حراج!

دانلود پرسشنامه نارسایی هیجانی

تومان12,000

دسته:

پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو مخصوص کودکان و نوجوانان از نسخه اصلی پرسشنامه نارسایی
هیجانی بزرگسالان گرفته شده و توسط ریف ، استروالد و نزوگت ساخته شده است. این پرسشنامه
۵۰ سوال دارد که با مقیاس لیکرت سه درجه ای )کاملا، تا حدودی و به هیچ وجه ( پاسخ داده می شود و
سه عامل ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی را مورد ارزیابی
قرار می دهد.

پرسشنامه نارسایی هیجانی آلکسی تایمیا

و……….

دکمه بازگشت به بالا