حراج!

دانلود جزوه باکتری شناسی عمومی تألیف دکتر تاج بخش

تومان15,000

دسته:

جزوه باکتری شناسی عمومی تألیف دکتر تاج بخش

 قسمت هایی از محتوا

تاریخچه باکتری شناسی

اصولاً از ابتدای خلقت موجودات وجانوران و گیاهان، بیماری توأم با سلامت بوده است.تأثیر این بیماری ها بر روی موجودات زنده بصورت کاهش کارایی موجودات زنده،وقفه در فعالیت های برخی اعضا و گاه مرگ بوده است .
آثار حجاری های مصر باستان آثار فلج اطفال را روی اجساد مومیایی ها نشان می دهد .در نوشته های عهد عتیق و کتب آسمانی نیز اشاره به بیماری شده است . در ایران)قبل از اسلام( روی بیماری های مختلف کار می کردند . از جمله در دانشگاه جندی شاپور اهواز ذکریای رازی به معنای » الجدری و الحصبه « دانشمند دوران پس از اسلام کتابی به نامآبله و سرخک را نوشته است.

رازی معتقد بود عامل آبله نوعی جرم یا مخمر است که از مادر به فرزند منتقل می شود و د رنهایت در سن
خاصی در بدن فرزند به غلیان و جوشش در می آید که حاصل آن جوش
ها یا وزیکول های روی پوست است . او چنین اعتقادی را در رابطه با
سرخک نیز داشت . بیماری که امروزه بعنوان حصبه می شناسیم عاملش
باکتری به نام S.typhi است اما بیماری که رازی آن را حصبه می نامید
همان بیماری سرخک امروزی است و عاملش ویروسی است. ابوعلی
سینا )پس از رازی(روی بیماری های مختلفی کار کرده است.

جزوه باکتری شناسی عمومی تألیف دکتر تاج بخش

از جمله بیماری هایی که به صورت مکتوب در کتاب قانون روی آنها کار کرده
بیماریهای مسری است . در این کتاب توضیح داده برخی از بیماری های
مسری از طریق آب منتقل می شود بنابراین می توان با پالایش آب از
انتقال اینگونه بیماری ها جلوگیری کرد . یکی از راههای پالایش جوشاندن
است .
و…….

دکمه بازگشت به بالا