دانلود دوره کامل آموزش ساخت نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری با سی شارپ

(دیدگاه 5 کاربر)
توضیحات مختصر محصول

ساخت نرم افزار جامع حسابداری

دانلود دوره کامل آموزش ساخت نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری با سی شارپ

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با سی شارپ

 • اگر به دنبال یادگیری زبان برنامه نویسی سی شارپ بطور کامل هستید…

 • اگر برای کسب و کار خود نیاز به نرم افزار جامع حسابداری و انبار داری دارید…

 • اگر می خواهید نرم افزار حسابداری را خودتان و با توجه به نیاز خودتان طراحی کنید…

 • اگر علاقه مند هستید مباحث مهمی در رابطه با انبارداری مبنی بر تحلیل و بررسی انبارها و گروه بندی و غیره را بدانید…

 • اگر مشتاق هستید هرگونه نرم افزار مالی و اداری را تحلیل و پیاده سازی کنید و از همه جهات حرفه ای شده و وارد بازار کار شوید…

 • اگر شما هم علاقه مند به کسب درصدی از بازار جامعه برنامه نویسی هستید…

   فهرست این فایل آموزشی

بخش اول – قسمت اول – درباره سرفصل

    بخش اول – قسمت دوم – درباره اپلیکیشن و دیتابیس

    بخش اول – قسمت سوم -ساخت اپلیکیشن و توضیحات لازم برای Framework برنامه

*

    *

بخش اول – قسمت چهارم – نصب و کرک کامپوننت DotNetBar

    بخش اول – قسمت پنجم – نحوه استفاده از کامپوننت DotNetBar و BehComponent

   ساخت نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری با سی شارپ 

    بخش اول – قسمت ششم – درباره اسپلش

       بخش اول – قسمت هفتم – طراحی فرم اسپلش

    بخش اول – قسمت هشتم – کدنویسی فرم اسپلش

    بخش اول – قسمت نهم – درباره LINQ

    بخش اول – قسمت دهم – ساخت یک اپلیکیشن تست و طراحی فرم ها

    بخش اول – قسمت یازدهم – ساخت یک دیتابیس تست و طراحی جدول

    بخش اول – قسمت دوازدهم – نحوه دسترسی به داده با استفاده از LINQ

    بخش اول – قسمت سیزدهم – ساخت دیتابیس برنامه

    بخش اول – قسمت چهاردهم – تحلیل و شرح تنظیمات برنامه

    بخش اول – قسمت پانزدهم – طراحی فرم تنظیمات

    بخش اول – قسمت شانزدهم – ساخت جدول و ایجاد پروسجور های مورد نیاز

  

    بخش اول – قسمت هفدهم – کدنویسی فرم تنظیمات

     ساخت نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری با سی شارپ 

   

    دانلود کامپوننت ها

   

    بخش دوم – قسمت اول – درباره نقش ها

   

    بخش دوم – قسمت دوم – تحلیل نقش ها

   

   

    بخش دوم – قسمت سوم – جداول و پروسجور های نقش ها

   

   

    بخش دوم – قسمت چهارم – طراحی فرم های نقش ها

   

   

    بخش دوم – قسمت پنجم – کدنویسی نقش ها

   

    بخش دوم – قسمت ششم – تحلیل کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت هفتم – جداول و پروسجور های کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت هشتم – چک کردن خودکار در صفحه اصلی

   

    بخش دوم – قسمت نهم – طراحی فرم های کاربران

    بخش دوم – قسمت دهم – کدنویسی کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت یازدهم – طراحی فرم لاگین و تنظیمات لاگین

   

   

    بخش دوم – قسمت دوازدهم – کدنویسی لاگین

   

   

    بخش دوم – قسمت سیزدهم – پروسجور های احراز هویت (بررسی نقش های هر کاربر وارد شده)

   

   

    بخش دوم – قسمت چهاردهم – کدنویسی مجوز ها و دسترسی ها

   

    بخش دوم – قسمت پانزدهم – تحلیل قسمت ورود و خروج کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت شانزدهم – جداول و پروسجور های قسمت ورود و خروج کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت هفدهم – طراحی فرم های مربوط به ورود و خروج کاربران

   

   

    بخش دوم – قسمت هجدهم – کدنویسی ورود و خروج کاربران

   

   

