عربستان و ظهور اسلام …………………………. ۱۷۱
فتح ایران توسط اعراب مسلمان …………………………. ۱۷۷
علل شکست ایرانیان و سقوط ساسانیان …………………… ۱۸۲
جنگ قادسیه و فتح مدائن …………………………….. ۱۸۵
خلافت عمر – عثمان ………………………………….. ۱۹۴
خلافت علی، خلیفه چهارم و امام اول شیعیان ………………… ۱۹۵
ماجرای امام حسین و واقعه کربلا ………………………… . ۱۹۸
امام حسین در مقابل خلافت ناشایست یزید قیام کرد …………… ۲۰۰
هارون، امین،مأمون و ولایتعهدی امام رضا ………………….. ۲۰۵
بابک خر مدین ……………………………………….. ۲۰۹
چگونه تاریخ را در دروس دبیرستانی تحریف م یکنند ………….. ۲۱۲
اعراب با ایران و ایرانی چه کردند ………………………….. ۲۱۵
حجاب شرعی در عصر پیامبر و دکانداری فقهای امروزی ………… ۲۱۹
۲۲۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ای کاش انقلاب نم یکردیم .
فصل پنجم
صفویه و رسمیت مذهب شیعه در ایران
یعقوب لیث صفاری، انقراض خلافت عباسی ……………….. ۲۳۲
انتقال خلافت به سلاطین ترک و تأسیس امپراتوری عثمانی ……… ۲۳۴
پیدایش سلسله صفویه…………………………………. ۲۳۹
شاه اسماعیل صفوی، کودک ۱۴ ساله …………………….. ۲۴۵
شاه طهماسب صفوی …………………………………. ۲۵۱
شاه عباس صفوی ……………………………………. ۲۵۹
قت لعام وحشتناک شا هعباس در گرجستان ………………….. ۲۵۸
شاه سلطا نحسین یا ملاحسین صفوی …………………….. ۲۶۳
نادرشاه افشار، فرزند شمشیر …………………………….. ۲۷۲
سلسله قاجاریه، آقامحمدخان قاجار ……………………….. ۲۷۷
از سیرت مذموم آقامحمدخان، پادشاه کمربسته و متظاهر به اسلام …. ۲۸۲
فتحعلیشاه قاجار، قراردادها ننگین گلستان و ترکمانچای………… ۲۸۶
ناصرالدین شاه قاجار ………………………………….. ۲۹۴
مظفرالدین شاه قاجار ………………………………….. ۲۹۹
سید جما لالدین اسدآبادی ……………………………… ۳۰۱
برخورد رضاشاه و محمدرضاشاه با ملایان و روحانیون زمان ……… ۳۰۴
فتنه خمینی و پا یگیری اولین حکومت شیعه در جهان …………. ۳۰۹
پشت پرده انقلاب اسلامی ……………………………… ۳۱۵
صدام حسین چرا به ایران حمله کرد؟ ……………………… ۳۱۹
فصل ششم
سقوط رژیم پادشاهی و حرمت و جایگاه روحانیت شیعه
سقوط رژیم پادشاهی ۲۵۰۰ ساله در ایران ……………………. ۳۲۱
۳۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫اشاره کوتاه به نقش ملایان در گذشته وحال.
تلاش ملایان برای گسترش نفوذشان در دوران قاجار …………… ۳۲۶
نگاهی به عملکرد ۳۳ ساله حکومت اسلامی ایران ……………. ۳۲۹
رضاخان و متحصنین در سفارت انگلیس………………….. ۳۳۳
تصمیم تاریخی شاه ………………………………….. ۳۳۴
ابرقدرت جهان تسلیم شد ……………………………… ۳۳۵
رضاخان و متحصنین در سفارت انگلیس ………………….. ۳۳۸
ارقام و آمار سخن م یگویند …………………………….. ۳۴۴
اعتیاد و فحشاء ………………………………………. ۳۴۵
فحشاء و روسپیگری …………………………………. ۳۴۸
دادگستری و زندا نهای حکومت اسلامی …………………… ۳۵۵
قربانیان در بازداشتگاه آگاهی و خان ههای امن امنیتی …………… ۳۵۸
نوشت های از ستار بهشتی ………………………………… ۳۶۰
ناامیدی و افسردگی جوانان ……………………………… ۳۶۱
ناهنجار یهای اجتماعی، طلاق، خشونت و غیره ……………. ۳۶۳
فعالی تهای هست های و پیامدهای آن ………………………. ۳۶۸
موجبات سقوط حرمت و جایگاه روحانیت شیعه …………….. ۳۷۳
نگاهی به قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ……………. ۳۹۱
ارتش سایه گمنام جمهوری اسلامی در خارج از ایران ………….. ۴۰۲
از خاورمیانه تا بغل گوش اروپا ……………………………. ۴۰۴
جاسوسی زیر پوشش فعالیت اقتصادی …………………….. ۴۰۵
از نفوذ تا ترور ……………………………………….. ۴۰۶
تقویم رویدادهای اسلامی از دوران خلافت عثمانی ……………. ۴۱۱
سخن آخر ………………………………………….. ۴۳۵
واپسین سخن ویژه چاپ دوم ……………………………. ۴۶۷
گلچینی از اشعار گهربار شعرا در ارتباط با زاهد و شیخ و ملا ………. ۵۱۳
فهرست منابع با متن فارسی …………………………….. ۵۴۷
فهرست منابع با متن انگلیسی ……………………………. ۵۴

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 1 امتیاز کلی : 4.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 1 خرید
0
1
0
0
0
  1. در تاریخ پاسخ

    خوب

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *