حراج!

دانلود کتاب حکمت خسروانی استاد هاشم رضی pdf

تومان20,000

استاد هاشم رضی به سال ۱۳۰۳ یا ۱۳۱۳ درر شهر تهران زاده شدند. ایشان درر پیش درآمد جوانی باا برگردان ی چند رمان باا سرشناس ساختگی پاا به حوزه ی نویسندگی نهادند. استاد رضی ااز سنه ۱۳۴۲ ، زمانی که باا استادان روانشاد ابراهیم پور داوود و بهرام فره وشی آشنا می گردد، به حوزه ی ایران شناسی گام می نهد و گرد ااز برجسته ترینان می شود. مدرس رضی احد ااز بهترین متخصصان درر زبان های سنسکریت، اوستایی و پارسی ی باستان هستند و احد ااز تراز اول ترین مهر شناسان ایرانی…

دکمه بازگشت به بالا