    بخش سوم – قسمت اول – درباره ارتباط انبار و محصول

   

    ۸

    بخش سوم – قسمت دوم – درباره ارتباط انبار و محصول

   

   

    بخش سوم – قسمت سوم – درباره گروه بندی محصولات

   

    بخش سوم – قسمت چهارم – دیتابیس انبارها

    ۸

    بخش سوم – قسمت پنجم – طراحی فرم انبارها

    بخش سوم – قسمت ششم – کد نویسی انبارها

   

    بخش سوم – قسمت هفتم – دیتابیس گروه بندی

   

    بخش سوم – قسمت هشتم – طراحی فرم گروه بندی

    بخش سوم – قسمت نهم – کد نویسی گروه بندی

    بخش سوم – قسمت دهم – دیتابیس محصولات

   

    بخش سوم – قسمت یازدهم – طراحی فرم محصولات

۸

    بخش سوم – قسمت دوازدهم – کد نویسی فرم محصولات

   

    بخش چهارم – قسمت اول – تحلیل اشخاص

   

    بخش چهارم – قسمت دوم – تحلیل هزینه و درآمد

   

   

    بخش چهارم – قسمت سوم – ساخت جدول و پروسجور های اشخاص

   

   

    بخش چهارم – قسمت چهارم – طراحی فرم های اشخاص

   

   

    بخش چهارم – قسمت پنجم – کدنویسی فرم های اشخاص

    بخش چهارم – قسمت ششم – ساخت جدول و پروسجور های درآمد ها و هزینه ها

   

    بخش چهارم – قسمت هفتم – طراحی فرم های هزینه ها و درآمد ها

   

   

    بخش چهارم – قسمت هشتم – کدنویسی فرم های هزینه ها و درآمد ها

   

    بخش چهارم – قسمت نهم – درباره وب سرویس ها

    ۸

    بخش چهارم – قسمت دهم – درباره وب سرویس پیام کوتاه

   

   

    بخش چهارم – قسمت یازدهم – بررسی متد ارسال پیامک و پارامتر های آن

   

   

    بخش چهارم – قسمت دوازدهم – نحوه ارسال پیام کوتاه در سی شارپ

   

   

    بخش چهارم – قسمت سیزدهم – ساخت کلاس ارسال پیامک برای برنامه

   

   

    بخش پنجم – قسمت اول – تحلیل حساب های مالی

   

   

    بخش پنجم – قسمت دوم – دیتابیس حساب های مالی

   

   

    بخش پنجم – قسمت سوم – طراحی فرم های حساب های مالی

   

   

    بخش پنجم – قسمت چهارم – کدنویسی فرم های حساب های مالی

   

   

    بخش پنجم – قسمت پنجم – تحلیل دفتر حساب

   

   

    بخش پنجم – قسمت ششم – دیتابیس دفتر حساب

   

    بخش پنجم – قسمت هفتم – طراحی فرم های دفتر حساب

   

   

    بخش پنجم – قسمت هشتم – کدنویسی دفتر حساب

   

    بخش پنجم – قسمت نهم – تحلیل اسناد دریافتی و پرداختی

   

   

    بخش پنجم – قسمت دهم – دیتابیس اسناد دریافتی و پرداختی

   

   

    بخش پنجم – قسمت یازدهم – طراحی فرم های اسناد دریافتی و پرداختی

   

   

    بخش پنجم – قسمت دوازدهم – کدنویسی فرم های اسناد دریافتی و پرداختی

   

    بخش پنجم – قسمت سیزدهم – طراحی فرم وصول اسناد

   

    بخش پنجم – قسمت چهاردهم – کدنویسی وصول اسناد

   

   

    بخش ششم – قسمت اول – تحلیل قسمت مالیات بر ارزش افزوده

   

   

    بخش ششم – قسمت دوم – دیتابیس مالیات بر ارزش افزوده

   

    بخش ششم – قسمت سوم – طراحی فرم های قسمت الیات بر ارزش افزدوه

   

   

    بخش ششم – قسمت چهارم – کدنویسی بخش مالیات بر ارزش افزوده

   

    بخش ششم – قسمت پنجم – طراحی فرم صورت حساب بدهکاری و بستانکاری

   

    بخش ششم – قسمت ششم – طراحی فرم های تسویه بدهکار / بستانکار از قبل

   

