حراج!

دانلود جزوه کامل “بررسی مسائل اجتماعی ایران” pdf

تومان20,000

دسته:

عنوان درس :
بررسی مسائل اجتماعی ایران ( ۳واحد)
منبع : بررسی مسائل اجتماعی ایران
گروه مولفان

فهرست

طرح مسائل اجتماعی در ایران 
تحول جمعیتی 
ریشه یابی علل غیراقتصادی نابسامانی اقتصادی 
چالش های اشتغال 
آموزش عالی وبیکاری تحصیل کرده ها 
سرمایه اجتماعی 
تعارض سنت ومدرنیته

ضرورت اصلالاح ساختار اداری 
مسئله جوانان 
تحلیل جامعه شناختی مسکن شهری 
مسائل جامعه شناختی اجتماعات روستایی درایران 
خشونت خانوادگی , خشونت اجتماعی 
روسپیگری 
اعتیاد 
فرار مغزها 
فساد درایران

 

اهداف درس
همه جوامع به ویژه جوامع در حال گذار نیازمند بررسی 
ابعاد مختلف مسائل اجتماعی می باشند .
دراین برنامه دانشجو با مفاهیم زیر آشنا می شود : 
۱٫ تعریف مسئله اجتماعی وابعاد آن
۲٫ مراحل شکلگیری مسئله اجتماعی
۳٫ انواع مسئله اجتماعی وویژگیهای آن
۴٫ تحلیل ,ارزیابی وارائه راه حل برای مسائل اجتماعی

اهداف درس
وانتظار می رود: 
۱٫ تعریف مسئله اجتماعی را بیان کند.
۲٫ ابعاد مسئله اجتماعی را نام ببرد.
۳٫ انواع مسئله اجتماعی را بشناسد.
۴٫ تحولات جمعیتی را شرح دهد.
۵٫ چالشهای اشتغال وبیکاری را تبیین کند.
۶٫ سرمایه اجتماعی را تعریف وپیامدهای آن را تبیین کند.

۷٫ مسائل جوانان را بیان کند.
۸٫ تحلیل جامعه شناسی از مسکن ارائه کند.
۹٫ مسائل جامعه شناختی اجتماعات روستایی ایران را تبیین کند.
۱۰ . خشونت خانوادگی , خشونت اجتماعی را شرح دهد
۱۱ . روسپیگری را تبیین کند.
۱۲ .اعتیادرا تحلیل کند.
۱۳ . فرار مغزها را تشریح کند.
۱۴ . فساد درایرا ن را تبیین کند

 

کاربرد
کاربرد این درس در رشته علوم اجتماعی با توجه به ماهیت
رشته و درس, جهت بالا بردن قدرت تحلیل دانشجویان
وآشنایی با ابعاد گوناگون مسائل اجتماعی ایران بسیار زیاد
واساسی است. این درس جزء دروس تخصصی این رشته
محسوب می شود .مفاهیم دروس دیگر رشته اعم ازنظریه های
جامعه شناسی ,جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ,جامعه
شناسی سازمانها و…پیشنیاز این درس محسوب می شود.

 

دکمه بازگشت به بالا