حراج!

دانلود تحقیق درباره”هنر گرافیک و گرافیک متحرک” ۶۴ ص

تومان20,000

هنر گرافیک و گرافیک متحرک

طراحی گرافیک چیست؟………………………………………… ۱

مفهوم کلی هنر گرافیک…………………………………………… ۴

تصویر و نوشته…………………………………………………. ۶

آغاز پدیده تبلیغات……………………………………………….. ۸

زبان نوشتاری و تعلیم مذهبی…………………………………… ۱۲

تاریخچه تبلیغات بازرگانی………………………………………. ۱۴

مقدمه…………………………………………………………… ۱۵

نخستین تبلیغ گران………………………………………………. ۱۷

چشم انداز پیشۀ طراحی…………………………………………. ۲۴

مفهوم های طراحی جدید………………………………………… ۲۹

گرافیک تلویزیونی……………………………………………… ۴۸

انواع گرافیک کامپیوتری……………………………………….. ۶۰

منابع……………………………………………………………. ۶۱

قسمت هایی از این تحقیق:

 پیش نیازها از این قرارند:

– توانایی ایجاد ارتباط بن تصویر – برای ارائه یک ایده کلی

– درک اندیشه های گوناگون از نظر فضا و زمان

– توانایی ایجاد ارتباط بین صدا و حرکت

– درک زمان بندی درست

کاربرد سازمان بندی گرافیک برای نیازهای فنی

– توانایی استفاده از نور مناسب به عنوان ماده اولیه کار

تفاوت اساسی در این حقیقت نهفته است که علاوه بر درک طراحی در زمان خلق متحرک برای تلویزیون سینما و ویدئو یک درک مهم مورد نیاز است و آن این که اصولا کار طراحی متحرک چیست؟ و چگونه می توان مرحله های گوناگون فنی را پیمود و یک طراحی متحرک ساخت و به نوار ویدئو یا فیلم منتقل ساخت در این دانستن این نکته ضروری است که ما با زبانهای گوناگون طراحی به شرح زیر سروکار داریم:

۱- طراحی ایستا که بیشتر از طریق چاپ تولید می شود

۲- طراحی متحرک که بیشتر بر روی فیلم و نوار برای سینما و تلویزیون تهیه می شود.

طراحی ایستا ، در سازماندهی اصل شکلها ، ترکیب بندی و چگونگی قرار دادن حروف ، دارای اصول خاص خود است و تلاش بر این است که به وسیله آن ، تأثیری فوری و مطلوب ایجاد شود از آنجا که نتیجه کار به حالت ایستا و بیشتر به صورت نوشته یا کار چاپی ارائه می شود ، بنابراین بیننده می تواند آن را به فرصت کافی مشاهده کند.طراحی متحرک همگام با زمان، در حال حرکت است ممکن است هر بخش از طراحی تنها برای چند ثانیه نشان داده شود مهم، دستاورد و تأثیر نهایی طرح است آنچه بین طرحها می آید

مانند موسیقی ممکن است مؤثرتر از اصل کار باشد بنابراین ، برای بیان یک پیام ، کار طراح نیاز به ارتباط نزدیک با سایر عوامل مرتبط با پیام مثل باله و موسیقی دارد اگر در کار طراحی متحرک، ارتباط نزدیک و هماهنگی با این عوامل برقرار و تطابقی موزون با آنها ایجاد شود، موفقیت بیشتری به دست خواهد آمد به طور قطع اگر ارتباط بین موسیقی و طراحی باله در نظر گرفته نشود گیرایی کار و میزان موفقیت آن نیز کمتر می شود و موفقیت طراحی متحرک به این عوامل جنبی که حتی پر اهمیت تر از خود طراحی و…..

و……….

 

دکمه بازگشت به بالا