حراج!

دانلود جزوه مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی pdf

تومان10,000

—نظریه ی سازمان (فرضیه هایی در مورد رفتار انسان در درون طایفه تا درون دولت های پیچیده) و نظریه ی اداری (فرضیه هایی در مورد رفتار انسان در گروه های کاری) شالوده ی اصلی نظریه ی مدیریت دولتی را تشکیل می دهند.
—
—مفهوم پارادیم ها به وسیله ی توماس کون مطرح شد.
—پارادیم مجموعه کاملی از باورهای پذیرفته شده و غالباً غیر قابل تردید است که از سوی پژوهشگران و کاربران یک رشته علمی مقبولیت عام پیدا می کند.
—به نظر برخی از اندیشمندان پارادیم ها در مدیریت دولتی جامع نیستند بلکه بخش هایی از پارادیم های مختلف از حوزه های گوناگون اند.

 

و……….

دکمه بازگشت به بالا