حراج!

دانلود تحقیق درباره بررسی “علل خودکشی” pdf

تومان20,000

علل خودکشی

فهرست مندرجات

مقدمه…..

خودکشی

تعریف و مفهوم خودکشی. خودکشی از نگاه شریعت اسلامی… آمار خودکشی در جهان…………

انواع خودکشی

انواع خودکشی از نظر دورکیم……………………… انواع دیگر خودکشی………………… انواع خودکشی از نظر نحوه انجام آن………………………………………. انواع خودکشی های جمعی……………………………. روش های خودکشی…………..

شیوع ………….

بررسی علل خودکشی از نظر روانی-اجتماعی علل روانشناختی خودکشی علل جامعه شناختی خودکشی………………………….

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲ عوامل خطر ساز ……………………. علل خودکشی از نظر امراض جسمی………… علل خودکشی در مریضان روانی…………. پیش بینی وقوع خودکشی…………

ارزیابی و پیشگیری

ارزیابی خطر خودکشی……. ارزیابی حالت روانی.. ارزیابی چگونگی فاکتورهای موفقیت درخودکشی……..

……………

پیشگیری……………….

نتیجه گیری……..

منابع…………….

 

علت خودکشی.جنس: مردان چهار بار بیشتر از زنان خودکشی میکنند و این رقم در تمام سنین ثابت است. با این حال زنان چهار بار بیشتر از مردها اقدام به خودکشی میکنند. میزان بالاتر خودکشی در مردان با روش اقدام به خودکشی آنان ارتباط دارد.

مثلا مردان جهت اقدام به خودکشی بیشتر از روشهایی چون: اسلحه گرم، حلق آویز کردن یا پریدن از ارتفاع استفاده میکنند که این کار سبب انجام خودکشی های موفق در آنها میشود. در مقابل، زنان بیشتر اقدام به مصرف مقادیر زیاد مواد روانگردان یا مسموم کننده میکنند که در این موارد چانس نجات دادن بیشتر است و این کار سبب میشود که آنها خودکشی های موفق کمتر داشته باشند.

اما میزان استفاده از اسلحه گرم در میان زنان رو به افزایش است. در ایالاتی که محدودیت های قانونی برای حمل اسلحه وجود دارد، استفاده از سلاح گرم به عنوان روش خودکشی کاهش یافته است. سن: یکی از فکتورهای عمده خطر برای خودکشی سن است، زیرا میزان خودکشی با افزایش سن بالا میرود و این میزان اهمیت بحران میانسالی را نشان میدهند. تحقیقات نشان داده است که خودکشی در مردها پس از سن ۴۵ سالگی به اوج خودش میرسد و در زنان بیشترین تعداد خودکشی های موفق پس از سن ۵۵ سالگی رخ میدهد.

میزان خودکشی در مردانی دارای ۶۵ سال به بالا، به ۴۰ درصد میرسد. هرچند افراد مسن کمتر

از جوانان اقدام به خودکشی میکنند، ولی خودکشی آنها موفقتر است. گرچه افراد مسن در اکثر جوامع فقط ۱۰ درصد کل جمعیت را تشکیل میدهند، ولی ۲۵ درصد موارد خودکشی در بین این افراد رخ میدهد. میزان خودکشی در افراد ۷۵ سال به بالا، سه برابر میزان آن در جوانان است. با این حال میزان خودکشی در بین جوانان و به خصوص مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله به سرعت در حال افزایش……

و…..

دکمه بازگشت به بالا