تحقیق درباره “گیاهان دارویی عمومی” ۱۳۰ ص

دسته:
توضیحات مختصر محصول

گیاهان دارویی عمومی

انتخاب گونه ها وارقام گیاهان دارویی

مقدمه وتاریخچه کشت:

آشنایی باارزش واهمیت گیاهان دارویی

تاریچه کشت وکار گیاهان دارویی

تفاوت داروهای شیمیایی با داروهای گیاهی

وضعیت گیاهان دارویی ایران

تعریف گیاهان دارویی

مراحل کشت گیاهان دارویی:

 دلایل محدود بودن استفاده گیاهان دارویی به شکل بسته بندی

تقسیم بندی سازمان خوارو بار جهانی( FAO) روی محصولات فرعی

معرفی گیاهان دارویی بومی منطقه

تیره غلات Poaceae

تیره آلالهRanunculaceae

تیره شقایق(خشخاش)Papaveraceae

تیره گل سرخیان Rosaceae

تیره پروانه آسا Fabaceae

تیره سدابRotaceae

تیره چتریان Apiaceae

تیره سنبل الطیب Valerianaceae

تیره نعنایان Laminaceae

تیره بادمجانSolanaceae

تیره پنیرکMalvaceae

تیره میمون:Scrophulariaceae

تیره شب بوBrassicaceae

تیره کاسنیAsteraceae

تیره بارهنگ Plantaginaceae

تیره کدوئیانCucurbitaceae

تیره پا مچال Primulaceae

تیره هفت بندPOlygonaceae

 

 

تیره شاهدانهCanabinaceae

تیره راش Fagaceae

تیره لالهLiliaceae

تیره گل مغربیOnagraceae

ویژگیهای خاک وعوامل اقلیمی

رابطه محیط رشدومواد موثره:

کیفیت نور :

شدت روشنایی:

مدت روشنایی:

درجه حرارت:

آب وآبیاری:

خاک وگیاه:

عناصر موردنیاز گیاه

ازت:

کود نیترات آمونیوم:

 

 سولفات آمونیوم:

آمونیاک مایع:

فسفر:

فسفات آمونیوم:

سوپرفسفات تریپل:

پتاسیم:

سولفات پتاسیم:

کلرات پتاسیم:

کلسیم:

آهن :

روی:

روش نمونه برداری ازخاک مزرعه

طرز تهیه پروفیل خاک:

نفوذپذیری آب درخاک:

تعین وضعیت آب در خاک

تعیین وضعیت املاح درخاک

تعیین اسیدیته خاک

 PH meter

 تعیین  وزن مخصوص خاک

تعیین درصد خلل فرج خاک

عوامل اصلی تشکیل دهنده خاک

تعریف خاک

طبقه بندی خاکها بر حسب میزان مواد آلی

 بافت خاک:Soil texture

۴گروه اصلی بافت خاک عبارتند از:

تخلخل خاک :

اثرات تخلخل بر روی خصوصیات خاک :

عوامل موثر در تشکیل خاک:  

درجه حرارت خاک :Soil temperature

عوامل موثر بر درجه حرارت خاک :

شرایط جغرافیایی , شیب زمین

-سایه ووجود عایق حرارتی :

تبخیر ومیعان آب:Evaporation&condensation

کنترل درجه حرارت خاک :

۱-زهکشی خاک :

اثرات موجودات زنده خاک(گیاهان) درتکامل خاک

۱)اثرات مکانیکی  :

۲) اثرات شیمیایی:

۳) افزایش مواد آلی خاک:

۴) کمک به چرخه و توزیع عناصر غذایی در خاک:

.  اثرات کرمهای خاکی Vermy soil

موجودات

ریزخاک   Micro Organism

نقش جلبکها :

باکتریها:

مواد آلی  خاکOrganic Matter

اهمیت مواد آلی خاک:

تجزیه مواد آلی:

۱)تجزیه قسمت اعظم مواد آلی :

 عوامل مؤثر در میزان مواد‌ آلی خاک

املاح موجود در خاک

تهیه بستر کشت گیاهان دارویی

فرایندهای مورد لزوم روی خاک:

بستر بذر:

شرایط یک بستر مطلوب:

خاکورزی اولیه:

۱-شخم

۲- مزایای شخم

۳-عمق شخم:

اقسام شخم از لحاظ عمق

الف شخم خیلی عمیق:

ب- شخم عمیق:

ج-شخم متوسط:

د-شخم سطحی:

مشخصات شخم خوب:

اهداف شخم عبارتند از:

نیم شخم:

۱-عملیات خاک ورزی اولیه Primary tillage

۲-عملیات خاک ورزی ثانویه Secondry tillage

۳-عملیات خاک ورزی درمرحله داشت:

ادوات آماده سازی زمین:

گاوآهن:

ادوات زیرشکن:

زمان وفصل شخم:

ادوات تهیه زمین ثانویه:

دیسک:

دندانه(هرس)

کالتیواتور دوار ( Rotary)

غلطک:

ماله ودستگاههای تسطیح کننده:

 شیار ساز :

فارور

فصل چهارم

ازدیاد نباتات دارویی وباغی

طرق مختلف تکثیر غیر جنسی نباتات:

فوائد تکثیر غیر جنسی:

انواع قلمه ساقه

  

