حراج!

دانلود دوره کامل آموزش ساخت نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری با سی شارپ

تومان100,000

   ساخت نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری با سی شارپ . به شما از صفر تا صد آموزش می دهیم که چگونه نرم افزار حسابداری و انبارداری طراحی کنید

ساخت نرم افزار جامع حسابداری

دانلود دوره کامل آموزش ساخت نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری با سی شارپ

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با سی شارپ

  • اگر به دنبال یادگیری زبان برنامه نویسی سی شارپ بطور کامل هستید…

  • اگر برای کسب و کار خود نیاز به نرم افزار جامع حسابداری و انبار داری دارید…

  • اگر می خواهید نرم افزار حسابداری را خودتان و با توجه به نیاز خودتان طراحی کنید…

  • اگر علاقه مند هستید مباحث مهمی در رابطه با انبارداری مبنی بر تحلیل و بررسی انبارها و گروه بندی و غیره را بدانید…

  • اگر مشتاق هستید هرگونه نرم افزار مالی و اداری را تحلیل و پیاده سازی کنید و از همه جهات حرفه ای شده و وارد بازار کار شوید…

  • اگر شما هم علاقه مند به کسب درصدی از بازار جامعه برنامه نویسی هستید…

   فهرست این فایل آموزشی

بخش اول – قسمت اول – درباره سرفصل

    بخش اول – قسمت دوم – درباره اپلیکیشن و دیتابیس

    بخش اول – قسمت سوم -ساخت اپلیکیشن و توضیحات لازم برای Framework برنامه

*

    *

بخش اول – قسمت چهارم – نصب و کرک کامپوننت DotNetBar

    بخش اول – قسمت پنجم – نحوه استفاده از کامپوننت DotNetBar و BehComponent

   ساخت نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری با سی شارپ 

    بخش اول – قسمت ششم – درباره اسپلش

       بخش اول – قسمت هفتم – طراحی فرم اسپلش

    بخش اول – قسمت هشتم – کدنویسی فرم اسپلش

    بخش اول – قسمت نهم – درباره LINQ

    بخش اول – قسمت دهم – ساخت یک اپلیکیشن تست و طراحی فرم ها

    بخش اول – قسمت یازدهم – ساخت یک دیتابیس تست و طراحی جدول

    بخش اول – قسمت دوازدهم – نحوه دسترسی به داده با استفاده از LINQ

    بخش اول – قسمت سیزدهم – ساخت دیتابیس برنامه

    بخش اول – قسمت چهاردهم – تحلیل و شرح تنظیمات برنامه

    بخش اول – قسمت پانزدهم – طراحی فرم تنظیمات

    بخش اول – قسمت شانزدهم – ساخت جدول و ایجاد پروسجور های مورد نیاز

  

    بخش اول – قسمت هفدهم – کدنویسی فرم تنظیمات

     ساخت نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری با سی شارپ 

   

    دانلود کامپوننت ها

   

    بخش دوم – قسمت اول – درباره نقش ها

   

    بخش دوم – قسمت دوم – تحلیل نقش ها

   

   

    بخش دوم – قسمت سوم – جداول و پروسجور های نقش ها

   

   

    بخش دوم – قسمت چهارم – طراحی فرم های نقش ها

   

   

    بخش دوم – قسمت پنجم – کدنویسی نقش ها

   

    بخش دوم – قسمت ششم – تحلیل کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت هفتم – جداول و پروسجور های کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت هشتم – چک کردن خودکار در صفحه اصلی

   

    بخش دوم – قسمت نهم – طراحی فرم های کاربران

    بخش دوم – قسمت دهم – کدنویسی کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت یازدهم – طراحی فرم لاگین و تنظیمات لاگین

   

   

    بخش دوم – قسمت دوازدهم – کدنویسی لاگین

   

   

    بخش دوم – قسمت سیزدهم – پروسجور های احراز هویت (بررسی نقش های هر کاربر وارد شده)

   

   

    بخش دوم – قسمت چهاردهم – کدنویسی مجوز ها و دسترسی ها

   