    بخش ششم – قسمت هفتم – کدنویسی بخش بدهکاری و بستانکاری

   

    بخش ششم – قسمت هشتم – تسویه بصورت نقد

   

    بخش ششم – قسمت نهم – تسویه بصورت سند

   

    بخش ششم – قسمت دهم – نصب و راه اندازی نرم افزار stimulsoft report

   

    بخش ششم – قسمت یازدهم – نحوه استفاده از stimulsoft report

   

    بخش ششم – قسمت دوازدهم – طراحی صفحه گزارش تراکنش های مالی

   

  ۸

    بخش ششم – قسمت سیزدهم – کدنویسی و اتصال گزارش مالی

   

    بخش ششم – ابزارها

   

    بخش هفتم – قسمت اول – تحلیل موجودی ها

   

   

    بخش هفتم – قسمت دوم – دیتابیس موجودی ها

   

   

    بخش هفتم – قسمت سوم – طراحی فرم ورود و خروج دستی موجودی ها

   

   

    بخش هفتم – قسمت چهارم – کدنویسی فرم ورود و خروج دستی موجودی ها

   

    بخش هفتم – قسمت پنجم – طراحی فرم های نمایش موجودی

   

   

    بخش هفتم – قسمت ششم – ساخت و سفارشی کردن View موجودی

    ۸

   

    بخش هفتم – قسمت هفتم – کدنویسی فرم های نمایش موجودی

   

   

    بخش هفتم – قسمت هشتم – طراحی گزارش های موجودی

   

    بخش هفتم – قسمت نهم – کدنویسی گزارش های موجودی

   

   

    بخش هفتم – قسمت دهم – طراحی فرم جابجایی انبار

   

   

    بخش هفتم – قسمت یازدهم – کدنویسی جابجایی در انبار

   

   

    بخش هفتم – قسمت دوازدهم – پروسجورهای کنترل موجودی

   

   

    بخش هفتم – قسمت سیزدهم – کنترل موجودی هنگام خروج از انبار

   

   

    بخش هشتم – قسمت اول – تحلیل فاکتورها

   

   

    بخش هشتم – قسمت دوم – دیتابیس فاکتورها

   

    بخش هشتم – قسمت سوم- طراحی فرم ثبت فاکتور

   

   

    بخش هشتم – قسمت چهارم – کدنویسی فرم ثبت فاکتور

   

   

    بخش هشتم – قسمت پنجم – طراحی فرم نمایش فاکتورها

   

    بخش هشتم – قسمت ششم – کدنویسی فرم نمایش فاکتورها

   

   

    بخش هشتم – قسمت هفتم – طراحی گزارش ثبت فاکتور

   

   

    بخش هشتم – قسمت هشتم – کدنویسی گزارش ثبت فاکتور

   

    بخش هشتم – قسمت نهم – طراحی گزارش حاله انبار

   

   

    بخش هشتم – قسمت دهم – کدنویسی گزارش حواله انبار

  ۸

   

    بخش هشتم – قسمت یازدهم – طراحی گزارش نمایش فاکتورها

   

    بخش هشتم – قسمت دوازدهم – کدنویسی گزارش نمایش فاکتورها

   

   

    بخش هشتم – قسمت سیزدهم – طراحی فرم تأیید فروش

   

   

    بخش هشتم – قسمت چهاردهم – پروسجور تأیید فروش

   

   

    بخش هشتم – قسمت پانزدهم – کدنویسی فرم تأیید فروش

   

    بخش هشتم – قسمت شانزدهم – طراحی پنل موجودی در صفحه نخست

    ۸

   

    بخش هشتم – قسمت هفدهم – پروسجر هشدار اتمام فروش

   

   

    بخش هشتم – قسمت هجدهم – کنترل موجودی های رو به اتمام

    ۸

   

    بخش نهم – قسمت اول – فاکتور (پرداخت نقد)

   

   

    بخش نهم – قسمت دوم – فاکتور (پرداخت سند)

   

   

    بخش نهم – قسمت سوم – فاکتور (ویرایش پرداخت)

   

    بخش نهم – قسمت چهارم – پروسجورهای کنترل موجودی حساب

   

   

    بخش نهم – قسمت پنجم – کنترل موجودی جهت برداشت حساب

   

    بخش نهم – قسمت ششم – پروسجور ارسال پیامک تراکنش ها

   

   

