45% تخفیف!

دانلود کتاب “الفبای نور هندسی”

تومان49,900

دسته:

توضیحات

دانلود کتاب “الفبای نور هندسی” علیرضا صادقی راد

الفبای نور هندسی با توجه به کمبود منابع مفید و قابل استفاده برای دانش آموزان مقطع دبیرستان در زمینه نور هندسی به این بحث شیرین و دلنشین و تسبقا ساده از فیزیک می پردازد ،این کتانو برای افرادی که میخواهند مطالعه عمیق تری بر مبحث نور هندسی داشته باشند و همچنین برای دانش آموزانی که خود را برای شرکت در المپیاد فیزیک آماده می سازند مفید خواهد بود این کتاب در ۸ فصل تنظیم شده است. که در هر فصل ابتدا مطالب درس به زبانی ساده و روشن همراه با مثالهای متعدد بیان شده و سپسن دانش آموزان در بخش مسائل نمونه حل شده با روشهای حل مسئله آشنا می گردند و در نهایت در بخش (تمرین) آموخته های خود را محک می زنند

فهرست مطالب

فصل اول نورشناخت

اصل فرما ……….

سرعت انتشار نور …….

نورسنجی ۰۰۰۰

بزرگی زاویه ای (قطر ظاهری) ..

رنگ نور …

فصل دوم سیر نور بر خط مستقیم

اتاق تاریک ………..

سایه و نیم سایه ……..

تشکیل سایه ناشی از چشمه نقطهای نور: ..

II تشکیل سایه ناشی از چشمه گسترده نورانی:

پدیده کسوف(خورشید گرفتگی) .

۴.۲ پدیده خسوف (ماه گرفتگی) ..

فصل سوم بازتابش نور

۱.۳ قوانین بازتابش … ۲.۳ بازتابش از سطح یک کره بازتاباننده ۳.۳ بازتابش منظم و پخش نور .. ۴.۳ اصل برگشت پذیری نور ….

فصل چهارم آینه های تخت

۱.۴ تصویر در آینههای تخت …. ۲.۴ آینههای تخت متقاطع .. ۳۰۴ آینههای تخت جعبهای … ۴.۴ آینههای تخت متوازی ۰۰۰۰ ۵.۴ دوران آیند تخت .

پریسکوپ

حرکت آیته تخت و جسم مقابل آن ..

فصل پنجم آینههای کروی

۱.۵ تعاريف

تعیین مکان تصویر به کمک ترسیم پرتوها ……..

I تصویر در آیندهای محدب (کوژ)

تصویر در آینههای مقعراكاو)

رابطه اساسی آینه های کروی

رابطه نیوتن

سایر نکات مربوط به تشکیل تصویر در آینههای کروی …

جمع بندی ………

نقاط مزدوج در آینههای کروی

بزرگنمایی طولی

بررسی سرعت حرکت جسم و تصویر در آینههای کروی:

میدان دید در آینههای کروی

نمودار paq برای آینه های کروی

فهرست مطالب

فصل ششم شکست نور

۱۰۶ قوانین شکست نور …….. ۲۰۶ زاویه حد و بازتابش کلی ۰.

تعمیم رابطه اسنل- دکارت ….. عمق ظاهری ….

منشورها

۶۰۶ انحراف نور در عبور از تیغه شفاف . ۷.۶ پدیده سراب …..

فصل هفتم عدسیهای نازک

۱.۷ تعاريف ………….. ۲.۷ تعیین محل تصویر به کمک ترسیم پرتوها …… ۳۰۷ رابطه اساسی عدسیهای نازک …

رابطه نیوتن ……… سایر نکات مربوط به تشکیل تصویر در عدسیهای نازک ……. ۱۸۷

نقاط مزدوج در عدسیها …….. ۷.۷ بررسی سرعت حرکت جسم و تصویر در عدسیهای نازک…….۱۹۴ ۸.۷ توان عدسیها …

فصل هشتم ابزار آلات نوری

میکروسکوپ (ریز بین) .. ۲.۸ تلسکوپ (دوربین نجومی) ….. ۳.۸ مسائل حل شده ….

تاریخچه نورشناسی