حراج!

دانلود پکیج فیلم آموزش ریاضیات مهندسی ویژه کنکور ارشد و دکتری

تومان150,000 تومان65,000

آموزش ریاضیات مهندسی

با توجه به این که تقریباً در همه رشته های مهندسی و علوم پایه، ریاضیات مهندسی یک پای ثابت است. یادگیری اصولی این درس به فراگیری تخصص های مورد نیاز در رشته های مختلف کمک شایانی خواهد کرد. این درس در اکثر آزمون های ورودی دانشگاه ها از جمله کنکور ارشد و دکتری مورد سؤال قرار می گیرد. از این رو یکی از اهداف، حل مشکل تست زنی در این درس خواهد بود.

درس ریاضیات مهندسی با اهمیت ترین درس هر شاخه از مهندسی میباشد که پیش نیاز بسیاری از دروس دیگر نیز است.درک مفاهیم این درس کمک شایان به درک مفاهیم سایر دروس مهندسی مینماید، همچنین بدون درک مفاهیم ریاضی و تسلط کافی بر آنها پیشرفت در زمینه های کاربردی دیگر از قبیل کنترل،مخابرات،مهندسی پزشکی و  سایر علوم امکان پذیر نیست.

هدف اصلی این فیلم آموزشی شبیه سازی یک کلاس حضوری است و مشاهده این فیلم  شما را از مطالعه هر منبع دیگری برای این درس بی نیاز میکند.

بسیاری از روش های بیان شده در طول فیلم حاصل حدودا ۲۰ سال تجربه تدریس  در کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری میباشد که باعث کوتاهتر شدن حل مسئله میشود.

در طول فیلم ۶۳۶ تست از رشته های مهندسی برق،مهندسی کامپیوتر،مهندسی مواد،مهندسی مکانیک،ابزار دقیق،دکتری مخابرات،دکتری مکانیک… نقد و بررسی شده و پاسخ داده میشود که  در هیچ کلاس حضوری امکان حل این تعداد تست وجود ندارد.

 

قسمتی هایی از این پکیج در ویدیوی زیر

 

*

*

به دانشجویانی فیلم ریاضی مهندسی توصیه میشود فصل انتگرال مختلط فیلم نکته و تست را حتما مشاهده نمایند.
درس۲٫۲
فصل ۷ فیلم نکته و تست ریاضی مهندسی انتگرال مختلط ویژه فیلم ریاضی مهندسی
۱۰ ساعت ۳۷ دقیقه
درس۲٫۳
فیلم مفهوم آنالیز فوریه به زبان ساده جلسه ۰ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی ۹۸
۰۲ ساعت ۴۵ دقیقه

آنالیز فوریه و پیش نیازها ۶

درس۳٫۱
جلسه ۱ فیلم ریاضی مهندسی مرور کلی بر آنالیز فوریه
۰۲ ساعت ۳۸ دقیقه
درس۳٫۲
جلسه ۱ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۱ ساعت ۴۰ دقیقه
درس۳٫۳
جلسه ۲ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۲ ساعت ۱۷ دقیقه
درس۳٫۴
جلسه ۲ فیلم ریاضی مهندسی اتحادهای مهم مثلثاتی (انواع تقارن)
۰۲ ساعت ۳۲ دقیقه
درس۳٫۵
جلسه ۳ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۲ ساعت ۱۵ دقیقه
درس۳٫۶
جلسه ۴ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۲ ساعت ۴۲ دقیقه
درس۳٫۷
جلسه ۳ فیلم ریاضی مهندسی: مرور کلی بر آنالیز فوریه و کاربرد آن در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
۰۲ ساعت ۰۱ دقیقه
درس۳٫۸
جلسه ۴ فیلم ریاضی مهندسی: تعامد
۰۶ ساعت ۴۰ دقیقه
درس۳٫۹
جلسه ۵ فیلم ریاضی مهندسی: روش سریع محاسبه ضرایب سری فوریه مثلثاتی
۰۵ ساعت ۳۶ دقیقه
درس۳٫۱۰
جلسه ۶ فیلم ریاضی مهندسی: خواص ضرایب سری فوریه مثلثاتی
۰۵ ساعت ۰۱ دقیقه
درس۳٫۱۱
جلسه ۷ فیلم ریاضی مهندسی: کاربرد توابع مختلط در محاسبه سری‌های مثلثاتی
۰۱ ساعت ۵۶ دقیقه
درس۳٫۱۲
جلسه ۸ فیلم ریاضی مهندسی: انتگرال فوریه
۰۵ ساعت ۲۴ دقیقه
درس۳٫۱۳
جلسه ۹ فیلم ریاضی مهندسی: تبدیل فوریه
۰۵ ساعت ۵۸ دقیقه
درس۳٫۱۴
جلسه ۵ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۲ ساعت ۳۷ دقیقه
درس۳٫۱۵
جلسه ۶ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۱ ساعت ۴۵ دقیقه
درس۳٫۱۶
جلسه ۷ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۲ ساعت

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۱

درس۴٫۱
جلسه ۱۰ فیلم ریاضی مهندسی: کاربرد تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
۰۵ ساعت ۰۲ دقیقه
درس۴٫۲
جلسه ۱۱ فیلم ریاضی مهندسی: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه اول
۰۲ ساعت ۰۸ دقیقه
درس۴٫۳
جلسه ۱۲ فیلم ریاضی مهندسی: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه دوم
۰۲ ساعت ۲۰ دقیقه
درس۴٫۴
جلسه ۱۳ فیلم ریاضی مهندسی: حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی به روش تفکیک متغیرها در دستگاه دکارتی
۰۵ ساعت ۴۲ دقیقه
درس۴٫۵
جلسه ۱۴ فیلم ریاضی مهندسی: حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ناهمگن
۰۲ ساعت ۲۲ دقیقه
درس۴٫۶
جلسه ۸ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۱ ساعت ۴۲ دقیقه
درس۴٫۷
جلسه ۹ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۱ ساعت ۴۲ دقیقه

آنالیز مختلط ۱

درس۵٫۱
جلسه ۱۵ فیلم ریاضی مهندسی: اعداد مختلط
۰۲ ساعت ۲۲ دقیقه
درس۵٫۲
جلسه ۱۶ فیلم ریاضی مهندسی: توابع مختلط
۰۵ ساعت ۴۰ دقیقه
درس۵٫۳
جلسه ۱ کد ۲ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۱ ساعت ۵۸ دقیقه
درس۵٫۴
جلسه ۱۷ فیلم ریاضی مهندسی: نگاشت
۰۶ ساعت
درس۵٫۵
جلسه ۲ کد ۲ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۲ ساعت ۰۲ دقیقه
درس۵٫۶
جلسه ۱۸ فیلم ریاضی مهندسی: سری مختلط
۰۵ ساعت ۲۳ دقیقه
درس۵٫۷
جلسه ۱۹ فیلم ریاضی مهندسی: انتگرال مختلط
۰۱ ساعت ۳۶ دقیقه
درس۵٫۸
جلسه ۲۰ فیلم ریاضی مهندسی: محاسبه انتگرالهای مختلط به کمک قضیه مانده‌ها
۰۴ ساعت ۰۱ دقیقه
درس۵٫۹
جلسه ۳ کد ۲ کلاس آنلاین ریاضی مهندسی
۰۱ ساعت ۵۵ دقیقه

دکمه بازگشت به بالا