    بخش دوم – قسمت پانزدهم – تحلیل قسمت ورود و خروج کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت شانزدهم – جداول و پروسجور های قسمت ورود و خروج کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت هفدهم – طراحی فرم های مربوط به ورود و خروج کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت هجدهم – کدنویسی ورود و خروج کاربران

   

   

    بخش سوم – قسمت اول – درباره ارتباط انبار و محصول

   

    ۸

    بخش سوم – قسمت دوم – درباره ارتباط انبار و محصول

   

   

    بخش سوم – قسمت سوم – درباره گروه بندی محصولات

   

    بخش سوم – قسمت چهارم – دیتابیس انبارها

    ۸

    بخش سوم – قسمت پنجم – طراحی فرم انبارها

    بخش سوم – قسمت ششم – کد نویسی انبارها

   

    بخش سوم – قسمت هفتم – دیتابیس گروه بندی

   

    بخش سوم – قسمت هشتم – طراحی فرم گروه بندی

    بخش سوم – قسمت نهم – کد نویسی گروه بندی

    بخش سوم – قسمت دهم – دیتابیس محصولات

   

    بخش سوم – قسمت یازدهم – طراحی فرم محصولات

۸

    بخش سوم – قسمت دوازدهم – کد نویسی فرم محصولات

   

    بخش چهارم – قسمت اول – تحلیل اشخاص

   

    بخش چهارم – قسمت دوم – تحلیل هزینه و درآمد

   

   

    بخش چهارم – قسمت سوم – ساخت جدول و پروسجور های اشخاص

   

   

    بخش چهارم – قسمت چهارم – طراحی فرم های اشخاص

   

   

    بخش چهارم – قسمت پنجم – کدنویسی فرم های اشخاص

    بخش چهارم – قسمت ششم – ساخت جدول و پروسجور های درآمد ها و هزینه ها

   

    بخش چهارم – قسمت هفتم – طراحی فرم های هزینه ها و درآمد ها

   

   

    بخش چهارم – قسمت هشتم – کدنویسی فرم های هزینه ها و درآمد ها

   

    بخش چهارم – قسمت نهم – درباره وب سرویس ها

    ۸

    بخش چهارم – قسمت دهم – درباره وب سرویس پیام کوتاه

   

   

    بخش چهارم – قسمت یازدهم – بررسی متد ارسال پیامک و پارامتر های آن

   

   

    بخش چهارم – قسمت دوازدهم – نحوه ارسال پیام کوتاه در سی شارپ

   

   

    بخش چهارم – قسمت سیزدهم – ساخت کلاس ارسال پیامک برای برنامه

   

   

    بخش پنجم – قسمت اول – تحلیل حساب های مالی

   

   

    بخش پنجم – قسمت دوم – دیتابیس حساب های مالی

   

   

    بخش پنجم – قسمت سوم – طراحی فرم های حساب های مالی

   

   

    بخش پنجم – قسمت چهارم – کدنویسی فرم های حساب های مالی

   

   

    بخش پنجم – قسمت پنجم – تحلیل دفتر حساب

   

   

    بخش پنجم – قسمت ششم – دیتابیس دفتر حساب

   

    بخش پنجم – قسمت هفتم – طراحی فرم های دفتر حساب

   

   

    بخش پنجم – قسمت هشتم – کدنویسی دفتر حساب

   

    بخش پنجم – قسمت نهم – تحلیل اسناد دریافتی و پرداختی

   

   

    بخش پنجم – قسمت دهم – دیتابیس اسناد دریافتی و پرداختی

   

   

    بخش پنجم – قسمت یازدهم – طراحی فرم های اسناد دریافتی و پرداختی

   

   

    بخش پنجم – قسمت دوازدهم – کدنویسی فرم های اسناد دریافتی و پرداختی

   

    بخش پنجم – قسمت سیزدهم – طراحی فرم وصول اسناد

   

    بخش پنجم – قسمت چهاردهم – کدنویسی وصول اسناد

   

   

    بخش ششم – قسمت اول – تحلیل قسمت مالیات بر ارزش افزوده

   

   

    بخش ششم – قسمت دوم – دیتابیس مالیات بر ارزش افزوده

   

    بخش ششم – قسمت سوم – طراحی فرم های قسمت الیات بر ارزش افزدوه

   

   

    بخش ششم – قسمت چهارم – کدنویسی بخش مالیات بر ارزش افزوده

   

    بخش ششم – قسمت پنجم – طراحی فرم صورت حساب بدهکاری و بستانکاری

   

    بخش ششم – قسمت ششم – طراحی فرم های تسویه بدهکار / بستانکار از قبل

   

    بخش ششم – قسمت هفتم – کدنویسی بخش بدهکاری و بستانکاری

   

    بخش ششم – قسمت هشتم – تسویه بصورت نقد

   

    بخش ششم – قسمت نهم – تسویه بصورت سند

   

    بخش ششم – قسمت دهم – نصب و راه اندازی نرم افزار stimulsoft report

   

    بخش ششم – قسمت یازدهم – نحوه استفاده از stimulsoft report

   

    بخش ششم – قسمت دوازدهم – طراحی صفحه گزارش تراکنش های مالی

   

  ۸

    بخش ششم – قسمت سیزدهم – کدنویسی و اتصال گزارش مالی

   

    بخش ششم – ابزارها

   

    بخش هفتم – قسمت اول – تحلیل موجودی ها

   

   

    بخش هفتم – قسمت دوم – دیتابیس موجودی ها

   

   

    بخش هفتم – قسمت سوم – طراحی فرم ورود و خروج دستی موجودی ها

   

   

    بخش هفتم – قسمت چهارم – کدنویسی فرم ورود و خروج دستی موجودی ها

   

    بخش هفتم – قسمت پنجم – طراحی فرم های نمایش موجودی

   

   

    بخش هفتم – قسمت ششم – ساخت و سفارشی کردن View موجودی

    ۸

   

    بخش هفتم – قسمت هفتم – کدنویسی فرم های نمایش موجودی

   

   

    بخش هفتم – قسمت هشتم – طراحی گزارش های موجودی

   

    بخش هفتم – قسمت نهم – کدنویسی گزارش های موجودی

   

   

    بخش هفتم – قسمت دهم – طراحی فرم جابجایی انبار

   

   

    بخش هفتم – قسمت یازدهم – کدنویسی جابجایی در انبار

   

   

    بخش هفتم – قسمت دوازدهم – پروسجورهای کنترل موجودی

   

   

    بخش هفتم – قسمت سیزدهم – کنترل موجودی هنگام خروج از انبار

   

   

    بخش هشتم – قسمت اول – تحلیل فاکتورها

   

   

    بخش هشتم – قسمت دوم – دیتابیس فاکتورها

   

    بخش هشتم – قسمت سوم- طراحی فرم ثبت فاکتور

   

   

    بخش هشتم – قسمت چهارم – کدنویسی فرم ثبت فاکتور

   

   

    بخش هشتم – قسمت پنجم – طراحی فرم نمایش فاکتورها

   

    بخش هشتم – قسمت ششم – کدنویسی فرم نمایش فاکتورها

   

   

    بخش هشتم – قسمت هفتم – طراحی گزارش ثبت فاکتور

   

   

    بخش هشتم – قسمت هشتم – کدنویسی گزارش ثبت فاکتور

   

    بخش هشتم – قسمت نهم – طراحی گزارش حاله انبار

   

   

    بخش هشتم – قسمت دهم – کدنویسی گزارش حواله انبار

  ۸

   

    بخش هشتم – قسمت یازدهم – طراحی گزارش نمایش فاکتورها

   

    بخش هشتم – قسمت دوازدهم – کدنویسی گزارش نمایش فاکتورها

   

   

    بخش هشتم – قسمت سیزدهم – طراحی فرم تأیید فروش

   

   

    بخش هشتم – قسمت چهاردهم – پروسجور تأیید فروش

   

   

    بخش هشتم – قسمت پانزدهم – کدنویسی فرم تأیید فروش

   

    بخش هشتم – قسمت شانزدهم – طراحی پنل موجودی در صفحه نخست

    ۸

   

    بخش هشتم – قسمت هفدهم – پروسجر هشدار اتمام فروش

   

   

    بخش هشتم – قسمت هجدهم – کنترل موجودی های رو به اتمام

    ۸

   

    بخش نهم – قسمت اول – فاکتور (پرداخت نقد)

   

   

    بخش نهم – قسمت دوم – فاکتور (پرداخت سند)

   

   

    بخش نهم – قسمت سوم – فاکتور (ویرایش پرداخت)

   

    بخش نهم – قسمت چهارم – پروسجورهای کنترل موجودی حساب

   

   

    بخش نهم – قسمت پنجم – کنترل موجودی جهت برداشت حساب

   

    بخش نهم – قسمت ششم – پروسجور ارسال پیامک تراکنش ها

   

   

    بخش نهم – قسمت هفتم – ارسال پیامک پس از تراکنش های حساب

   

    بخش نهم – قسمت هشتم – وصول اسناد

   

   

    بخش نهم – قسمت نهم – ارسال پیامک پس از وصول

   

   

    بخش نهم – قسمت دهم – طراحی گزارش فاکتورهای صورتحساب

   

   

    بخش نهم – قسمت یازدهم – پروس

   

   

    بخش نهم – قسمت دوازدهم – کدنویسی گزارش فاکتورهای صورتحساب

   

   

    بخش نهم – قسمت سیزدهم – طراحی گزارش فاکتور های صورت حساب

   

    بخش نهم – قسمت چهاردهم – کدنویسی گزارش فاکتور های صورت حساب

   

    بخش نهم – قسمت پانزدهم – طراحی گزارش تراکنش های مالی صورت حساب

   

   

    بخش نهم – قسمت شانزدهم – کدنویسی گزارش تراکنش های مالی صورت حساب

   

   

    بخش دهم – قسمت اول – ویو و پروسجورهای آمار خرید و فروش

   

    ۸

    بخش دهم – قسمت دوم – طراحی فرم آماد خرید و فروش

   

    بخش دهم – قسمت سوم – کد نویسی فرم آمار خرید و فروش

   

    بخش دهم – قسمت چهارم – طراحی فرم آمارهای مالی

   

    بخش دهم – قسمت پنجم – دیتابیس آمارهای مالی

    بخش دهم – قسمت ششم – کدنویسی فرم آمارهای مالی

   

    بخش دهم – قسمت هفتم – دیتابیس گنجینه پیام

   

    بخش دهم – قسمت هشتم – طراحی فرم گنجینه پیام

   

    بخش دهم – قسمت نهم – کدنیسی گنجینه پیام

   

    بخش دهم – قسمت دهم – برطرف کردن مشکلات و باگ های برنامه

   

    بخش دهم – قسمت یازدهم – ایجاد پیام های تصادفی در فاکتور مثل حدیث ، شعر و …

   

۸

    بخش دهم – قسمت دوازدهم – چند نخی در فرم اسپلش

   

    بخش دهم – قسمت سیزدهم – طراحی پنل هشدار سررسید اسناد

   

   

    بخش دهم – قسمت چهاردهم – پرسجورهای هشدار سررسید اسناد

   

   

    بخش دهم – قسمت پانزدهم – کدنویسی هشدار سررسیداسناد

   

   

    بخش دهم – قسمت شانزدهم – روش های تحت شبکه

   

   

    بخش دهم – قسمت هفدهم – تنظیمات مربوز به راه اندازی دیتابیس در اینترنت

    بخش دهم – قسمت هجدهم – تنظیمات مربوز به راه اندازی دیتابیس در شبکه

    ۸

   

    بخش دهم – قسمت نوزدهم – ایجاد نسخه نصب با استفاده از Setup Factory

   

   

    بخش دهم – ابزارهای استفاده شده

   

    

دکمه بازگشت به بالا