 فصل پنجم

ادوات باغبانی

 خزانه هوای آزاد

شاسی سرد

شاسی گرم

تونل پلاستیک

گلخانه

انواع گلخانه‌ها از نظر ساختمان

گلخانه یکطرفه

گلخانه نیمه دو طرفه

گلخانه دو طرفه

گلخانه دو جداره

انواع گلخانه‌ها از نظر حرارتی

گلخانه‌های سرد

گلخانه معتدل

گلخانه گرم

گلخانه گرم و مرطوب

انواع سم پاش

قیچی باغبانی

چاله کن

بیلچه

الک وسرند

 

غلطک دستی

سمپاش فرغونی

        

گلخانه                                                                           تانسیومتر

 فصل ششم

مهارت کشت وپرورش گیاهان دارویی

برداشت:

روشهای اندازه گیری آب در خاک

تاثیر درجه حرارتهای مختلف برروی رشد گیاه

عوامل موثر بر رشد گیاه

دوره رشد گیاه:

باد:

بذر:

خصوصیات بذر:

وزن هزار دانه:

درصد جوانه زنی:

تاریخ کاشت:

روشهای مختلف کاشت بذر

 

فصل هفتم

کشت گیاهان دارویی

عملیات کاشت :Planting

تاریخ کاشت:

فصل هشتم

عملیات داشت وآبیاری گیاهان دارویی

عملیات داشت:

آبیاری (Irrigation

.روشهای مختلف آبیاری:

. تنک کردن: Thinning

واکاری: Gap filling

خاک دادن پای بوته ها: Earthing up

دادن کود سرک:

دندانه زدن: Harrowing

هرس کردن:

تناوب زراعی

ایجاد پوشش Mulching

ضدعفونی خاک

Soil Fumigation

Soil

 Solariation

استفاده از حرارت آفتاب در خاک

مبارزه مکانیکی با علفهای هرز

مبارزه شیمیائی

علفکش های خاک مصرف

علفکش های قبل از بذرپاشی یا قبل از کشت نشاء

سمپاشی پیش رویشی

 Pre – Emergence Treatment

 

سمپاشی پس رویشی

Post – Emergence Treatment

سمپاشی عمومی Overall Treatment

مفهوم بیماری در گیاهان

راههای ایجاد بیماری در گیاهان توسط عوامل بیماریزا

طبقه بندی بیماریهای گیاهی

بیماریهای گیاهی واگیر

بیماریهای غیر واگیر

انواع بیماری در گیاهان

بیماری موضعی

بیماری عمومی

 آفات گیاهی

مراحل نشو ونما در حشرات: (دگردیسی)

کنـه‌ها :

     حلزون وراب

جوندگان زیان آور:

خرگوشها:

جوجه تیغی

تهیه طعمه مسموم

اصول مبارزه با حشرات

گیاهان دارویی عمومی

مبارزه زراعی

مبارزه مکانیکی

-مبارزه فیزیکی:

مبارزه قانونی:

مبارزه شیمیایی

  فصل دهم

برداشت گیاهان دارویی

اندامهای مورد مصرف گیاهان دارویی:

روشهای برداشت،آماده سازی، گیاهان دارویی

فراوری گیاهان دارویی

پارامترهای مؤثر در مواد مؤثره :

خشک کردن گیاهان دارویی :

 نکات لازم در مورد دستگاه های خشک کن  طبیعی و مصنوعی

عوامل موثر بر تولید اسانس                                                                                                                      

فصل دوازدهم

اجزاءاقتصادکشاورزی

سود Profit

 تقاضای  محصولات کشاورزی

هزینه تولید و مدیریت زراعی

۱

هزینه‌های مالک

استهلاک

ترازنامه

بیلان

دارایی = بدهی + سرمایه

معادله اصلی حسابداری

 

استفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی انسان هم زمان بوده است. انسان در تمام دوران تاریخی چاره ای جز توسل به گیاهان نداشت. اگر چه در نیم قرن گذشته استفاده از داروهای شیمیایی و سنتزی به شدت رواج یافت ولی به سرعت آثار زیان بار آنها بر زندگی آنها سبب گرایش مجدد به گیاهان دارویی گردید، و این نکته که توسل به گیاهان دارویی همواره در طول تاریخ یکی از روشهای موثر درمان بوده است، به خوبی روشن است. تاریخ طب در کشور ما مربوط به دوره آریایی می باشد و اوستا (۶۵۰۰ ق.م) اولین کتابی است که از گیاهان دارویی سخن گفته است. به نقل از اوستا اولین پزشک ایرانی تریته پدر گرشاسب پهلوان بوده است که از کاربرد گیاهان دارویی و عصاره آنها اطلاع داشته است. قدیمی ترین گیاه دارویی در طول تاریخ ” هوم” گیاه مقدس آیین زرتشت بوده است. در کتابهای پهلوی هوم را سرور همه گیاهان و استفاده از آن را باعث عمر جاویدان می داند. تاریخ استفاده دارویی به ۴۵۰۰ ق.م و به نقل از هردوت به ۵۲۰۰ ق.م می رسد. قدیمی ترین کتاب چینی منسوب به شینون (۲۸۰۰ ق.م) ۱۰۰۰ گونه دارویی را شرح داده، ماردوکاپالیدین (۷۱۰ ق.م) ۶۴ گونه دارویی را کشت نموده است، در الواح سومری چگونگی کشت گیاهان را شرح داده، بقراط (۳۷۷ ق.م) کاربرد دارویی ۴۰۰ گونه دارویی را شرح داده است. ظهور دانشمندانی نظیر سقراط، دیوسکورید

و………

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحقیق درباره “گیاهان دارویی عمومی” ۱۳۰ ص”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

تومان15,000 تومان12,000