    بخش نهم – قسمت هفتم – ارسال پیامک پس از تراکنش های حساب

   

    بخش نهم – قسمت هشتم – وصول اسناد

   

   

    بخش نهم – قسمت نهم – ارسال پیامک پس از وصول

   

   

    بخش نهم – قسمت دهم – طراحی گزارش فاکتورهای صورتحساب

   

   

    بخش نهم – قسمت یازدهم – پروس

   

   

    بخش نهم – قسمت دوازدهم – کدنویسی گزارش فاکتورهای صورتحساب

   

   

    بخش نهم – قسمت سیزدهم – طراحی گزارش فاکتور های صورت حساب

   

    بخش نهم – قسمت چهاردهم – کدنویسی گزارش فاکتور های صورت حساب

   

    بخش نهم – قسمت پانزدهم – طراحی گزارش تراکنش های مالی صورت حساب

   

   

    بخش نهم – قسمت شانزدهم – کدنویسی گزارش تراکنش های مالی صورت حساب

   

   

    بخش دهم – قسمت اول – ویو و پروسجورهای آمار خرید و فروش

   

    ۸

    بخش دهم – قسمت دوم – طراحی فرم آماد خرید و فروش

   

    بخش دهم – قسمت سوم – کد نویسی فرم آمار خرید و فروش

   

    بخش دهم – قسمت چهارم – طراحی فرم آمارهای مالی

   

    بخش دهم – قسمت پنجم – دیتابیس آمارهای مالی

    بخش دهم – قسمت ششم – کدنویسی فرم آمارهای مالی

   

    بخش دهم – قسمت هفتم – دیتابیس گنجینه پیام

   

    بخش دهم – قسمت هشتم – طراحی فرم گنجینه پیام

   

    بخش دهم – قسمت نهم – کدنیسی گنجینه پیام

   

    بخش دهم – قسمت دهم – برطرف کردن مشکلات و باگ های برنامه

   

    بخش دهم – قسمت یازدهم – ایجاد پیام های تصادفی در فاکتور مثل حدیث ، شعر و …

   

۸

    بخش دهم – قسمت دوازدهم – چند نخی در فرم اسپلش

   

    بخش دهم – قسمت سیزدهم – طراحی پنل هشدار سررسید اسناد

   

   

    بخش دهم – قسمت چهاردهم – پرسجورهای هشدار سررسید اسناد

   

   

    بخش دهم – قسمت پانزدهم – کدنویسی هشدار سررسیداسناد

   

   

    بخش دهم – قسمت شانزدهم – روش های تحت شبکه

   

   

    بخش دهم – قسمت هفدهم – تنظیمات مربوز به راه اندازی دیتابیس در اینترنت

    بخش دهم – قسمت هجدهم – تنظیمات مربوز به راه اندازی دیتابیس در شبکه

    ۸

   

    بخش دهم – قسمت نوزدهم – ایجاد نسخه نصب با استفاده از Setup Factory

   

   

    بخش دهم – ابزارهای استفاده شده

   

    

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 5 امتیاز کلی : 3.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 5 خرید
2
0
1
0
2
 1. علیرضا قانونی

  در تاریخ پاسخ

  سلام صدهزار واریز کردم از کارت تجارت ولی فایل ۶٫۵ گیگ دانلود نشد تکلیف چیه؟
  ۰۹۱۹۲۵۲۱۸۱۰

 2. علیرضا قانونی

  در تاریخ پاسخ

  سلام صدهزار واریز کردم از کارت تجارت ولی فایل ۶٫۵ گیگ دانلود نشد تکلیف چیه؟

 3. در تاریخ پاسخ

  سلام این عکس هایی که گذاشتید مربوط به همین آموزشه ؟ چون این ودیویی که گذاشتید داخل وب سایت دانشجویار هست ولی کلا ظاهر نرم افزاری که تولید میشه با چیزی که شما گذاشتید فرق میکنه اگه ممکنه از خود نرم افزار فیلم بذارید تشکر

 4. در تاریخ پاسخ

  عالیه

 5. در تاریخ پاسخ

  سلام . دمو نرم افزار یا چند ویدیو رو لطفا قرار بدید

  • کلیپ سرا

   مدیر

   در تاریخ پاسخ

   سلام نمونه ای از ویدئوی آموزشی در قسمت توصیحات گذاشته شده است لطفا دقت کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *